El senador de Compromís Jordi Navarrete reclama acabar amb les retallades a les polítiques d’igualtat

Les esmenes de la coalició van ser incorporades en la seva totalitat a la moció del Grup Units Podem – En Comú Podem – En Marea

El senador per Castelló de Compromís, Jordi Navarrete, va reclamar ahir al Senat que “la lluita contra la violència de gènere i promoció de la igualtat es convertisca en una política d’Estat“. Navarrete va recordar que els drets socials i laborals de les dones han de seguir sent reivindicats per què la desigualtat “segueix sent el nostre pa de cada dia“. Entre les desigualtats segueix destacant la coneguda com “l’esquerda salarial entre homes i dones, que segueix superant el 25% o el fet que els llocs de decisió seguisquen ocupats majoritàriament per homes, mentre que les domèstiques i de cures de persones recauen bàsicament sobre les dones“.

Segons l’opinió de Navarrete “la maternitat continua sent un handicap per al desenvolupament professional femení“, al que no ajuden les retallades pressupostàries en igualtat duts a terme pel PP a la X Legislatura, que van ser del 20,9 i del 47,6 % respecte al 2009 “el que sumat a les fortes retallades i reformes en l’àmbit laboral, col·loquen a les dones en una greu situació de vulnerabilitat“.

Per a Compromís “la igualtat i l’equitat han de ser, per tant, l’objectiu fonamental d’una societat moderna i avançada“. La formació autora de la moció, el Grup Units Podem – En Comú Podem – En Marea va incorporar totes les esmenes de la coalició a la seua moció, tot i que les mesures en què s’instava el Govern a finançar serveis per a la lluita contra la violència masclista i de promoció de la igualtat va ser rebutjada pels vots del PP.


El senador de Compromís Jordi Navarrete reclama acabar con los recortes a las políticas de igualdad

Las enmiendas de la coalición fueron incorporadas en su totalidad a la moción del Grupo Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea

Madrid, 30 de noviembre de 2016

El senador por Castelló de Compromís, Jordi Navarrete, reclamó ayer en el Senado que “la lucha contra la violencia de género y promoción de la igualdad se convierta en una política de Estado”. Navarrete recordó que los derechos sociales y laborales de las mujeres deben seguir siendo reivindicados porqué la desigualdad “sigue siendo nuestro pan de cada día”. Entre las desigualdades sigue destacando la conocida como “es la grieta salarial entre hombres y mujeres, que sigue superando el 25% o el hecho que los lugares de decisión sigan ocupados en su mayoría por hombres, mientras que las domésticas y de cuidados de personas recaen básicamente sobre las mujeres”.

En opinión de Navarrete “la maternidad sigue siendo un hándicap para el desarrollo profesional femenino”, a lo que no ayudan los recortes presupuestarios en igualdad llevados a cabo por el PP en la X Legislatura, que fueron del 20,9 y del 47,6% respecto a 2009 “lo que sumado a los fuertes recortes y reformas en el ámbito laboral, colocan a las mujeres en una grave situación de vulnerabilidad”.

Para Compromís “la igualdad y la equidad deben ser, por lo tanto, el objetivo fundamental de una sociedad moderna y avanzada”. La formación autora de la moción, el Grupo Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea incorporó todas las enmiendas de la coalición a su moción, aunque las medidas en las que se instaba al Gobierno a financiar servicios para la lucha contra la violencia machista y de promoción de la igualdad fue rechazada por los votos del PP.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *