El Govern respon a Compromís que va lliurar a l’Ajuntament el Miramar i es despreocupa del fiasco d’una actuació que va costar 24 milions

Els senadors de Compromís retreuen al Ministeri que eludisca la seua responsabilitat davant d’un fracàs d’actuació, que va tenir 9 milions de sobrecostos i que segueix inutilitzada pels seus problemes des de fa 9 anys

Madrid, 2 d’octubre de 2018

En una resposta parlamentària, el Govern eludeix tota la seua responsabilitat davant del fiascoque va suposar la construcció al juny de 2009 de la Torre Miramar, a l’entrada nord de València, una construcció fruit de l’època daurada del malbaratament en obres faraòniques deficitàries i amb sobrecostos. La torre que dóna la benvinguda als que accedeixen al Cap i Casal pel nord va costar 24 milions d’euros dels 15 pressupostats inicialment – 9 milions de sobrecostos-. Tres mesos va estar oberta al públic, fins que l’ascensor que dóna accés a la planta superior es va espatllar en els primers dies d’obertura i així segueix sense que qui la va construir prenga cap decisió al respecte malgrat els evidents problemes constructius.

El senador territorial, Carles Mulet, ha lamentat la “falta de diligència i d’amor propi pels recursos invertits” fruit d’un conveni subscrit entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de València i el Consell Metropolità de l’Horta, l’objecte era l’execució de les rondes de València.

En la resposta el Govern remarca que “les obres es van executar d’acord amb el projecte redactat, en total coordinació amb tots els serveis tècnics de l’Ajuntament, enllumenat, control de trànsit, fonts i jardins, proveïments, col·lectors, etc. Aquesta obra va complir els objectius previstos amb la seua execució, millorant l’accessibilitat a València des de la V-21“, obviant que durant sis anys, els diferents governs de l’Estat espanyol i de la ciutat de València no s’han posat d’acord,”malgrat que entre 2011 i 2015 els dos governs eren del mateix color polític“, recorda Mulet.

L’equip de govern de l’Ajuntament de València que sorgeix a partir de 2015 emet diferents informes sobre l’estat de la torre i les seues zones confrontants, fent una proposta al Govern de l’Estat perquè aquest s’encarregue de la rehabilitació, amb respostes decebedores com la rebuda pels senadors.

Mulet ha denunciat que “el poc que s’inverteix en aquesta terra siga tan qüestionable com aquesta cara i inservible torre i que estiguen ara esquivant dotar-la de l’operativitat inicialment prevista o investigar les possibles responsabilitats que puguen existir en aquest projecte“.

Segons el portaveu de Compromís al Senat “de nou el Govern passa de puntetes sobre aquesta patata calenta, una mica lamentable ja que indica el rigor i serietat d’aquesta democràcia davant els fiascos de tota mena i malbarataments que ens van submergir en la crisi més dura que hem viscut en els últims anys” i que sembla “que les administracions no hagen après res, com si els diners dels ciutadans es pogueren gestionar a la lleugera“.

La coalició ha anunciat que presentarà esmenes als Pressupostos de l’Estat de l’any que per dotar d’utilitat i reparar aquesta actuació.

miramar miramar r(1)

El Gobierno responde a Compromís que entregó al Ayuntamiento el Miramar y se despreocupa del fiasco de una actuación que costó 24 millones

Los senadores de Compromís reprochan al Ministerio que eluda su responsabilidad ante un fracaso de actuación, que tuvo 9 millones de sobrecostes y que sigue inutilizada por sus problemas desde hace 9 años

Madrid, 2 de octubre de 2018

En una respuesta parlamentaria, el Gobierno elude toda su responsabilidad ante el fiasco que supuso la construcción en junio de 2009 de la Torre Miramar, en la entrada norte de València, una construcción fruto de la época dorada del despilfarro en obras faraónicas deficitarias y con sobrecostes. La torre que da la bienvenida a quienes acceden al Cap i Casal por el norte costó 24 millones de euros de los 15 presupuestados inicialmente – 9 millones en sobrecostes-. Tres meses estuvo abierta al público, hasta que el ascensor que da acceso a la planta superior se estropeó en los primeros días de apertura y así sigue sin que quien la construyera tome ninguna decisión al respecto a pesar de los evidentes problemas constructivos.

El senador territorial, Carles Mulet, ha lamentado la “falta de diligencia y de amor propio por los recursos invertidos”fruto de un Convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de València y el Consell Metropolità de l’Horta, cuyo objeto era la ejecución de las rondas de València.

En la respuesta el Gobierno remarca que “las obras se ejecutaron de acuerdo con el proyecto redactado, en total coordinación con todos los servicios técnicos del Ayuntamiento, alumbrado, control de tráfico, fuentes y jardines, abastecimientos, colectores, etc. Esta obra cumplió los objetivos previstos con su ejecución, mejorando la accesibilidad a València desde la V-21”, obviando que durante seis años, los diferentes Gobiernos del Estado español y de la ciudad de València no se han puesto de acuerdo, “pese a que entre 2011 y 2015 ambos gobiernos eran del mismo color político”, recuerda Mulet.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València que surge a partir de 2015 emite diferentes informes sobre el estado de la torre y sus zonas colindantes, haciendo una propuesta al Gobierno del Estado para que éste se encargue de la rehabilitación, con respuestas decepcionantes como la recibida por los senadores.

Mulet ha denunciado que “lo poco que se invierta en esta tierra sea tan cuestionable como esta cara e inservible torre y que estén ahora esquivando dotarla de la operatividad inicialmente prevista o investigar las posibles responsabilidades que puedan existir en este proyecto”.

Según el portavoz de Compromís en el Senado “de nuevo el Gobierno pasa de puntillassobre esta patata caliente, algo lamentable pues indica el rigor y seriedad de esta democracia ante los fiascos de todo tipo y despilfarros que nos sumergieron en la crisis más dura que hemos vivido en los últimos años” y que parezca“que las administraciones no hayan aprendido nada, como si el dinero de los ciudadanos se pudiera gestionar a la ligera”.

La coalición ha anunciado que presentará enmiendas a los Presupuestos del Estado del próximo año para dotar de utilidad y reparar esta actuación.

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *