El senador de la coalició, Carles Mulet, ha sol·licitat documentació al Govern sobre el volum, conceptes de despesa, viatges, destinacions, passatge, tripulació i seguretat dels Falcon oficials

Madrid, 24 juliol 2018

Compromís ha sol·licitat al Govern més informació sobre l’ús que s’ha estat fent per part dels diferents presidents dels avions oficials, després de conèixer-se un dels últims viatges de l’actual president del Govern, Pedro Sánchez, a Castelló per a una breu reunió amb el president de la Generalitat, Ximo Puigi l’assistència al concert de The Killers, al FIB.

La coalició ha sol·licitat documentació de despeses, viatges, destinacions i altres aspectes des del 2011 fins a l’actualitat dels avions oficials que utilitzen els membres del Govern.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha estat enormement qüestionat per la seua assistència al FIB fent servir un avió oficial en el desplaçament, per un acte que no constava en la seva agenda oficial. “Des de Coalició Compromís tenim legitimitat per preguntar pels costos, com ho hem fet en nombroses ocasions amb el desembarcament de l’OTAN, amb el Castor, amb el Rei emèrit, amb desfilades militars, amb la corrupció urbanística o els discursos televisats, ja que hem de ser exigents amb l’ús dels diners de tots. Però el PP té precedents que li impedeixen qüestionar l’ús il·lícit dels avions privats del Govern, com quan es demanaven extres de Whisky i vi en els Falcon i Airbus per a Rajoy” ha recordat el senador Carles Mulet.

Diverses han estat les notícies que esmentaven que, durant el Govern del PP a l’Estat espanyol, l’expresident Mariano Rajoydonava sopars per valor de mil euros. “Tot això, a més, mentre mesos abans es rescatava als bancs i es retallava en drets socials” ha asseverat el senador territorial.

Segons apunta la documentació del Grup 45 de l’Exèrcit de l’Aire de les Forces Armades, els primers mesos del Govern de Mariano Rajoy la despesa en els avions privats del Govern també contemplava xifres escandaloses. El 2011 es va gastar només en càtering per als vips 342.639 euros, i només en el primer semestre del 2012 la despesa era de 128.402 euros. “Com va a qüestionar el PP l’ús del Falcon per part de Pedro Sánchez, si Mariano Rajoy només en els primers mesos es despesa més de 400.000 euros en càtering i altres capritxos a la vora dels avions privats del Govern?” Ha afirmat el senador, Carles Mulet.

Per obtenir més informació sobre els usos i despeses dels avions privats del Govern de l’Estat espanyol, Compromís ha registrat una sol·licitud de documentació per a conèixer la despesa dels avions del Govern des de l’any 2011 (combustible, factures, seguretat, vins, licors, càtering, etcètera), el nombre de persones que treballen a bord, els acompanyants dels Presidents des de 2011 i el nombre de viatges (detallant destí i justificació) en avió privat dels Presidents del Govern des de 2011. “És de domini públic que en els avions del Govern de l’Estat espanyol se serveix el millor filet, els millors vins, els millors licors i el millor rèmol. Això explica el volum de despesa” ha replicat el senador Carles Mulet, que ha exigit “una regulació més clara i transparent de l’ús d’aquests mitjans”.

El Govern de l’Estat espanyol disposa, a més dels mitjans de transport oficials per terra, de dos Airbus A310 adquirits en 2002-cinc DASSAULT-FALCON 900B que són usats pels ministres i el pressupost sol anar associat al Ministeri de Defensa. A més, hi ha els helicòpters AEROSTATIALE AS332 SUPER PUMA.

Utilitzar un avió privat per a una visita de 45 minuts és fotre-se’n doblement. D’una banda, Pedro Sánchez utilitza un avió privat per anar de Madrid a Castelló i d’altra banda, es reuneix amb prou feines 45 minuts amb el president de la tercera comunitat autònoma de l’estat espanyol sense que transcendisquen novetats. Mentrestant, a Susana Díaz li ofereix augmentar la inversió a Andalusia i realitza tant amb ella com amb Torra reunions monogràfiques i visites d’alt nivell. Sembla que el PSOE segueix els passos de l’anterior govern: diferenciar entre ciutadans de primera i de segona” ha conclòs Mulet.

