De tots els centres penitenciaris tan sols han augmentat en sis del sud del país i reduït en tots els altres casos de forma alarmant, especialment a València a partir del proper cap de setmana, segons les dades del Govern i informacions dels sindicats

Madrid, 28 de juny de 2018

El senador Jordi Navarrete ha alertat de la preocupant situació en què es troba el sistema penitenciari espanyol, tal com denuncien els sindicats de presons i com es constata en les respostes i informes que la coalició està recollint del Govern central. “L’elevada conflictivitat i falta de seguretat a les presons, l’absència d’inversió en modernització de les mateixes i de personal ha estat una constant en els anys del PP, que han buidat les presons de treballadors i sobrecarregat fins a límits perillosos als funcionaris“, ha indicat Navarrete, que es va reunir recentment amb els representants sindicals d’institucions penitenciàries.

El conjunt de presons ha vist reduït el nombre de metges a 19 professionals, fet que suposa gairebé un 6% menys d’aquests professionals, que el 2018 se situen en el punt més baix dels últims cinc anys, amb 292, enfront dels 311 de 2014. És especialment alarmant la situació del centre penitenciari de València, que ha passat de 16 a 11 metges segons xifres oficials, “la major baixada d’Espanya“, tal com van denunciar els sindicats recentment.

Per al senador valencianista “aquestes xifres constaten una deixadesa cap als recintes penitenciaris com els valencians, on la manca de personal i de modernització en les mesures de seguretat està conduint a problemes amb els presos perillosos i que coexistisquen en l’Estat presons amb personal envellit, amb una excessiva càrrega de treball per les amortitzacions de places amb altres tancades o a mig gas“, de manera que “cal dotar les presons de personal, per evitar trasllats a l’exterior de reclusos, concloure obres i obrir la presó de Set Aigües per reduir reclusos a Picassent i abordar la situació de les transferències en matèria de sanitat a les autonomies i de l’actual normativa penitenciària, que data de 1978, per millorar les condicions i adaptar-la a l’actual context“.

Complicacions a València

Alguns casos com el de Picassent són dramàtics. Els actuals efectius -11 segons l’informe del Govern, però quatre en l’actualitat– s’han d’organitzar per fer front a guàrdies de 24 hores i atendre els presos amb problemes psiquiàtrics i infecciosos en dues plantes, en la major presó d’Espanya. “A partir del pròxim cap de setmana seran tres els metges. A Castelló els dos metges que hi ha actualment treballen amb guàrdies de 24 hores“, denuncia el senador. Des de la UGT reclamen que ha arribat el moment de solucionar aquests problemes en matèria sanitària, pendents des de 2013, amb les transferències de competències en matèria de sanitat, “per coherència i responsabilitat“. Compromís manté contactes amb sindicats d’institucions penitenciàries com Acaip, UGT, CCOO i CSIF davant la greu situació a la qual s’enfronta aquest col·lectiu per la saturació de les presons, problemes de seguretat i falta de personal.

28062018 r metges per presó 28062018 METGES PRESÓ

Compromís alerta de la preocupante disminución generalizada de médicos en las prisiones de todo el país

De todos los centros penitenciarios tan solo han aumentado en seis del sur del país y reducido en todos los demás casos de forma alarmante, especialmente en València a partir del próximo fin de semana, según los datos del Gobierno e informaciones de los sindicatos

Madrid, 28 de junio de 2018

El senador Jordi Navarreteha alertado de la preocupante situación en la que se halla el sistema penitenciario español, tal y como denuncian los sindicatos de prisiones y como se constata en las respuestas e informes que la coalición está recabando del Gobierno central. “La elevada conflictividad y falta de seguridad en las cárceles, la ausencia de inversión en modernización de las mismas y de personal ha sido una constante en los años del PP, que han vaciado las prisiones de trabajadores y sobrecargado hasta límites peligrosos a los funcionarios”, ha indicado Navarrete, que se reunió recientemente con los representantes sindicales de instituciones penitenciarias.

El conjunto de prisiones ha visto reducido el número de médicos en 19 profesionales, lo que supone casi un 6% menos de estos profesionales, que en 2018 se sitúan en el punto más bajo de los últimos cinco años, con 292, frente a los 311 de 2014. Es especialmente alarmante la situación del centro penitenciario de València, que ha pasado de 16 a 11 médicos, “la mayor bajada de España”, tal y como denunciaron los sindicatos recientemente.

Para el senador valencianista “estas cifras constatan una dejadez hacia los recintos penitenciarios como los valencianos, donde la falta de personal y de modernización en las medidas de seguridad está conduciendo a problemas con los presos peligrosos y que coexistan en el Estado prisiones con personal envejecido, con una excesiva carga de trabajo por las amortizaciones de plazas con otras cerradas o a medio gas”, por lo que “es necesario dotar a las prisiones de personal, para evitar traslados al exterior de reclusos, concluir obras y abrir la cárcel de Siete Aguas para reducir reclusos en Picassent y abordar la situación de las transferencias en materia de sanidad a las autonomías y de  la actual normativa penitenciaria, que data de 1978, para mejorar las condiciones y adaptarla al actual contexto”.

Complicaciones en València

Algunos casos como el de Picassent son dramáticos. Los actuales efectivos -11 según el informe del Gobierno, pero cuatro en la actualidad- deben organizarse para hacer frente a guardias de 24 horas y atender a los presos con problemas psiquiátricos e infecciosos en dos plantas, en la mayor prisión de España. “A partir del próximo fin de semana serán tres los médicos. En Castellón los dos médicos que hay en la actualidad trabajan con guardias de 24 horas”, denuncia el senador. Desde UGT reclaman que ha llegado el momento de solucionar estos problemas en materia sanitaria, pendientes desde 2013, con las transferencias de competencias en materia de sanidad, “por coherencia y responsabilidad”. Compromís mantiene contactos con sindicatos de instituciones penitenciarias como Acaip, UGT, CCOO y CSIF ante la grave situación a la que se enfrenta este colectivo por la saturación de las cárceles, problemas de seguridad y falta de personal.