Acuamed ha assegurat que en casos de gravetat i d’emergència sanitària la planta podria posar-se en funcionament amb la signatura d’una acta o acord provisional

Madrid, 28 de juny de 2018

Els senadors Carles MuletJordi Navarreteal costat de la regidora de Compromís per l’Eliana, Isabel Montaner, s’han reunit hui amb el responsable de la planta desnitrificadora de l’Eliana i el gerent d’Acuamed per conèixer de primera mà la situació actual de la mateixa després de conèixer l’informe publicat per la Conselleria de Sanitat en el qual s’apuntava que l’aigua no era apta per al consum a causa dels alts nivells de nitrats. Això va generar una forta alarma social a la localitat, especialment a la urbanització de Montealegre.

Les obres de la planta desnitrificadora van acabar el 2011, però a conseqüència de les discrepàncies entre el consistori i Acuamed pel cost de la inversió, la planta no s’ha posat en marxa en 8 anys. Les negociacions en els últims mesos semblen abocar a una solució, si bé és cert que els avanços han estat lents i costosos.

En un primer moment l’obra es va pressupostar en 4,5 milions d’euros, però, el cost final ronda els 16 milions. Això es deu al fet que, al projecte inicial es van anar afegint despeses i modificacions substancials que tenien com a fi fer de la planta desnitrificadora de l’Eliana un projecte modèlic i sostenible i que, per defectes de forma administrativa, no s’ha posat en marxa.

La planta a dia de hui es troba en una situació de manteniment d’hibernació, però no en funcionament, la manca del qual no garanteix que, de posar-se en marxa, aquesta ho faça als nivells previstos en un primer moment.

Acuamed ha assegurat hui que en casos de gravetat i d’emergència sanitària com el que existeix actualment a l’Eliana, aquesta planta podria posar-se en funcionament amb la signatura d’una acta o acord provisional. Els costos econòmics per a l’Ajuntament són més que evidents: Acuamed preveu reclamar 7,2 milions d’euros a l’Ajuntament que, segons sembla, està disposat a assumir.

Segons ha comunicat Acuamed, en el proper Consell d’Administració de juliol ja s’ha contemplat en l’ordre del dia l’autorització de l’addenda, que es pretén fer efectiva sempre que els informes de la Direcció General de Patrimoni i l’Advocacia de l’Estat presenten informes favorables.

De fer-se efectiva l’addenda, l’Ajuntament de l’Eliana es farà càrrec del funcionament operatiu i Acuamed farà la supervisió del funcionament, tal com ve fent des que es van finalitzar les obres.

La segona tinent d’alcalde i portaveu municipal de Compromís, Isabel Montaner, ha remarcat que “tenim una situació d’urgència per un problema sanitari greu que pot afectar la salut de les persones, que es pot resoldre i tenim la voluntat del consistori perquè la planta estiga en funcionament i la bona predisposició d’Acuamed per a això“.

Els senadors de Compromís, que han acompanyat la regidora en tot moment, han agraït la facilitat d’Acuamed “en atendre totes nostra dubtes i consultes, però de la reunió de hui veiem que ha existit la possibilitat tant burocràtica com a tècnica de posar en funcionament temporal la desnitrificadora en casos d’emergència sanitària, pels alts nivells de nitrits a l’aigua i no s’ha vist cap intenció de fer-ho. Aquestes obres faraòniques de l’època Narbona, com les dessaladores de Castelló, van néixer en plena època de bogeria del tot és possible, però després van quedar adormits i sense que ningú es preocupara a fons de donar-los una sortida“, ha indicat el portaveu al Senat , Carles Mulet, que ha recordat que en la tramitació dels PGE al Senat tant PP, com PSOE i Ciutadans van votar en contra de l’esmena de Compromís per 7 milions d’euros per posar en funcionament aquesta planta de manera urgent.

28062018 ENMIENDA NÚM 636 eliana planta nitrats

Compromís se reúne con Acuamed para analizar el problema de los nitratos de l’Eliana y de la planta

Acuamed ha asegurado que en casos de gravedad y de emergencia sanitaria la planta podría ponerse en funcionamiento con la firma de un acta o acuerdo provisional

Madrid, 28 de junio de 2018

Los senadores Carles MuletJordi Navarretejunto a la concejal de Compromís per l’Eliana, Isabel Montaner, se han reunido hoy con el responsable de la planta desnitrificadora de l’Eliana y el gerente de Acuamed para conocer de primera mano la situación actual de la misma tras conocerse el informe publicado por la Conselleria de Sanidad en el que se apuntaba que el agua no era apta para el consumo debido a los altos niveles de nitratos. Esto generó una fuerte alarma social en la localidad, especialmente en la urbanización de Montealegre.

Las obras de la planta desnitrificadora acabaron en 2011, pero a consecuencia de las discrepancias entre el Consistorio y Acuamed por el coste de la inversión, la planta no se ha puesto en marcha en 8 años. Las negociaciones en los últimos meses parecen abocar a una solución, si bien es cierto que los avances han sido lentos y costosos.

En un primer momento la obra se presupuestó en 4,5 millones de euros, sin embargo, el coste final ronda los 16 millones. Esto se debe a que, al proyecto inicial se fueron añadiendo gastos y modificaciones sustanciales que tenían como fin hacer de la planta desnitrificadora de l’Eliana un proyecto modélico y sostenible y que, por defectos de forma administrativa no se ha puesto en marcha.

La planta a día de hoy se encuentra en una situación de mantenimiento de hibernación, pero no en funcionamiento, la falta del cual no garantiza que, de ponerse en marcha, ésta lo haga a los niveles previstos en un primer momento.

Acuamed ha asegurado hoy que en casos de gravedad y de emergencia sanitaria como el que existe actualmente en l’Eliana, esta planta podría ponerse en funcionamiento con la firma de un acta o acuerdo provisional. Los costes económicos para el Ayuntamiento son más que evidentes: Acuamed prevé reclamar 7,2 millones de euros al Ayuntamiento que, al parecer, está dispuesto a asumir.

Según ha comunicado Acuamed, en el próximo Consejo de Administración de julio ya se ha contemplado en el orden del día la autorización de la adenda, que se pretende hacer efectiva siempre que los informes de la Dirección General de Patrimonio y la Abogacía del Estado presenten informes favorables.

De hacerse efectiva la adenda, el Ayuntamiento de l’Eliana  se hará cargo del funcionamiento operativo y Acuamed hará la supervisión del funcionamiento, tal y como viene haciendo desde que se finalizaron las obras.

La segunda teniente de alcalde y portavoz municipal de Compromís, Isabel Montaner, ha remarcado que “tenemos una situación de urgencia por un problema sanitario grave que puede afectar la salud de las personas, que se puede resolver y tenemos la voluntad del Consistorio para que la planta esté en funcionamiento y la buena predisposición de Acuamed para ello”.

Los senadores de Compromís, que han acompañado a la edil en todo momento, han agradecido la facilidad de Acuamed “en atender todas nuestra dudas y  consultas, pero de la reunión de hoy vemos que ha existido la posibilidad tanto burocrática como técnica de poner en funcionamiento temporal  la desnitrificadora en casos de emergencia sanitaria, por los altos niveles de nitritos en el agua y no se ha visto ninguna intención de hacerlo. Estas obras faraónicas de la época Narbona, como las desaladoras de Castelló, nacieron en plena época de locura del todo es posible, pero luego quedaron aletargados y sin que nadie se preocupase a fondo de darles una salida”, ha indicado el portavoz en el Senado, Carles Mulet, que ha recordado que en la tramitación de los PGE en el Senado tanto PP, como PSOE y Ciudadanos votaron en contra de la enmienda de Compromís por 7 millones de euros para poner en funcionamiento esta planta de forma urgente.