Jordi Navarrete recorda als populars que els PGE tan sols inclouen 7,8 milions per 2017 i revén el gruix de la inversió en anys posteriors

Madrid, 28 abril de 2017

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha instat el diputat popular Óscar Clavell a “deixar de mentir amb les xifres i els protagonistes de la N-232“. El vinarossenc ha recordat al diputat popular que “els PGE inclouen per 2017 una inversió de 7,8 milions per a la N-232, que donaran per ben poc lamentablement i preveu el gruix de la inversió una mica més gran per a anys posteriors“.

El senador ha titllat de “desvergonya” que el popular acudisca a Vinaròs a vendre gestió com si fora el PP qui inverteix els diners “quan es tracta de diners públics, insuficient i que prové de l’esforç fiscal no recompensat durant anys per milers de valencians i veïns d’aquestes comarques” i l’ha animat a “demanar perdó per la poca inversió en les gents d’aquestes terres, en el menyspreu pel que fa a comunicacions per tren i especialment per ignorar les demandes a Rodalies i per presentar projectes d’una forma patrimonialista, com si fos un tècnic del ministeri o el mateix ministre“.

Per Navarrete “li demanem que torne quan l’obra estiga executada, siga una veritable realitat i no tan sols un projecte escrit en l’aire ja que tenim massa experiència amb la manca d’execució d’inversions en infraestructures per part del PP“. El senador ha recordat a Clavell “com van dilapidar mig milió d’euros recentment, en reparar el pont de la Bota, sense cap mena de planificació per a deixar-lo com estava, estret i perillós” i ha reclamat “que les obres no siguen diners tirat l fem i es planifique i s’execute d’una vegada l’a-68 com demanem i no pegats a la N-232“.

Esmenes per incloure 40 milions

Els senadors de Compromís i el grup de diputats han anunciat que introduiran esmenes als comptes de 2017 per “incloure aquests 40 milions d’euros que diu Clavell, cosa que donaria un cert impuls a l’obra i partides per a obra real en l’A-7, trens de Rodalies i esperem que siguin congruents i votin a favor de l’esmena, ja que beneficiarà les connexions del Maestrat amb la cornisa cantàbrica, Catalunya i Aragó, el turisme, la mobilitat de les persones i l’activitat econòmica “, ha dit Navarrete. Per a seua part la diputada Marta Sorlí ha considerat “insuficients” les partides per la carretera i ha acusat Clavell de mentir a la gent “ja que amb eixos diners hi haurà per ben pocs quilòmetres d’obra”.

Compromís enmendará los PGE’17 para aumentar hasta los 40M€ la partida para la N-232 y espera que el PP vote a favor

Jordi Navarrete recuerda a los populares que los PGE tan solo incluyen 7,8 millones para 2017 y prevén el grueso de la inversión en años posteriores

Madrid, 28 de abril de 2017

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha instado al diputado popular Óscar Clavell a “dejar de mentir con las cifras y los protagonistas de la N-232”. El vinarocense ha recordado al diputado popular que “los PGE incluyen para 2017 una inversión de 7,8 millones para la N-232, que darán para bien poco lamentablemente y prevé el grueso de la inversión algo mayor para años posteriores”.

El senador ha tildado de “desvergüenza” que el popular acuda a Vinaròs a vender gestión como si fuera el PP quien invierte el dinero “cuando se trata de dinero público, insuficiente y que proviene del esfuerzo fiscal no recompensado durante años por miles de valencianos y vecinos de estas comarcas” y le ha animado a “pedir perdón por la poca inversión en las gentes de estas tierras, en el desprecio en cuanto a comunicaciones por tren y especialmente por ignorar las demandas en Cercanías y por presentar proyectos de una forma patrimonialista, como si fuera un técnico del ministerio o el propio ministro”.

Para Navarrete “le pedimos que vuelva cuando la obra esté ejecutada, sea una verdadera realidad y no tan solo un proyecto escrito en el aire ya que tenemos demasiada experiencia con la falta de ejecución de inversiones en infraestructuras por parte del PP”. El senador ha recordado a Clavell “cómo dilapidaron medio millón de euros recientemente, en reparar el puente de la Bota, sin ninguna clase de planificación para dejarlo como estaba, estrecho y peligroso” y ha reclamado “que las obras no sean dinero tirado a la basura y se planifique y ejecute de una vez la A-68 como pedimos y no parches en la N-232”.

Enmiendas para incluir 40 millones

Los senadores de Compromís y el grupo de diputados han anunciado que introducirán enmiendas a las cuentas de 2017 para “incluir esos 40 millones de euros que dice Clavell, algo que daría un cierto impulso a la obra y partidas para obra real en la A-7, trenes de Cercanías y esperamos que sean congruentes y voten a favor de la enmienda, ya que beneficiará las conexiones del Maestrat con la cornisa cantábrica, Cataluña y Aragón, el turismo, la movilidad de las personas y la actividad económica”. Por su parte la diputada Marta Sorlí ha considerado “insuficientes” las partidas para la carretera y ha acusado a Clavell de mentir a la gente “ya que con ese dinero habrá para pocos kilómetros de obra“.