24072018informe avions

24072018COMPARATIVA COMUNITATS AUTÒNOMES 

Compromís solicita al Gobierno la relación de gastos de los Falcon desde 2011 y reclama una regulación de su uso

El senador de la coalición, Carles Mulet, ha solicitado documentación al Gobierno sobre el volumen, conceptos de gasto, viajes, destinos, pasaje, tripulación y seguridad de los Falcon oficiales

Madrid, 24 de julio de 2018

Compromís ha solicitado al Gobierno más información sobre el uso que se ha estado haciendo por parte de los distintos presidentes de los aviones oficiales, después de conocerse uno de los últimos viajes del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Castelló para una breve reunión con el presidente de la Generalitat, Ximo Puigy la asistencia al concierto de The Killers, en el FIB.

La coalición ha solicitado documentación de gastos, viajes, destinos y otros aspectos desde el 2011 hasta la actualidad de los aviones oficiales que utilizan los miembros del Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido enormemente cuestionado por su asistencia al FIB utilizando en el desplazamiento un avión oficial, para un acto que no constaba en su agenda oficial. “Desde Coalició Compromís tenemos legitimidad para preguntar por los costes, como lo hemos hecho en numerosas ocasiones con el desembarco de la OTAN, con el Castor, con el Rey emérito, con desfiles militares, con la corrupción urbanística o los discursos televisados, ya que debemos ser exigentes con el uso del dinero de todos. Pero el PP tiene precedentes que le impiden cuestionar el uso ilícito de los aviones privados del Gobierno, como cuando se pedían extras de Whisky y vino en los Falcon y Airbus para Rajoy ” ha recordado el senador Carles Mulet.

Diversas han sido las noticias que mencionaban que, durante el Gobierno del PP en el Estado español, el expresidente Mariano Rajoy daba cenas por valor de mil euros. “Todo esto, además, mientras meses antes se rescataba a los bancos y se recortaba en derechos sociales”ha aseverado el senador territorial.

Según apunta la documentación del Grupo 45 del Ejército del Aire de las Fuerzas Armadas, los primeros meses del Gobierno de Mariano Rajoy el gasto en los aviones privados del Gobierno también contemplaba cifras escandalosas. En 2011 se gastó solo en cáterin para los vips 342.639 euros, y solo en el primer semestre de 2012 el gasto ascendía a 128.402 euros. “¿Cómo va a cuestionar el PP el uso del Falcon por Parte de Pedro Sánchez, si Mariano Rajoy solo en los primeros meses se gasto más de 400.000 euros en cáterin y otros caprichos al borde de los aviones privados del Gobierno?”ha afirmado el senador, Carles Mulet.

Para obtener más información sobre los usos y gastos de los aviones privados del Gobierno del Estado español, Compromís ha registrado una solicitud de documentación para conocer el gasto de los aviones del Gobierno desde el año 2011 (combustible, facturas, seguridad, vinos, licores, cáterin, etcétera), el número de personas que trabajan a bordo, los acompañantes de los Presidentes desde 2011 y el número de viajes (detallando destino y justificación) en avión privado de los Presidentes del Gobierno desde 2011. “Es de dominio público que en los aviones del Gobierno del Estado español se sirve el mejor solomillo, los mejores vinos, los mejores licores y el mejor rodaballo. Eso explica el volumen de gasto”ha replicado el senador Carles Mulet, que ha exigido “una regulación más clara y transparente del uso de estos medios”.

El Gobierno del Estado español dispone, además de los medios de transporte oficiales por tierra, de dos AIRBUS A310 adquiridos en 2002 y cinco DASSAULT-FALCON 900B que son usados por los ministros y cuyo presupuesto suele ir asociado al Ministerio de Defensa. Además, están los helicópteros AEROSTATIALE AS332 SUPER PUMA.

“Utilizar un avión privado para una visita de 45 minutos es cachondearse doblemente. Por un lado, Pedro Sánchez utiliza un avión privado para ir de Madrid a Castelló, por otro lado, se reúne apenas 45 minutos con el President de la tercera comunidad autónoma del estado español sin que trasciendan novedades. Mientras tanto, a Susana Díaz le ofrece aumentar la inversión en Andalucía y realiza tanto con ella como con Torra reuniones monográficas y visitas de alto nivel. Parece que el PSOE sigue los pasos del anterior gobierno: diferenciar entre ciudadanos de primera y de segunda”ha concluido Mulet.