La proposta de Compromís de modificar el Reglament del Senat i crear els senadors no adscrits és rebutjada

La modificació buscava donar una sortida als casos de transfuguisme o de pèrdua de confiança en senadors per evitar distorsions en el Grup Mixt. Mulet: “algun dia les Corts Generals hauran d’obrir aquest meló, com ja ho han fet els parlaments autonòmics, que no vulneren els drets de ningú

Madrid, 30 de novembre de 2016

La proposta de Compromís de modificar l’article 30 del Reglament del Senat per crear la figura del senador no adscrit per als parlamentaris trànsfugues, -iniciativa presentada a l’octubre per Compromís després de la incorporació d’una senadora al Grup Mixt a l’haver perdut la confiança del grup polític en el qual militava i que la va designar senadora autonòmica- no veurà la llum.

El senador territorial valencià, Carles Mulet, va ser l’encarregat de defensar i justificar aquesta proposta de reforma “que ja està vigent en molts parlaments autonòmics i permet la pròpia Llei de Bases de Règim Local, per a preveure l’existència de nous casos com l’ocorregut en la present legislatura. Lamentablement ja no tenim el problema en el Grup Mixt, però entenem que en el Mixt han d’anar a parar els representants elegits i que concorren a les eleccions amb un determinat partit polític i no arriben a assolir un nombre suficient com per tenir grup propi i no els senadors problemàtics o expulsats d’altres grups majoritaris, ja que genera problemes de funcionament en un grup molt heterogeni, amb responsabilitats econòmiques, funcions, portaveu i comissions ja distribuïdes“.

Per a Mulet “persisteix la vigència i idoneïtat d’aquesta iniciativa” tot i que es debat quan ja la persona que origina la proposta, “ha desaparegut, desgraciadament”, ja que “qualsevol dia podem tornar a trobar-nos amb el mateix problema i cal tenir reglamentàriament prevista una solució que no perjudique els grups ni beneficie econòmicament, en quant a temps i torns d’intervenció als trànsfugues així declarats. La nostra proposta no perjudica els drets constitucionals dels implicats tot i que el PP vulga actuar com si fos Déu, decidint el que està bé o no està bé“.

El senador Carles Mulet ha recordat a la senadora Rosa Vindel que “algun dia les Corts Generals hauran d’obrir aquest meló, com ja ho han fet els parlaments autonòmics, que no vulneren els drets de ningú“. A més ha qualificat d'”hipòcrita” la intervenció de la portaveu del PP “manipulant l’esperit de la proposta i assegurant que es busca deixar sense drets als afectats” i ha destacat “com el PP s’ha tret la màscara de la democràcia i es l’ha canviat per la de la demagògia“.

Mulet ha agraït les abstencions rebudes pel Partit Demòcrata Català, la sintonia manifestada per Esquerra Republicana i el reconeixement del Grup Basc de la reflexió iniciada per Compromís i ha lamentat que PP, PSOE i Ciutadans “hagen optat per perpetuar un sistema injust i que fins i tot el PSOE ha intentat canviar al Congrés, encara que sembla que ja són altres temps per a ells“.

TALL DE VEU INTERVENCIÓ MULET:

https://www.dropbox.com/s/3g8pm85cj775jvz/2016-11-30_muletnoadscrits.wav?dl=0


La propuesta de Compromís de modificar el Reglamento del Senado y crear los senadores no adscritos es rechazada 

La modificación buscaba dar una salida a los casos de transfuguismo o de pérdida de confianza en senadores para evitar distorsiones en el Grupo Mixto. Mulet: “algún día las Cortes Generales deberán abrir este melón, como ya lo han hecho los parlamentos autonómicos, que no vulneran los derechos de nadie

Madrid, 30 de noviembre de 2016

La propuesta de Compromís de modificar el artículo 30 del Reglamento del Senado para crear la figura del senador no adscrito para los parlamentarios tránsfugas, -iniciativa presentada en octubre por Compromís tras la incorporación de una senadora al Grupo Mixto al haber perdido la confianza del grupo político en el que militaba y que la designó senadora autonómica- no verá la luz.

El senador territorial valenciano, Carles Mulet, fue el encargado de defender y justificar esta propuesta de reforma “que ya está vigente en muchos parlamentos autonómicos y permite la propia Ley de Bases de Régimen Local, para prever la existencia de nuevos casos como el ocurrido en la presente legislatura. Lamentablemente ya no tenemos el problema en el Grupo Mixto, pero entendemos que en el Mixto deben ir a parar los representantes elegidos y que concurren a las elecciones con un determinado partido político y no llegan a alcanzar un número suficiente como para tener grupo propio y no los senadores problemáticos o expulsados de otros grupos mayoritarios, ya que genera problemas de funcionamiento en un grupo muy heterogéneo, con responsabilidades económicas, funciones, portavocías y comisiones ya distribuidas”.

Para Mulet “persiste la vigencia e idoneidad de esta iniciativa” a pesar que se debate cuando ya la persona que origina la propuesta, “ha desaparecido, desgraciadamente“, ya que “cualquier día podemos volver a encontrarnos con el mismo problema y hay que tener reglamentariamente prevista una solución que no perjudique a los grupos ni beneficie económicamente, en cuanto a tiempos y turnos de intervención a los tránsfugas así declarados. Nuestra propuesta no perjudica los derechos constitucionales de los implicados a pesar que el PP quiera actuar como si fuera Dios, decidiendo lo que está bien o no está bien”.

El senador Carles Mulet ha recordado a la senadora Rosa Vindel que “algún día las Cortes Generales deberán abrir este melón, como ya lo han hecho los parlamentos autonómicos, que no vulneran los derechos de nadie”. Además ha calificado de “hipócrita” la intervención de la portavoz del PP “manipulando el espíritu de la propuesta y asegurando que se busca dejar sin derechos a los afectados” y ha destacado “cómo el PP se ha quitado la máscara de la democracia y se la ha cambiado por la de la demagogia”.

Mulet ha agradecido las abstenciones recibidas por el Partit Demòcrata Català, la sintonía manifestada por Esquerra Republicana y el reconocimiento del Grupo Vasco de la reflexión iniciada por Compromís y ha lamentado que PP, PSOE y Ciudadanos “hayan optado por perpetuar un sistema injusto y que incluso el PSOE ha intentado cambiar en el Congreso, aunque parece que ya son otros tiempos”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *