Govern diu a Compromís està col·laborant amb la justícia argentina malgrat casos vergonyants com el no lliurament de Martín Villa.

argenitna r

Mulet recorda que s’han vetat extradicions de 19 càrrecs franquistes

Madrid, a 6 d’agost de 2018. El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, va presentar una pregunta escrita dirigida al govern en la qual es preguntava quines mesures pensa adoptar el govern per a col·laborar amb la justícia argentina que investiga als criminals del franquisme encara vius.

La resposta és la següent:

RESPOSTA: En relació amb la informació interessada, s’assenyala que és la justícia argentina la que està investigant aquests fets pel que tractant-se d’un assumpte judicializat, les competències del Govern es refereixen únicament a l’estudi i tramitació de les diferents sol·licituds de cooperació judicial internacional que es reben, procedents de la justícia argentina.

Fins al moment, el Ministeri de Justícia, mentre que autoritat central espanyola, ha tramitat i donat resposta a totes les peticions rebudes de la Jutge Servini, tant les sol·licituds d’extradició com les nombroses comissions rogatòries que s’han rebut, sobre l’establit en el Tractat d’Extradició i Assistència Judicial en Matèria Penal entre el Regne d’Espanya i la República d’Argentina. Ha de tenir-se en compte que la Jutge Servini ha remès, de moment, prop de 100 sol·licituds dirigides a les autoritats espanyoles requerint la pràctica de diligències de la més diversa índole (preses de declaració a testimonis, preses de declaració a imputats, exhumacions, cotejos d’ADN, remissió de documentació, etc.).

Totes aquestes sol·licituds sense excepció han sigut tramitades per l’autoritat central espanyola. No obstant açò, com s’ha indicat, el mecanisme de la cooperació judicial internacional suposa, com el seu propi nom indica, que són les autoritats judicials les que col·laboren entre si. Açò suposa que en última instància són elles, i no el Govern, les que decideixen si, conforme al que dispose la normativa aplicable, el sol·licitat ha d’o no ser executat. No obstant açò, el Govern continuarà prestant la seua col·laboració a la justícia argentina, sempre dins de l’àmbit de les seues competències, i amb el màxim respecte a la normativa tant nacional com a internacional.Mulet ha recordat que si ben el Govern espanyol és nou, no per açò ha de donar per bones la política de l’anterior i “mentir” sobre aqueixa suposada col·laboració. “ El Govern Rajoy ha estat emparant el franquisme per tots els mitjans possibles, i boicotejant les peticions d’extradicions, ha sigut el anti exemple del que és la seua obligació”El portaveu de Compromís ha reiterat que “ és vergonyós que siga la justícia d’argentina i no l’espanyola qui intente actuar contra els militars i polítics vius del franquisme autors presumptament de crims de lesa humanitat, i a més, xoquem amb el fet que en el cas de Martin Vila, imputat a Argentina des de 2014, se li hi ha donat recer i empara governamental”.Segons Mulet “la impunitat existent a Espanya respecte a Presumptes genocides, no es dóna en una altra part del món, ací no demanem que es faça cas per la petició d’Argentina, sinó per la pròpia memòria de les víctimes, ciutadans de l’Estat Español. Desgraciadament, ací tenim una Casa Real que condecora a presumptes genocides com Martin Villa, i un Govern que no fa cas a la pròpia ONU, la qual va demanar ja en 2015 l’extradició de polítics del franquisme com Martin Villa, per la violació greu de drets humans. Ja és greu que haja de ser la justícia argentina qui investigue aquests casos, i no l’espanyola, però l’obstrucció del Govern espanyol atenta contra els principis bàsics del dret internacional”

Mulet ha recordat que persones del règim acusades de tortura i homicidis durant el règim franquista, els quals la justícia argentina ha demanat la seua extradició per a poder ser jutjats, viuen amb total impunitat a Espanya perquè Espanya no els vol extraditar: Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Alfonso Osorio García, José María Sánchez Ventura, Fernando Suárez González, Carlos Rey González, Antonio Troncoso de Castro, Jesús Cejas Mohedano, Jesús Muñecas Aguilar, Ricardo Algar Barrón, Juan Antonio González Pacheco, Félix Criado Sanz,  Benjamín Solsona Cortés, Jesús González Reglero, Jesús Martínez Torres, Pascual Honrado de La Fuente o Abelardo García Balaguer. “per açò no ens val que el Govern Sánchez ens diga que l’actuació del Govern espanyol ha sigut exemplar, perquè ha sigut una autèntica vergonya, i per açò exigim que hi haja un canvi en aquesta política, i es permeta no solament la seua extradició, sinó iniciar els tràmits perquè puguen ser processats a Espanya per crims de lesa humanitat”

 

 

 

Crímenes del Franquismo: Gobierno responde a Compromís está colaborando con la justicia argentina a pesar de casos vergonzantes como la no entrega de Martín Villa.

