En l’actualitat ha desaparegut la compensació per quilòmetres que permetia als municipis adecentar, enjardinar i urbanitzar els vials, el que suposa una càrrega, sovint inassumible, per als ajuntaments

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha anunciat que presentarà, una vegada comence la propera legislatura, una moció per tal que el Ministeri de Foment entregue als ajuntaments “en condicions correctes” els vials que han quedat fora del trànsit de vehicles fruit de la construcció de variants o canvis de traçat.

En l’actualitat son diversos els vials que han quedat de facto fora de servei per la construcció d’alternatives com variants que es troben amb el greuge comparatiu de no poder beneficiar-se d’una entrega del vial amb un pressupost associat per a millorar-lo en el seu tram urbà, després del canvi normatiu que va anul·lar l’obligació que tenia l’Estat amb cada quilòmetre d’estes carreteres entregat a un ajuntament.

Anteriorment a l’Ordre de Foment, es donava una quantia superior als 340.000 euros per quilòmetre de carretera de dos calçades corresponent a la Xarxa de Carreteres de l’Estat a cedir i l’ajuntament havia de presentar un projecte constructiu de l’obra a executar.

Així, mentre molts municipis han pogut construir bonics passejos, vials correctament urbanitzats per incorporar l’antiga carretera a la seua trama urbana amb condicions (rodones, passos de vianants, jardins, il·luminació, etc… o fins i tot han vist com es convertien en autovies) “d’altres ajuntaments veuen com allò que havia de ser una bona noticia pel trasllat d’un vial que han estat suportant al llarg de dècades, ara acaba sent un altre maldecap, ja que en l’actualitat les economies municipals difícilment poden asfaltar un parell de carrers, com per a plantejar-se l’asfaltat amb aglomerat de diversos quilòmetres que en moltes ocasions d’acabar entregant-se, ho farien en molt males condicions”.

Vinaròs o Benicarló son exemples de la penosa situació en la que es troben els vials a hores d’ara, sense que els ajuntaments consideren correcte ni prudent acceptar-los en els actuals estats de deteriorament “el que complica la tramitació de projectes d’ampliació o adequació d’activitats en les seues immediacions i a la vegada deixa en una situació de degradació dels vials, sobre els que Foment no actua”, però també passa a altres municipis de la Ribera. Mulet s’ha reunit aquesta setmana amb responsables del Ministeri de Foment, a València per abordar i analitzar l’estat de diverses actuacions.

Compromís presentará una moción en el Senado para garantizar que las carreteras del Estado se cedan ‘en condiciones’ a los ayuntamientos

En la actualidad ha desaparecido la compensación por kilómetro que permitía a los municipios adecentar, ajardinar y urbanizar los viales, lo que supone una carga, a menudo inasumible, para los ayuntamientos

Valencia, 19 de junio de 2016

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha anunciado que presentará, una vez comience la próxima legislatura, una moción para que el Ministerio de Fomento entregue a los ayuntamientos “en condiciones correctas” los viales que han quedado fuera del tráfico de vehículos fruto de la construcción de variantes o cambios de trazado.

En la actualidad son varios los viales que han quedado de facto fuera de Servicio, por la construcción de alternativas como variantes, que se encuentran con el agravio comparativo de no poder beneficiarse de una entrega del vial con un presupuesto asociado para mejorarlo en su tramo urbano, tras el cambio normativo que anuló la obligación que tenía el Estado con cada kilómetro de estas carreteras entregado a un ayuntamiento.

 

Anteriormente a la Orden de Fomento, se daba una cuantía superior a los 340.000 euros por kilómetro de carretera de dos calzadas correspondiente a la Red de Carreteras del Estado a ceder y el ayuntamiento debía presentar un proyecto constructivo de la obra a ejecutar.

 

Así, mientras muchos municipios han podido construir bonitos paseos, viales correctamente urbanizados para incorporar la antigua carretera a su trama urbana con condiciones (redondas, pasos de peatones, jardines, iluminación, etc … o incluso han visto como se convertían en autovías) “otros ayuntamientos ven como lo que debía ser una buena noticia por el traslado de un vial que han estado soportando a lo largo de décadas, ahora acaba siendo un nuevo dolor de cabeza, ya que en la actualidad las economías municipales difícilmente pueden asfaltar un par de calles, como para plantearse el asfaltado con aglomerado de varios kilómetros que, en muchas ocasiones de terminar entregándose, lo harían en muy malas condiciones“.

 

Vinaròs o Benicarló son ejemplos de la penosa situación en la que se encuentran los viales a estas alturas, sin que los ayuntamientos consideren correcto ni prudente aceptarlos en los actuales estados de deterioro “lo que complica la tramitación de proyectos de ampliación o adecuación de actividades en sus inmediaciones ya la vez deja en una situación de degradación de los viales, sobre los que Fomento no actúa“, pero también ocurre en otros municipios de la comarca de la Ribera.

 

Mulet ha reunido esta semana con responsables del Ministerio de Fomento, en Valencia para abordar y analizar el estado de varias actuaciones.