Compromís urgeix el Govern a complir la moció aprovada ahir sobre la gratuïtat de l’AP-7 al Senat

Carles Mulet retreu al PSOE i PP el seu canvi de criteri davant l’AP-7 amb el canvi de govern i els demana “respecte pels ciutadans” i que no hi haja més trampes en el futur del vial

Madrid, 12 de setembre de 2018

La moció de Compromís per a la gratuïtat de l’AP-7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga aprovada ahir “ha de ser complida de forma immediata pel Govern, sense més dilació ni trampes”, ha indicat el senador territorial Carles Mulet. A la fi de 2019 està prevista la finalització de la concessió després de diverses pròrrogues aprovades tant per governs socialistes com populars i per aquest motiu Compromís va presentar aquesta iniciativa. Mulet ha recordat al PSOE que “en l’aprovació de lleis, tindrà sobre de la taula aquest acord” i que “per intentar aprovar els PGE de 2019, haurà d’avançar en els continguts de la moció aprovada ahir”.

L’acord del Senat té com a finalitat pressionar el Govern perquè aplique els punts aprovats per majoria a la Cambra Alta. “Els discursos del PSOE i del PP han donat un gir després de l’arribada dels socialistes al Govern: han passat d’una postura a favor de la liberalització total de l’autopista després de la finalització de la concessió a un discurs poc concloent i els altres tracten ara de treure rèdit polític de la postura sempre coherent en aquesta matèria de Compromís”, ha afegit Mulet.

Aquest canvi argumental es va reflectir també en l’esmena de substitució presentada al Senat, la qual va constatar novament l’ambigüitat amb la qual estan tractant aquest tema “i com ara el PP, amb ja tot perdut, no fa fàstics a tractar d’obtenir algun rèdit, ja que el PP no ha tingut cap iniciativa per exigir la bonificació ni la gratuïtat i simplement han modificat a la baixa la proposta de Compromís”.

El senador Carles Mulet ha apuntat que “la moció la presentem perquè no ens refiem. Volem una autopista lliure de peatges, sense noves ampliacions en la concessió ni sorpreses. També és necessari i urgent el rescat dels trams on l’autopista actua de circumval·lació i en aquells en què siga necessari per reduir l’elevada sinistralitat, en aquests casos no podem esperar a finals de 2019”.

Mulet ha recordat al PP “que la bonificació exigida és per a tota l’AP-7 en el territori valencià i no únicament per zones ja que no podem tolerar la política del PP d’embotir a tot el trànsit de la N-340 o l’AP -7 per la CV13 o en determinats pobles de la Marina generant un caos a les entrades i sortides dels peatges, ja que la resposta ha de ser clara i global, com la que reclamem”.

El Partit Popular sembla no recordar que va estar al govern durant set anys sense prendre cap tipus de mesura respecte a l’AP-7. Ara, a l’oposició, voten a favor d’una proposta que van rebutjar reiteradament en els pressupostos i en les propostes presentades i que, com el PSOE “van tractar de rebaixar”.

“El PP té molt poca memòria però nosaltres no oblidem com han protegit les concessions que s’han lucrat gràcies a aquestes concessions que tant benefici han donat a les empreses en detriment de la ciutadania. No ens creiem el seu discurs i el seu vot favorable ahir només demostra com d’oportunistes poden arribar a ser” ha indicat Mulet.

La moció va tirar endavant amb 174 vots a favor i 60 abstencions del PSOE. Amb l’aprovació d’aquesta proposta, Compromís aconsegueix novament pressionar el Govern perquè acabe per fi amb els peatges i es garantisca la gratuïtat immediata en els trams més castigats.

 

Compromís urge al Gobierno a cumplir la moción aprobada ayer sobre la gratuidad de la AP-7 en el Senado

Carles Mulet reprocha al PSOE y PP su cambio de criterio ante la AP-7 con el cambio de gobierno y les pide “respeto por los ciudadanos” y que no haya más trampas en el futuro del vial

Madrid, 12 de septiembre de 2018

La moción de Compromís para la gratuidad de la AP-7 y la adopción de medidas compensatorias mientras finaliza la prórroga aprobada ayer “debe ser cumplida de forma inmediata por el Gobierno, sin más dilación ni trampas”, ha indicado el senador territorial Carles Mulet. A finales de 2019 está prevista la finalización de la concesión tras varias prórrogas aprobadas tanto por gobiernos socialistas como populares y por ese motivo Compromís presentó esta iniciativa. Mulet ha recordado al PSOE que “en la aprobación de leyes, tendrá encima de la mesa este acuerdo” y que “para tratar de aprobar los PGE de 2019, tendrá que avanzar en los contenidos de la moción aprobada ayer”.

El acuerdo del Senado tiene como fin presionar al Gobierno para que aplique los puntos aprobados por mayoría en la Cámara Alta. “Los discursos del PSOE y del PP han dado un giro tras la llegada de los socialistas al Gobierno: han pasado de una postura a favor de la liberalización total de la autopista tras la finalización de la concesión a un discurso poco concluyente y otros tratan ahora de sacar rédito político de la postura siempre coherente en esta materia de Compromís”, ha agregado Mulet. Este cambio argumental se reflejó también en la enmienda de sustitución presentada en el Senado, la cual constató nuevamente la ambigüedad con la que están tratando este tema “y cómo ahora el PP, con ya todo perdido, no hace ascos a tratar de obtener algún rédito, pues el PP no ha tenido ninguna iniciativa para exigir la bonificación ni la gratuidad y simplemente han modificado a la baja la propuesta de Compromís”.

El senador Carles Muletha apuntado que “la moción la presentamos porque no nos fiamos. Queremos una autopista libre de peajes, sin nuevas ampliaciones en la concesión ni sorpresas. También es necesario y urgente el rescate de los tramos donde la autopista actúa de circunvalación y en aquellos en los que sea necesario para reducir la elevada siniestralidad, en estos casos no podemos esperar a finales de 2019”.

Mulet ha recordado al PP “que la bonificación exigida es para toda la AP-7 en el territorio valenciano, y no únicamente por zonas ya que no podemos tolerar la política del PP de embutir a todo el tráfico de la N-340 o la AP-7 por la CV13 o en determinados pueblos de la Marina generando un caos en las entradas y salidas de los peajes, ya que la respuesta debe ser clara y global como la que reclamamos”.

El Partido Popular parece no recordar que estuvo en el gobierno durante siete años sin tomar ningún tipo de medida respecto a la AP-7. Ahora, en la oposición, votan a favor de una propuesta que rechazaron reiteradamente en los presupuestos y en las propuestas presentadas y que, como el PSOE “trataron de rebajar”.

“El PP tiene muy poca memoria pero nosotros no olvidamos cómo han protegido las concesiones que se han lucrado gracias a estas concesiones que tanto beneficio han dado a las empresas en detrimento de la ciudadanía. No nos creemos su discurso y su voto favorable ayer solo demuestra lo oportunistas que pueden llegar a ser” ha indicado Mulet.

La moción salió adelante por 174 votos a favor y por 60 abstenciones del PSOE. Con la aprobación de esta propuesta, Compromís consigue nuevamente presionar al Gobierno para que termine por fin con los peajes y se garantice la gratuidad inmediata en los tramos más castigados.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *