La coalició demana al PP i PSOE que “per coherència” donen suport al Senat a les esmenes que pal·lien els anys de maltractament al País Valencià

Madrid, 5 de juny de 2018

El senador castellonenc de Compromís, Jordi Navarrete, ha reclamat hui als representants de PP i PSOE, especialment als senadors valencians d’aquestes formacions, perquè convencen els seus partits polítics i “per coherència” donen suport a les esmenes als PGE que la coalició si manté, davant d’una proposta de comptes “nefasta, maltractadora de les nostres comarques i que crea any rere any una bretxa entre ciutadans, en situar al País Valencià de forma reiterada a la cua del finançament“, ha indicat el representant valencià.

Així Navarrete ha recordat que Compromís no ha dubtat “ni un sol segon” en decidir que no retirava ni el veto general als PGE ni els centenars d’esmenes.

Entre aquestes, figura garantir l’arribada dels trens de rodalies fins al Maestrat i subvencionar als estudiants del nord de la província, millores en els jutjats de Vinaròs, comissaries i casernes a Vila-real, Vinaròs, Cabanes, Almassora, Onda i Vilafranca, l’estació intermodal de Castelló, el soterrament de vies a Vila-real, millores en les estacions de Santa Magdalena i la Ribera de Cabanes, la duplicació de la N-340 a Alcalà de Xivert, nous carrils a la N-340 a Vila-real, la seua urbanització en la variant del Maestrat i l’acondicionament de la N-232 cap a Morella.

També a la capital dels Ports la coalició manté la petició de fons per avançar en la rehabilitació i execució de les obres del Parador o la millora de les comunicacions per l’autovia Mudèjar, o a la via fèrria Sagunt-Terol-Saragossa, quelcom que pot ser molt positiu per al turisme i el moviment de béns i persones.

Compromís traslladarà la sol·licitud del col·lectiu de Peníscola de demanar actuacions en matèria cultural, com museus (Museu del cinema, història militar, de la Pesca …), de la Taronja a Borriana, Puig Roda a Vinaròs, de la Valltorta a Tírig, la rehabilitació del casc antic de la Ciutat a la Mar, del castell de Miravet, jaciments, museu i conservatori de Castelló i actuacions al llarg de la costa. Entre aquestes la que busquen frenar la regressió a la costa de Benicarló, Vinaròs i Orpesa, a la zona sud del port de Castelló (Borriana, Almenara, Nules, Almassora …), o alliberar els ajuntaments afectats del malson econòmica de les dessaladores de Xilxes-Moncofa i Orpesa- Cabanes. També reclama que l’Estat reprenga les obres de drenatge oblidades pel PP per a la Rambla d’Alcalà, adequació dels barrancs i llits de Benicàssim i Borriol, camins rurals a la Jana, el sector ramader a la Tinença de Benifassà, millores en zones industrials d’Onda, Vila-real i els costos que suposa el manteniment i l’operativitat del inservible emmagatzematge subterrani Castor o una aposta decidida per l’agroalimentació, la qualitat vegetal, el foment de l’agricultura ecològica o campanyes de consum de cítrics, verdures i hortalisses.

Estaria bé que tant PP com PSOE aportaren una mica de dignitat i s’avingueren a acceptar aquestes esmenes, perquè en el Congrés es debata de nou la seua idoneïtat i es faça un poc de justícia amb les nostres comarques“, ha conclòs Navarrete.

Compromís mantiene vivas en el Senado las enmiendas a los PGE que buscan  beneficiar a las comarcas de Castelló

La coalición pide al PP y PSOE que “por coherencia” apoyen en el Senado las enmiendas que palien los años de maltrato al País Valenciano

Madrid, 5 de junio de 2018

El senador castellonense de Compromís, Jordi Navarrete, ha reclamado hoy a los representantes de PP y PSOE, especialmente a los senadores valencianos de estas formaciones, para que convenzan a sus partidos políticos y “por coherencia” apoyen las enmiendas a los PGE que la coalición sí mantiene, ante una propuesta de cuentas “nefasta, maltratadora de nuestras comarcas y que crea año tras año una brecha entre ciudadanos al situar al País Valenciano de forma reiterada a la cola de la financiación”, ha indicado el representante valenciano.

Así Navarrete ha recordado que Compromís no ha dudado “ni un solo segundo” al decidir que no retiraba ni el veto general a los PGE ni los cientos de enmiendas.

Entre éstas figura garantizar la llegada de los trenes de cercanías hasta el Maestrat y subvencionar a los estudiantes del norte de la provincia, mejoras en los juzgados de Vinaròs, comisarías y cuarteles en Vila-real, Vinaròs, Cabanes, Almassora, Onda y Vilafranca, la estación intermodal de Castelló, el soterramiento de vías en Vila-real, mejoras en las estaciones de Santa Magdalena y la Ribera de Cabanes, la duplicación de la N-340 en Alcalà de Xivert, nuevos carriles en la N-340 en Vila-real, su urbanización en la variante del Maestrat y el acondicionamiento de la N-232 hacia Morella.

También en la capital de Els Ports la coalición mantiene la petición de fondos para avanzar en la rehabilitación y ejecución de las obras del Parador o la mejora de las comunicaciones por la autovía Mudéjar, o en la vía férrea Sagunt-Teruel-Zaragoza, algo que puede ser muy positivo para el turismo y el movimiento de bienes y personas.

Compromís trasladará la solicitud del colectivo de Peñíscola de pedir actuaciones en materia cultural, como museos (Museo del cine, historia militar, de la Pesca…), de la Taronja en Borriana, Puig Roda en Vinaròs, de la Valltorta en Tírig, la rehabilitación del casco antiguo de la Ciudad en el Mar, del castillo de Miravet, yacimientos, museo y conservatorio de Castelló y actuaciones a lo largo de la costa. Entre éstas la que buscan frenar la regresión en la costa de Benicarló, Vinaròs y Orpesa, en la zona sur del puerto de Castelló (Borriana, Almenara, Nules, Almassora…), o liberar a los ayuntamientos afectados de la pesadilla económica de las desaladoras de Xilxes-Moncofa y Orpesa- Cabanes. También reclama que el Estado retome las obras de drenaje olvidadas por el PP para la Rambla de Alcalà, adecuación de los barrancos y cauces de Benicàssim y Borriol, caminos rurales en la Jana, el sector ganadero en la Tinença de Benifassà, mejoras en zonas industriales de Onda, Vila-real y los costes que supone el mantenimiento y la operatividad del inservible almacenamiento subterráneo Castor o una apuesta decidida por la agroalimentación, la calidad vegetal, el fomento de la agricultura ecológica o campañas de consumo de cítricos, verduras y hortalizas.

Estaría bien que tanto PP como PSOE aportaran un poco de dignidad y se avinieran a aceptar estas enmiendas, para que en el Congreso se debata de nuevo su idoneidad y se haga un poco de justicia con nuestras comarcas”, ha concluido Navarrete.