La coalició defensarà en el Ple de la setmana que la vigència dels acords de l’Agenda Valenciana davant l’infrafinançament aprovada per unanimitat en les Corts Valencianes

Madrid, 6 de juny de 2018

Els senadors de Compromís, Carles Mulet i Jordi Navarrete han instat els representants de PP i de PSOE a que donen suport a les esmenes als PGE que la coalició ha decidit mantenir per responsabilitat amb els ciutadans del País Valencià. “Així s’han compromès de fet amb la signatura de la Declaració Institucional per a la vigència de l’Agenda Valenciana davant el nou Govern. Es tracta de reclamar un finançament just i inversions dignes, petició que ha estat unànime en els Corts, per això apel·lem als senadors de PSOE, PP i Ciutadans a secundar aquestes peticions mantingudes de forma clara al Senat en forma d’esmenes als PGE2018 de la vergonya ia donar suport a les esmenes que així ho demanen, com les de Compromís“, ha assenyalat Carles Mulet. En sintonia amb aquesta decisió es troba la de no retirar el veto general als PGE, una cosa que sí que han fet altres formacions “encara que el nostre compromís és amb els valencians“, afegeix.

Les esmenes que defensarà Compromís passen per modernitzar serveis en Torrevella, Benidorm i Alacant (comissaries, AEAT …), millores en la xarxa viària (principalment enllaços, variants i rotondes de la N-332 a la Marina i previsió d’accessos per l’AP- 7 a Altea, actuacions urgents en la línia Xàtiva-Alcoi i avançar en el Tren de la Costa, estació intermodal de Alacant, connexions en el Baix Segura, Aeroport d’Elx-Alacant, millores en les CV-700 i CV-800, la coberta de l’a-70 a Sant Joan, impuls a la variant de Benissa, el desdoblament N340 a Crevillent, passarel·les per connectar el nucli urbà de Calp, passeig marítim de Benidorm i millores en patrimoni a Xixona, Agres, castell de Sant Ferran d’Alacant, per al teatre María Guerrero i Òrgan de Pedra de Novelda, el Museu d’Elx per la cessió de la Dama i altres en matèria hídrica, com la dessaladora de Mutxamel, la conca del Vinalopó, la reparació de la Bassa de Sant Diego. Altres esmenes fan referència a la costa i litoral a Dénia, la façana costanera d’Altea i Santa Pola o el suport a la Volvo Ocean Race d’Alacant perquè puga beneficiar-se d’incentius fiscals per la categoria d’aquesta competició.

La coalició també ha proposat dos clústers per millorar el model productiu d’aquestes comarques. El primer a Alcoi per a la indústria del joguet i un altre per al calcer d’Elx.

El senador ha recalcat que aquesta decisió atén una proposta de comptes “nefasta, maltractadora de les nostres comarques i que crea, any rere any una bretxa entre ciutadans en situar al País Valencià de forma reiterada a la cua del finançament“.

Segons ha afirmat Mulet “és intolerable que les costes més turístiques de l’Estat espanyol no tinguen una bona connexió ni per tren ni per carretera“.

Entre les esmenes que afecten les comarques alacantines, la coalició ha presentat una per a la alliberament de l’accés a l’AP-7, en ser la via de connexió principal per als municipis de la costa alacantina, com Pedreguer, Gata, Benissa o Benidorm i que reben grans quantitats de visitants durant tot l’any. Així, també es demana el rescat d’aquesta autopista en el tram que connecta la Safor amb la Marina.

06062018agendavalenciana

Compromís mantiene en el Senado las enmiendas a los PGE que buscan revertir el abandono de las comarcas de Alacant

La coalición defenderá en el Pleno de la próxima semana la vigencia de los acuerdos de la Agenda Valenciana ante la infrafinanciación aprobada por unanimidad en les Corts Valencianes

Madrid, 6 de junio de 2018

Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete han instado a los representantes de PP y de PSOE a que apoyen las enmiendas a los PGE que la coalición ha decidido mantener por responsabilidad con los ciudadanos del País Valenciano. “Así se han comprometido de hecho con la firma de la Declaración Institucional para la vigencia de la Agenda Valenciana ante el nuevo Gobierno. Se trata de reclamar una financiación justa e inversiones dignas, petición que ha sido unánime en les Corts, por eso apelamos a los senadores de PSOE, PP y Ciudadanos a secundar estas peticiones mantenidas de forma clara en el Senado en forma de enmiendas a los PGE2018 de la vergüenza y a apoyar las enmiendas que así lo piden, como las de Compromís”, ha señalado Carles Mulet. En sintonía con esta decisión se encuentra la de no retirar el veto general a los PGE, algo que sí han realizado otras formaciones “aunque nuestro compromiso es con los valencianos”, agrega.

Las enmiendas que defenderá Compromís pasan por modernizar servicios en Torrevella, Benidorm y Alacant (comisarías, AEAT…), mejoras en la red viaria (principalmente enlaces, variantes y rotondas de la N-332 en la Marina y previsión de accesos para la AP-7 en Altea, actuaciones urgentes en la línea Xàtiva-Alcoi y avanzar en el Tren de la Costa, estación intermodal de Alacant, conexiones en el Bajo Segura, aeroport d’Elx-Alacant, mejoras en las CV-700 y CV-800, la cubierta de la A-70 en Sant Joan, impulso a la variante de Benissa, el desdoblamiento N340 en Crevillent, pasarelas para conectar el casco urbano de Calp, paseo marítimo de Benidorm y mejoras en patrimonio en Xixona, Agres, castillo de San Fernando de Alacant, para el teatro María Guerrero y Órgano de Piedra de Novelda, el Museo de Elx para la cesión de la Dama y otras en materia hídrica, como la desaladora de Mutxamel, la cuenca del Vinalopó, la reparación de la Balsa de San Diego. Otras enmiendas hacen referencia a la costa y litoral en Dénia, la fachada costera de Altea y Santa Pola o el apoyo a la Volvo Ocean Race de Alicante para que pueda beneficiarse de incentivos fiscales por la categoría de esta competición.

La coalición también ha propuesto dos clústeres para mejorar el modelo productivo de estas comarcas. El primero en Alcoi para la industria juguetera y otro para la del calzado de Elx.

El senador ha recalcado que esta decisión atiende a una propuesta de cuentas “nefasta, maltratadora de nuestras comarcas y que crea, año tras año una brecha entre ciudadanos al situar al País Valenciano de forma reiterada a la cola de la financiación”.

Según ha afirmado Mulet “es intolerable que las costas más turísticas del Estado español no tengan una buena conexión ni por tren ni por carretera”.

Entre las enmiendas que afectan a las comarcas alicantinas, la coalición ha presentado una para la liberalización del acceso a la AP-7 que, si bien, incide en muchos municipios del País Valenciano, las comarcas de Alicante son las que en mayor medida precisan de la liberalización de la autopista al ser la vía de conexión principal para los municipios de la costa alicantina, como Pedreguer, Gata de Gorgos, Benissa o Benidorm y que reciben grandes cantidades de visitantes durante todo el año. Así, también se pide el rescate de esta autopista en el tramo que conecta La Safor con la Marina.