La coalició lamenta també al Senat la poca disposició del Govern a atendre aquesta vella reivindicació sobre el deute de l’organisme

Madrid, 25 de juliol de 2018

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha lamentat la poca predisposició i energies de l’actual Govern per dotar de solucions, col·laborar i acabar amb el deute que manté en el Consorci València 2007, després de conèixer la plantada del Govern a acudir a la propera de les reunions convocades.

El Consorci València 2007, el conformen les administracions central, autonòmica i local i s’encarrega de la gestió i explotació de la Marina de València que arrossega un deute proper als 465 milions d’euros. “No s’aprecia al Govern central un canvi de mentalitat de cara a la condonació d’aquest deute generat per la celebració de la Copa Amèrica, que genera problemes a la sostenibilitat econòmica de la zona portuària i el seu entorn, més quan recentment el propi President de la Generalitat ha assenyalat recentment que el Govern ha, d’una vegada per totes, assumir la seua responsabilitat amb la Marina“, ha indicat Mulet.

El representant valencià ha retret al Govern que troben temps per dotar de més fons a Andalusia, País Basc o Catalunya i ignorar per contra l’infrafinançament que pateix el País Valencià o els encara alts nivells d’atur, pobresa i atur juvenil que pateix l’autonomia, enormement endeutada , pel que ha exigit “un compromís real del Govern amb els valencians, com va fer a l’assumir el deute pels grans esdeveniments de Sevilla i Saragossa o les olimpíades de Barcelona i menys reunions informals, perquè suposa una falta de respecte amb els nostres problemes. Mal finançats i damunt pagar el beure“, ha afegit Mulet.

Moció al Senat per la condonació

Compromís ha anunciat finalment que presentarà una moció al Senat instant el Govern a condonar el deute del Consorci València 2007 per acabar amb un llast que podria encarir l’actual deute i iniciar la judicialització del pagament de la mateixa i després que els vots de PP, PSOE i Ciutadans rebutjaren una aportació patrimonial al Consorci per 35 milions, sol·licitada com a esmena per Compromís als PGE per 2018.

25072018 ENMIENDA NÚM 776

Compromís solicita al Gobierno abordar de una vez la liquidación de la deuda del Estado con el Consorcio Valencia 2007

La coalición lamenta también en el Senado la poca disposición del Gobierno a atender esta vieja reivindicación sobre la deuda del organismo

Madrid, 25 de julio de 2018

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha lamentado la poca predisposición y energías del actual Gobierno por dotar de soluciones, colaborar y acabar con la deuda que mantiene en el Consorcio Valencia 2007, tras conocerse el plantón del Gobierno a acudir a la próxima de las reuniones convocadas.

El Consorcio Valencia 2007, lo conforman las administraciones central, autonómica y local y se encarga de la gestión y explotación de la Marina de València que arrastra una deuda cercana a los 465 millones de euros. “No se aprecia en el Gobierno central un cambio de mentalidad de cara a la condonación de esta deuda generada por la celebración de la Copa América, que genera problemas a la sostenibilidad económica de la zona portuaria y su entorno, más cuando recientemente el propio President de la Generalitat señaló recientemente que el Gobierno debe, de una vez por todas, asumir su responsabilidad con la Marina”, ha indicado Mulet.

El representante valenciano ha reprochado al Gobierno que encuentren tiempo para dotar de más fondos a Andalucía, País Vasco o Cataluña e ignorar la infrafinanciación que sufre el País Valenciano o los todavía altos niveles de paro, pobreza y paro juvenil que sufre la autonomía, enormemente endeudada, por lo que ha exigido “un compromiso real del Gobierno con los valencianos, como hizo al asumir la deuda por los grandes eventos de Sevilla y Zaragoza o las olimpiadas de Barcelona y menos reuniones informales, porque supone una falta de respeto con nuestros problemas. Mal financiados y encima apaleados”, ha agregado Mulet.

Moción en el Senado por la condonació

Compromís ha anunciado por último que presentará una moción en el Senado instando al Gobierno a condonar la deuda del Consorcio Valencia 2007 para acabar con un lastre que podría encarecer la actual deuda y después que los votos de PP, PSOE y Ciudadanos rechazaran una aportación patrimonial al Consorcio por 35 millones, solicitada como enmienda por Compromís a los PGE para 2018.