Compromís demana la cessió de l’antiga comandància marina del Grau de Castelló.

Mulet recorda que l’immoble porta més de 10 anys sense ús.

Castelló, a 074 d’agost de 2018. El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, ha registrat una sèrie de preguntes al Govern en el qual, d’una banda es demana una relació dels immobles titularitat de l’Estat existents en tot el territori valencià, en el qual s’explique si estan en ús o no, en cas d’aquestes buides, que s’indique des de quan, i si existeix algun tipus de planificació per a la seua ocupació.

Segons Mulet, “ és un luxe inassumible que qualsevol administració pública dispose de terrenys, edificis i béns sense cap tipus d’usos, mentre es paguen lloguers per a albergar dependències públiques a tercers. S’hauria de cercar una pacte entre administracions per a optimitzar i cedir usos, i en casos d’edificis sense previsió d’ús algun, com la residència de suboficials de Castelló, o l’antiga comandància marina del Grau de Castelló, se cedisca a l’ajuntament per a poder donar-li un ús públic”


Mulet ha recordat que PP, PSOE i Ciutadans van votar en contra precisament en el Senat a la petició ( via esmena pressupostos generals de l’Estat) a cedir l’antic edifici de la Comandància de Marina del Grau, de l’Autoritat Portuària, que roman buit des de fa més d’una dècada per a usos públics vinculats al port o ús compartit amb l’ajuntament “ tenim un port capdavanter del mediterrani, tenim una ciutat que encara pot obrir-se més al mar, i tenim un gran edifici que corre el risc de ruïna si no se li dóna un usos, per açò hem tornat a reclamar via pregunta parlamentària, la seua cessió”

 

Compromís pide la cesión de la antigua comandancia marina del Grau de Castelló.

Mulet recuerda que el inmueble lleva más de 10 años sin uso.

Castelló, a 074 de agosto de 2018. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha registrado una batería de preguntas al Gobierno en el cual, por un lado se pide una relación de los inmuebles titularidad del Estado existentes en todo el territorio valenciano, en el cual se explique si están en uso o no, en caso de estas vacías, que se indique desde cuándo, y si existe algún tipo de planificación para su ocupación.

Según Mulet, “ es un lujo inasumible que cualquier administración pública disponga de terrenos, edificios y bienes sin ningún tipo de usos, mientras se pagan alquileres para albergar dependencias públicas a terceros. Se debería buscar una pacto entre administraciones para optimizar y ceder usos, y en casos de edificios sin previsión de uso alguno, como la residencia de suboficiales de Castelló,  o la antigua comandancia marina del Grau de Castelló, se ceda al ayuntamiento para poder darle un uso público”

Mulet ha recordado que PP, PSOE y Ciudadanos votaron en contra precisamente en el Senado a la petición ( vía enmienda presupuestos generales del Estado) a  ceder el antiguo edificio de la Comandancia de Marina del Grau, de la Autoridad Portuaria, que permanece vacío desde hace más de una década para usos públicos vinculados al puerto o uso compartido con el ayuntamiento  “ tenemos un puerto puntero del mediterráneo, tenemos una ciudad que todavía puede abrirse más al mar, y tenemos un gran edificio que corre el riesgo de ruina si no se le da un usos, por ello hemos vuelto a reclamar vía pregunta parlamentaria, su cesión”

Arxivat en: Activitat Parlamentaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *