Compromís i la Chunta esmenen els PGE 2017 exigint el manteniment universal del servei de Correus

Les dues formacions reclamen la viabilitat, modernització i aposta decidida per Correus.

Madrid, 31 de maig de 2017
Compromís i Chunta Aragonesista han anunciat la presentació d’una esmena als pressupostos generals de l’Estat per a 2017 per a reclamar una aportació de com a mínim 12 milions d’euros per a reforçar el servei de correus després de les últimes retallades patides per aquesta empresa.

Entre les desenes d’esmenes que es van a presentar en el Senat per part de Chunta Aragonesista, via els senadors de Compromís, destaca la del manteniment del servei universal amb noves aportacions, després de les últimes retallades del servei; que s’han agreujat amb les negociacions del PP amb Foro Asturias s en el debat dels pressupostos i que han provocat una altra retallada de mig milió d’euros de Correus per a destinar-ho inversions locals a Astúries.
Compromís i Chunta han reivindicat la necessitat d’un servei universal de Correus . Segons el senador de Compromís, Carles Mulet “després de quasi 15.000 acomiadaments, i una retallada en els comptes de 60 milions d’euros per a 2017, l’última agressió innecessària dóna una altra mossegada de mig milió; tot en un pla predestinat al desmantellament de Correus com a servei públic. Si es té una visió purament econòmica i mercantilista i l’administració aposta pel sector privat; milers de ciutadans i ciutadanes de les àrees amb menys població, es veuran privats d’aquest servei, ja que la iniciativa privada solament estarà interessada en les grans urbs on sí els serà rendible l’activitat, i per contra, les àrees rurals, estadísticament amb una població més envellida, i amb menys accés a les noves tecnologies, perdrà aquest servei”

Compromís i Chunta Aragonesista coincideixen en la necessitat de reforçar aquesta funció pública, per a Gregorio Briz , Sotssecretari General de Relacions Institucionals i Polítiques de CHA: “ Correus ha de ser una empresa pública viable, que done servei a qualsevol ciutadà visca on viva, cal garantir la renovació de la plantilla i la qualitat de l’ocupació dels seus treballadors, cal adaptar l’empresa als nous reptes de la societat de la comunicació, si existeixen retallades, precarització laboral i una premeditada degradació del servei, s’anima a les persones usuàries a acudir a les empreses privades que no compten amb la infraestructura, la plantilla, ni el prestigi de correus

Els dos partits reivindiquen que les administracions públiques han de ser les primeres a donar exemple, i haurien de continuar treballant amb Correus com a empresa per a les seues notificacions i comunicacions postals per a garantir el manteniment de les seues plantilles “ el que s’inverteix en una empresa pública, com és el cas de la Societat Estatal Correus i Telègrafs, S.A, reverteix necessàriament en l’economia comuna” .
Aquesta esmena als PGE 2017 es registrarà en el Senat a partir del dia 12 quan s’habilite el període establit després de la remissió d’aquests comptes per la cambra baixa.

 

Compromís y la Chunta enmiendan los PGE 2017 exigiendo el mantenimiento universal del servicio de Correos
Las dos formaciones reclaman la viabilidad, modernización y apuesta decidida por Correos
Madrid, 31 de mayo de 2017
. Compromís y Chunta Aragonesista han anunciado la presentación de una enmienda a los presupuestos generales del Estado para 2017 para reclamar una aportación de como mínimo 12 millones de euros para reforzar el servicio de correos después de los últimos recortes sufridos por esta empresa.

Entre las decenas de enmiendas que se van a presentar en el Senado por parte de Chunta Aragonesista, vía los senadores de Compromís, destaca la del mantenimiento del servicio universal con nuevas aportaciones, después de los últimos recortes del servicio; que se han agravado con las negociaciones del PP con Foro Asturias en el debate de los presupuestos y que han provocado otro recorte de medio millón de euros de Correos para destinarlo  inversiones locales en Asturias.
Compromís y Chunta han reivindicado la necesidad de un servicio universal de Correos . Según el senador de Compromís, Carles Mulet “después de casi 15.000 despidos, y un recorte en las cuentas de 60 millones de euros para 2017, la última agresión innecesaria da otro mordisco de medio millón; todo en un plan predestinado al desmantelamiento de Correos como servicio público. Si se tiene una visión puramente económica y mercantilista y la administración apuesta por el sector privado; miles de ciudadanos y ciudadanas de las áreas con menos población, se verán privados de éste servicio, ya que la iniciativa privada solamente estará interesada en las grandes urbes dónde sí les será rentable la actividad, y por el contrario, las áreas rurales, estadísticamente con una población más envejecida, y con menos acceso a las nuevas tecnologías, perderá este servicio
Compromís y Chunta  Aragonesista coinciden en la necesidad de reforzar esta función pública, para Gregorio Briz , Vicesecretario General de Relaciones Institucionales y Políticas de CHA: “ Correos ha de ser una empresa pública viable, que dé servicio a cualquier ciudadano viva dónde viva, hay que garantizar la renovación de la plantilla y la calidad del empleo de sus trabajadores, hay que adaptar la empresa a los nuevos retos de la sociedad de la comunicación, si existen recortes, precarización laboral y una premeditada degradación del servicio, se anima a las personas usuarias a acudir a las empresas privadas que no cuentan con la infraestructura, la plantilla, ni el prestigio de correos
Los dos partidos reivindican que las administraciones públicas han de ser las primeras en dar ejemplo, y deberían continuar trabajando con Correos como empresa para sus notificaciones y comunicaciones postales para garantizar el mantenimiento de sus plantillas “ lo que se invierte en una empresa pública, como es el caso de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A, revierte necesariamente en la economía común”  .

Esta enmienda a los PGE 2017 se registrará en el Senado a partir del día 12 cuando se habilite el periodo establecido después de la remisión de estas cuentas por la cámara baja.

 

 

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *