La coalició repreguntará a l’actual Govern per la seua postura sobre aquest projecte energètic després del nomenament de Teresa Ribera com a ministra de Medi Ambient

Madrid, 7 de juny de 2018

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha reclamat hui al president del Govern, Pedro Sánchez, “que prenga decisions decidides i inequívoques de cara a desmantellar el projecte Castor, fer autocrítica i començar a assumir les responsabilitats que corresponguen al Govern, més enllà del talonari“, ja que els valencians del nord i els catalans del sud no han entès el nomenament al capdavant d’aquesta àrea de qui precisament va autoritzar un problemàtic projecte Castor.

Per això i perquè el nostre suport higiènic al PSOE per desallotjar al PP del Govern no ens lliga de mans, instem al nou Govern que reconduisca la situació d’aquesta planta davant aquest fiasco energètic, al qual Compromís sempre s’ha oposat i s’invertisca el silenci oficial que fins al moment ha existit amb el magatzem“, ha indicat.

Des de Compromís recorden que “el PP en solitari es va negar a investigar les nyaps que envolten a aquest projecte que era estratègic“, en una iniciativa que va liderar Compromís quelcom que no ha de repetir aquest Govern“. Per aquest motiu, Navarrete, membre de la Comissió de Medi Ambient del Senat ha reclamat al PSOE que “ara siga conseqüent, tracte com es mereixen els veïns de Vinaròs, el Maestrat i les Terres de l’Ebre en nomenar ministres i deixe de mantindre en la seua costa un projecte perillós que pot posar en escac l’estabilitat geològica de la comarca, els recursos turístics i la seua tranquil·litat“.

En aquest sentit s’ha d’investigar què va fallar, facilitar els documents que ha reclamat la coalició per escrit i actuar “per evitar que diners públics acaben en mans d’aquells que van negociar unes condicions abusives que els eximien de responsabilitats davant negligències i els que van cobrar per una planta que no estava operativa“, ha afegit.

Compromís ha recordat al Govern que, com vam advertir, la indemnització era il·legal, il·legítima i un espoli de diners públics “com hem defensat al Congrés i Senat, per la qual cosa s’ha d’actuar contra qui va abonar aquests diners irregularment a qui va posar en risc a tota la comarca, segons va dictaminar el Tribunal Constitucional. Per a nosaltres Castor i les agressions territorials són una prioritat“.

La coalició tornarà a preguntar al nou Govern per aspectes del Castor, sol·licitarà documents i informes i mantindrà la petició de desmantellament d’aquesta infraestructura inservible.

Compromís pide a Pedro Sánchez que comience a hacer autocrítica con el Proyecto Castor y tome decisiones

La coalición repreguntará al actual Gobierno por su postura sobre este proyecto energético tras el nombramiento de Teresa Ribera como ministra de Medio Ambiente

Madrid, 7 de junio de 2018

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha reclamado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “que tome decisiones decididas e inequívocas de cara a desmantelar el proyecto Castor, hacer autocrítica y comenzar a asumir las responsabilidades que correspondan al Gobierno, más allá del talonario”, ya que los valencianos del norte y los catalanes del sur no han entendido el nombramiento al frente de esta área de quien precisamente autorizó un problemático proyecto Castor.

Por eso y porque nuestro apoyo higiénico al PSOE para desalojar al PP del Gobierno no nos ata de manos, instamos al nuevo Gobierno a que reconduzca la situación de esta planta ante este fiasco energético, al que Compromís siempre se ha opuesto y se invierta el silencio oficial que hasta el momento ha existido con el almacén”, ha indicado.

Desde Compromís recuerdan que “el PP en solitario se negó a investigar las chapuzas que rodean a este proyecto que era estratégico”, en una iniciativa que lideró Compromís “algo que no debe repetir este Gobierno”. Por este motivo, Navarrete, miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Senado ha reclamado al PSOE que “ahora sea consecuente, trate como se merecen los vecinos de Vinaròs, el Maestrat y les Terres de l’Ebre al nombrar ministros y dejar de mantener en su costa un proyecto peligroso que puede poner en jaque la estabilidad geológica de la comarca, los recursos turísticos y su tranquilidad”.

En este sentido debe investigarse qué falló, facilitar los documentos que ha reclamado la coalición por escrito y actuar “para evitar que dinero público acabe en manos de quienes negociaron unas condiciones abusivas que les eximían de responsabilidades ante dolos y quienes cobraron por una planta que no estaba operativa”, ha añadido.

Compromís ha recordado al Gobierno que, como advertimos, la indemnización era ilegal, ilegítima y un expolio de dinero público “como hemos defendido en el Congreso y Senado, por lo que debe actuarse contra quien abonó este dinero irregularmente a quien puso en riesgo a toda la comarca, según dictaminó el Tribunal Constitucional. Para nosotros Castor y las agresiones territoriales son una prioridad”.

La coalición volverá a preguntar al nuevo Gobierno por aspectos del Castor, solicitará documentos e informes y mantendrá la petición de desmantelamiento de esta infraestructura inservible.