Compromís lamenta la indefinició del Govern respecte a les dessaladores de Castelló

Navarrete afirma que la Secretària d’Estat no ha respost als interrogants que hi ha sobre la taula

Madrid, 28 de febrer de 2018

El senador de Compromís de Compromís i portaveu d’Grup Mixt a la Comissió de Medi Ambient del Senat, Jordi Navarrete, ha preguntat hui en aquest foro per les previsions de futur respecte a les dessaladores de Cabanes i Moncofa (Castelló).

Navarrete ha lamentat que la Secretària d’Estat de Medi Ambient, María García, s’haja dedicat a excusar la inacció del Govern apuntat a responsabilitats de l’executiu de Zapatero, que va ser qui va aprovar aquests projectes i s’ha dedicat a exposar “vaguetats” com “suposats contactes” amb els ajuntaments per renegociar els convenis (aspecte negat des de les pròpies comparacions), però sense arribar a concretar quan i en quin termini es podran abordar aquestes renegociacions.

Hem eixit de la Comissió amb les mateixes incògnites amb què hem entrat. Simplement ens han explicat que algun dia funcionaran, però no se sap quan, ni com, ni de quina manera, tot això malgrat estar finalitzades des de fa anys” i en teoria obligats a posar-les en funcionament per no ser sancionats econòmicament per la UE. “O realment el Govern no té ni idea de què fer amb aquestes dessaladores, o no vol explicar-ho“, ha dit Navarrete.

El senador per Castelló ha recordat que aquestes dues dessaladores van néixer el 2005 per permetre grans actuacions urbanístiques que no es van arribar a materialitzar (els grans PAIs de Cabanes-Orpesa, Moncofa i Xilxes), amb la connivència del PSOE al Govern central i el PP i PSOE en els governs municipals que van signar els convenis.

Tot el procés d’aquests projectes, ha estat trufat d’irregularitats, errors de càlcul, sobrecostos, negligències tècniques, polítiques, administratives i, fins i tot, possibles delictes“, ha recordat.

Navarrete ha recordat que les dessaladores van ser construïdes amb 55 milions de cost cadascuna. Es van invertir fons FEDER de la Unió Europea; 17,2 milions d’euros per a la de Cabanes i 17,9 per a la de Moncofa. Des de la seua finalització fins ara ens trobem en una cruïlla: “o les posem marxa el que implica començar a pagar el cost de la part de la construcció finançada per l’administració central, el del manteniment de la infraestructura i el de la dessalació d’una aigua que ningú demanda, o no la posem en marxa i llavors tornem els ajuts FEDER i deixem una altra infraestructura sense utilitzar. L’opció més lògica seria que el Govern Central es fes càrrec del projecte i la posada en marxa de les mateixes, com ha fet en nombroses altres infraestructures“.

Segons Navarrete, la representant del Govern no ha dissipat aquests dubtes, quan “necessitem ja d’una vegada, una proposta sobre la taula. Una solució perquè els ajuntaments d’ara, que han heretat les decisions irresponsables dels seus predecessors, deixen de tindre sobre els seus caps aquesta espasa de Dàmocles. Una solució sensata i oberta a la incorporació de noves variables d’ús i demanda, però el Govern continua amb la tàctica de l’estruç, lamentablement“, ha agregat.

Compromís lamenta la indefinición del Gobierno respecto a las desaladoras de Castelló

Navarrete afirma que la secretaria de estado no ha respondida los interrogantes sobre la mesa 

Madrid, 28 de febrero de 2018

El senador de Compromís de Compromís y portavoz de Grupo Mixto en la  Comisión de Medio Ambiente en el Senado Jordi Navarrete, ha preguntado hoy en este foropor las previsiones de futuro respecto a las desaladoras de Cabanes y Moncofa (Castelló).

Navarrete ha lamentado que la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, se haya dedicado a excusar la inacción del Gobierno apuntado a responsabilidades del ejecutivo de Zapatero, que fue quien aprobó estos proyectos y se ha dedicado a exponer “vaguedades” como “supuestos contactos” con los ayuntamientos para renegociar los convenios (aspecto negado desde las propias comparaciones), pero sin  llegar a concretar cuando y en qué plazo se van a poder abordar estas renegociaciones.

Hemos salido de la Comisión con las mismas incógnitas con las que hemos entrado. Simplemente nos han explicado que algún día funcionaran, pero no se sabe cuando, ni cómo, ni de qué manera, todo ello a pesar de estar finalizadas desde hace años” y en teoría obligados a ponerlas en funcionamiento para no ser sancionados económicamente por la UE. “O realmente el Gobierno no tiene ni idea de qué hacer con estas desaladoras, o no quiere contarlo”, ha dicho Navarrete.

El senador por Castelló ha recordado que estas dos desaladoras nacieron en 2005 para permitir grandes actuaciones urbanísticas que no se llegaron a materializar (los grandes PAIs de Cabanes-Orpesa, Moncofa y Xilxes), con la connivencia del PSOE en el Gobierno Central y el PP y PSOE en los gobiernos municipales que firmaron los convenios.

Todo el proceso de estos proyectos, ha estado trufado de irregularidades, errores de cálculo, sobrecostes, negligencias técnicas, políticas, administrativas e incluso posibles delitos”, ha recordado.

Navarrete ha recordado que las desaladoras fueron construidas con 55 millones de coste cada una. Se invirtieron fondos FEDER de la Unión Europea;  17,2 millones de euros para la de Cabanes y 17,9 para la de Moncofa. Desde su finalización hasta ahora nos encontramos en una encrucijada: “o las ponemos marcha lo que implica empezar a pagar el coste de la parte de la construcción financiada por la administración central, el del mantenimiento de la infraestructura y el de la desalación de un agua que nadie demanda, o no la ponemos en marcha y entonces devolvemos las ayudas FEDER y dejamos otra infraestructura sin utilizar. La opción más lógica sería que el Gobierno Central se hiciera cargo del proyecto y la puesta en marcha de las mismas, como ha hecho en numerosas otras infraestructuras”.

Según Navarrete, la representante del Gobierno no ha disipado estas dudas, cuando “necesitamos ya de una vez, una propuesta sobre la mesa. Una solución para que los ayuntamientos de ahora, que han heredado las decisiones irresponsables de sus predecesores, dejen de tener sobre sus cabezas esta espada de Damocles. Una solución sensata y abierta a la incorporación de nuevas variables de uso y demanda, pero el Gobierno continua con la táctica del avestruz, lamentablemente”, ha agregado.

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *