Compromís posa en funcionament a la seua web del Senat l’agenda pública de les reunions entre càrrecs, empreses o lobbies

Carles Mulet: “Voliem que, des del primer minut, la nostra web del Senat fora un exemple de transparència davant dels que volen una cambra invisible

Arranca la legislatura i es posa en marxa la nostra proposta de “incorporar a la web del partit una agenda pública de reunions dels senadors de Compromís des del primer dia de la legislatura, al marge de si el Senat ho feia, o no, obligatori“.

El senador territorial valencià, Carles Mulet, ha recordat la necessitat de crear a l’estat espanyol la figura del registre de reunions o ‘agenda pública’ per a càrrecs com els senadors o diputats. Aquesta figura està molt implantada en altres països amb una tradició democràtica més arrelada i real com els EUA, que fins i tot ha arribat a regular-se a Europa “tot i que al nostre país encara són poques les institucions que s’han sumat a aquestes demostracions de transparència i exemplaritat”. Així Mulet ha dit que “volem que el Senat deixe de ser una cambra invisible, plena d’investigats o un cementiri de polítics amb poca activitat“, pel que s’ha caracteritzat la darrera i curta legislatura.

Compromís ha recordat de la importancia de donar a conéixer “el tràfec continu d’empreses, lobbies que fan pressió i fins i tot redacten propostes. Sabent amb qui s’ha reunit un càrrec o partit polític i els viatges realitzats, podem saber per què actua com ho fa, o en què es fonamenta la possible posició d’un grup“, ha explicat el senador valencià.

Els polítics de la Cambra Alta per la seua capacitat de presentar mocions, esmenes als pressupostos, realitzar preguntes, legislar, sol·licitar documentació oficial o demanar compareixences no estan exempts de persones o col·lectius que “legítimament en la majoria dels casos” intenta “influir en un determinat aspecte, collir opcions o opinions alternatives” però, ha insistit Mulet “tot això ha de saber-se i fer-se públic“. En el cas que es realitzen reunions de treball que no consten a l’agenda pública i acaben transcendint el control social sobre els polítics i els seus abusos, control que ha anat en augment “s’encarregaria de denunciar aquestes pràctiques opaques que no vigilen l’interès comú“. Compromís buscarà, a més, la creació d’un registre de lobbies o grups d’interès en el Senat.

Aqueixes dades d’activitat del senador haurien de constar, al costat de la seua fitxa, amb l’activitat parlamentària de la legislatura “perquè quede constància en la Història de quines han estat les seues prioritats, preocupacions i a quins col·lectius es va preocupar d’atendre aquest representant, dins dels condicionants que impose la Llei de Dades“.

Compromís ja informa de les reunions de treball que realitza, en les que no solen faltar les càmeres i informa del seu contingut amb declaracions de les persones que han intervingut en la mateixa, perquè ho sàpiguen els votants “una pràctica de la qual volem augmentar, generalitzar i contagiar al Senat“.


Compromís pone en funcionamiento en su web del Senado la agenda pública de las reuniones entre cargos, empresas o lobbies

 

Carles Mulet: “Queríamos que, desde el primer minuto, nuestra web del Senado fuera un ejemplo de transparencia ante los que quieren una cámara invisible

 

Castelló, 28 de junio de 2016

 

Arranca la legislatura y se pone en marcha la propuesta de “incorporar a la web del partido una agenda pública de reuniones de los senadores de Compromís desde el primer día de la legislatura, al margen de si el Senado lo hacía, o no, obligatorio“.

 

El senador territorial valenciano, Carles Mulet, ha recordado la necesidad de crear en España la figura del registro de reuniones o ‘agenda pública’ para cargos como los senadores o diputados. Esta figura está muy implantada en otros países con una tradición democrática más arraigada y real como EEUU, que incluso ha llegado a regularse en Europa “aunque en nuestro país todavía son pocas las instituciones que se han sumado a estas demostraciones de transparencia y ejemplaridad“. Así Mulet ha dicho que “queremos que el Senado deje de ser una cámara invisible, llena de investigados o un cementerio de políticos con poca actividad“, por lo que ha caracterizado la última y corta legislatura.

 

Compromís ha recordado de la importancia de dar a conocer “el trasiego continuo de empresas, lobbies que presionan e incluso redactan propuestas. Sabiendo con quien se ha reunido un cargo o partido político y los viajes realizados, podemos saber por qué actúa como lo hace, o en qué se fundamenta la posible posición de un grupo“, explicó el senador valenciano.

 

Los políticos de la Cámara Alta por su capacidad de presentar mociones, enmiendas a los presupuestos, realizar preguntas, legislar, solicitar documentación oficial o pedir comparecencias, no están exentos de personas o colectivos que “legítimamente en la mayoría de los casos” intenta “influir en un determinado aspecto, cosechar opciones u opiniones alternativas” pero, insistió Mulet “todo esto debe saberse y hacerse público“. En caso de que se realizan reuniones de trabajo que no constan en la agenda pública y terminan trascendiendo el control social sobre los políticos y sus abusos, control que ha ido en aumento “se encargaría de denunciar estas prácticas opacas que no vigilan el interés común“. Compromís buscará además la creación de un registro de lobbies o grupos de interés en el Senado.

 

Esos datos de actividad del senador deberían constar, junto a su ficha, con la actividad parlamentaria de la legislatura “para que quede constancia en la Historia de cuáles han sido sus prioridades, preocupaciones y qué colectivos se preocupó de atender este representante, dentro de los condicionantes que imponga la Ley de Datos“.

 

Compromís ya informa de las reuniones de trabajo que realiza, en las que no suelen faltar las cámaras y traslada de su contenido con declaraciones de las personas que han intervenido en la misma, para que lo sepan los votantes “una práctica de la que queremos aumentar, generalizar y contagiar al Senado“.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *