Els senadors de la coalició es mostren preocupats davant la creixent participació dels menors i adults joves en els canals de joc en línia, pel que consideren que la protecció d’aquests necessita d’una regulació rígida mitjançant lleis

Madrid, 30 de juny de 2018
Compromís demana des del Senat, que el Govern de Pedro Sánchezes pose a treballar per blindar l’accés als canals de joc en línia i cases d’apostes a menors, així com per a que es restringisca la publicitat d’aquests ens, especialment en fòrums freqüentats per menors.

La regulació sobre el joc és competència autonòmica, si bé, l’Estat espanyol té un marge de maniobra que el possibilita a regular certs aspectes. La situació és alarmant, s’ha passat en 11 anys d’un 0,4% de ludopatia per apostes en línia a un 14%.

L’accés sense restricció de menors a apostes i jocs en línia és un problema de salut pública, són persones en fases de desenvolupament cognitiu i l’addicció a edats tan primerenques pot arruïnar la vida”ha dit el portaveu de la coalició, Carles Mulet.

L’any 2005, només una mitjana de 0,4% dels pacients per addicció al joc ho eren per canals en línia, al 2016 eren ja el 14%, segons diverses fonts d’Unitats per al tractament de joc patològic, com la de Bellvitge a Barcelona.

Més alarmant, encara, és conèixer que la mitjana d’edat dels ludòpates se situa en 25 anys i que un 36% dels addictes s’enganxen quan encara són menors d’edat. “¿Com no va a ocórrer això si els menors reben estímuls per jugar per tots els canals? Restringir la publicitat de les empreses de joc és una necessitat, no es poden tolerar anuncis sobre apostes en canals de televisió com Clan o regals de benvinguda de 100 euros perquè aposten en plens mundials“, ha agregat.

Recentment, el Consell Audiovisual Andalús va denunciar que el canal de RTVE, Clan, cedia espais publicitaris a empreses d’apostes. Clan, és el canal televisiu de RTVE per al infants i públic jove. A més, un altre problema que es contempla en la publicitat d’aquestes empreses és l’aparició de celebritatsesportives, el target de seguidors es troba entre franges d’edat primerenques.

Al País Valencià, a principis d’aquest any, ja es van reforçar les mesures contra la ludopatia i per a la protecció de menors, enumerant principis rectors per al joc responsable, registrant als exclosos d’accés al joc i controlant l’admissió, així com regulant la publicitat i la promoció, supervisant que respecte la normativa sobre la protecció de menors“ha replicat el senador Mulet.

El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana va aprovar al febrer d’enguany un avantprojecte de Llei del Joc, a instància de la Conselleria d’Hisenda. Amb l’Avantprojecte es busca reforçar les mesures que eviten la ludopatia i protegisquen als menors davant el creixement massiu de fòrums de joc en línia i físic, a més d’eliminar situacions injustificades de monopoli en el sector dels casinos.

Compromís pide al Estado que refuerce las medidas contra la ludopatía y para la protección de los menores

Los senadores de la coalición se muestran preocupados ante la creciente participación de los menores y adultos jóvenes en los canales de juego online, por lo que consideran que la protección de estos necesita de una regulación rígida mediante leyes

Madrid, 30 de junio de 2018

Compromís pide desde el Senado, que el Gobierno de Pedro Sánchezse ponga a trabajar para blindar el acceso a los canales de juego onliney casas de apuestas a menores, así como para que se restrinja la publicidad de estos entes, especialmente en foros frecuentados por menores.

La regulación sobre el juego es competencia autonómica, si bien, el Estado español tiene un margen de maniobra que lo posibilita a regular ciertos aspectos. La situación es alarmante, se ha pasado en 11 años de un 0,4% de ludopatía por apuestas online a un 14%.

El acceso sin restricción de menores a apuestas y juegos online es un problema de salud pública, son personas en fases de desarrollo cognitivo y la adicción en edades tan tempranas puede arruinarles la vida” ha dicho el portavoz de la coalición, Carles Mulet.

En el año 2005, solo una media de 0,4% de los pacientes por adicción al juego lo eran por canales online, en 2016 eran ya el 14%, según diversas fuentes de Unidades para el tratamiento de juego patológico, como la de Bellvitge en Barcelona.

Más alarmante, aún, es conocer que la media de edad de los ludópatas se sitúa en 25 años y que un 36% de los adictos se enganchan cuando aún son menores de edad “¿Cómo no va a ocurrir esto si los menores reciben estímulos para jugar por todos los canales? Restringir la publicidad de las empresas de juego es una necesidad, no se pueden tolerar anuncios sobre apuestas en canales de televisión como Clan o regalos de bienvenida de 100 euros para que apuesten en plenos mundiales”, ha agregado.

Recientemente, el Consejo Audiovisual Andaluz denunció que el canal de RTVE, Clan, cedía espacios publicitarios a empresas de apuestas. Clan, es el canal televisivo de RTVE para el infantes y público joven. Además, otro problema que se contempla en la publicidad de estas empresas es la aparición de celebrities deportivos, cuyo target de seguidores se encuentra entre franjas de edad tempranas.

En el País Valenciano, a principios de este año, ya reforzaron las medidas contra la ludopatía y para la protección de menores, enumerando principios rectores para el juego responsable, registrando a los excluidos de acceso al juego y controlando la admisión, así como regulando la publicidad y la promoción, supervisando que respete la normativa sobre la protección de menores” ha replicado el senado Carles Mulet.

El Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana aprobó en febrero del presente año un Anteproyecto de Ley del Juego, a instancia de la Conselleria de Hacienda. Con el Anteproyecto se busca reforzar las medidas que eviten la ludopatía y protejan a los menores ante el crecimiento masivo de foros de juego online y físico, además de eliminar situaciones injustificadas de monopolio en el sector de los casinos.