Mulet recuerda que se han vetado extradiciones de 19 cargos franquistas

Madrid, a 6 de agosto 2018. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, presentó una pregunta escrita dirigida al gobierno en la cual se preguntaba qué medidas piensa adoptar el gobierno para colaborar con la justicia argentina que investiga a los criminales del franquismo todavía vivos.

 

La respuesta es la siguiente:

 RESPUESTA: En relación con la información interesada, se señala que es la justicia argentina la que está investigando estos hechos por lo que tratándose de un asunto judicializado, las competencias del Gobierno se refieren únicamente al estudio y tramitación de las distintas solicitudes de cooperación judicial internacional que se reciban, procedentes de la justicia argentina.

 

Hasta el momento, el Ministerio de Justicia, en tanto que autoridad central española, ha tramitado y dado respuesta a todas las peticiones recibidas de la Juez Servini, tanto las solicitudes de extradición como las numerosas comisiones rogatorias que se han recibido, sobre lo establecido en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Reino de España y la República de Argentina. Debe tenerse en cuenta que la Juez Servini ha remitido, por el momento, cerca de 100 solicitudes dirigidas a las autoridades españolas requiriendo la práctica de diligencias de la más diversa índole (tomas de declaración a testigos, tomas de declaración a imputados, exhumaciones, cotejos de ADN, remisión de documentación, etc.).

 

Todas estas solicitudes sin excepción han sido tramitadas por la autoridad central española. No obstante, como se ha indicado, el mecanismo de la cooperación judicial internacional supone, como su propio nombre indica, que son las autoridades judiciales las que colaboran entre sí. Esto supone que en última instancia son ellas, y no el Gobierno, las que deciden si, conforme a lo que disponga la normativa aplicable, lo solicitado debe o no ser ejecutado. No obstante, el Gobierno continuará prestando su colaboración a la justicia argentina, siempre dentro del ámbito de sus competencias, y con el máximo respeto a la normativa tanto nacional como internacional. 

 

Mulet ha recordado que si bien el Gobierno español es nuevo, no por ello ha de dar por buenas la política del anterior y “mentir” sobre esa supuesta colaboración. “ El Gobierno Rajoy ha estado amparando el franquismo por todos los medios posibles, y boicoteando las peticiones de extradiciones, ha sido el anti ejemplo de lo que es su obligación”

El portavoz de Compromís ha reiterado que “ es vergonzoso que sea la justicia de argentina y no la española quien intente actuar contra los militares y políticos vivos del franquismo autores presuntamente de crímenes de lesa humanidad,  y además, chocamos con el hecho que en el caso de Martin Villa, imputado en Argentina desde 2014, se le hay dado cobijo y amparo gubernamental.

Según Mulet “la impunidad existente en España respecto a Presuntos genocidas, no se da en otra parte del mundo, aquí no pedimos que se haga caso por la petición de Argentina, sino por la propia memoria de las víctimas, ciudadanos del Estado Español. Desgraciadamente, aquí tenemos una Casa Real que condecora a presuntos genocidas como Martin Villa, y un Gobierno que no hace caso a la propia ONU, la cual pidió ya en 2015 la extradición de políticos del franquismo como Martin Villa, por la violación grave de derechos humanos. Ya es grave que tenga que ser la justicia argentina quien investigue estos casos, y no la española, pero la obstrucción del Gobierno español atenta contra los principios básicos del derecho internacional”

Mulet ha recordado que personas del régimen acusadas de tortura y homicidios durante el régimen franquista, los cuales la justicia argentina ha pedido su extradición para poder ser juzgados, viven con total impunidad en España porqué España no los quiere extraditar:  Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Alfonso Osorio García, José María Sánchez Ventura, Fernando Suárez González, Carlos Rey González, Antonio Troncoso de Castro, Jesús Cejas Mohedano, Jesús Muñecas Aguilar, Ricardo Algar Barrón, Juan Antonio González Pacheco, Félix Criado Sanz,  Benjamín Solsona Cortés, Jesús González Reglero, Jesús Martínez Torres, Pascual Honrado de La Fuente o Abelardo García Balaguer. “por eso no nos vale que el Gobierno Sánchez nos diga que la actuación del Gobierno español ha sido ejemplar, porqué ha sido una autentica vergüenza, y por ello exigimos que haya un cambio en esta política, y se permita no solamente su extradición, sino iniciar los trámites para que puedan ser procesados en España por crímenes de lesa humanidad

Descarrega en PDF
Arxivat en: Activitat Parlamentaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *