Mulet veu urgent una reforma del Senat que elimine les circumscripcions provincials i reduisca senadors

Compromís va presentar ahir un model de Senat format tan sols per la meitat dels membres de l’actual

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha afirmat avui que entre les múltiples reformes que cal fer a la Cambra Alta, urgeix un model que supere l’actual sistema de tria dels senadors amb un model mixt desproporcionat, que blinda majories absolutes injustes i que no reflecteixen la voluntat popular.

Segons Mulet “per una banda el sistema d’elecció de senadors triats per les comunitats autònomes a raó d’un per comunitat i un més per milió d’habitats i, per altra, l’elecció directa de quatre senadors per circumscripció provincial, en el sistema de llista oberta on es voten a tres dels quatre, dóna com a resultat una majoria irreal. En este darrer sistema, el partit majoritari, amb un 28 % dels vots, pot obtindré tres dels quatre senadors. El segon partit més votat un de sol, encara que només hi haja un vot de diferència i, la resta d’opcions, encara que estiguen molt a prop en vots, cap”.

Per al senador valencià, “si el Senat ha de ser, o la cambra territorial, o no ser res, tots els senadors haurien de ser de tria territorial, d’acord amb la realitat del mapa de  les autonomies i no per una divisió provincial desfasada i que no representa a les autonomies. Així s’hauria de buscar un mètode d’elecció directa amb sufragi universal, en el marc de les respectives eleccions autonòmiques i on la circumscripció electoral siga la comunitat autònoma i no la província. L’elecció indirecta com ara ocórre dels senadors territorials, -on en el cas dels valencians els diputats autonòmics del PP, per exemple, van triar a Fabra i Rita-, en cas de fer-los passar per les urnes, segurament impediria que estos llocs foren ocupats per personatges sense estima per part de la població, i que es continue emprant la diputació per col·locar a elefants sagrats dels partits vells”.

Igualment, segons Mulet, “el sistema d’un repartiment idèntic per províncies a raó de 4 senadors per cadascuna, independentment de la població (trien els mateixos senadors per elecció directa Barcelona i Madrid, que Sòria o Terol, comporta un desequilibri territorial injust, agreujat pel sistema de votació que acaba atorgant els tres senadors a una opció, que en un sistema de llei d’Hont per exemple, en circumscripcions més àmplies –més proporcionals- com les autonòmiques, no seria tal, i seria reflex de la voluntat popular. Cal buscar la formula per tant entre les llistes obertes i el reflex de la pluralitat, ja que tenim precedents en molts països”.

Per al senador de Compromís “propostes i idees al respecte, se n’han plantejat a grapat, per tots els partits, fins i tot pel PP i el PSOE, però a l’hora de la veritat ningú s’ha atrevit a donar un pas endavant perquè els és molt còmode a l’hora de col·locar a vells mobles sense profit”.

En l’acord presentat ahir a València dels candidats de Compromís al Senat, es va llançar la proposta d’un Senat format sols amb la meitat dels membres de l’actual, tots triats pels territoris autonòmics, amb la distribució següent :

Andalusia 17

Aragó 5

Astúries 5

Illes Balears 5

Canàries 7

Cantàbria 4

Castella la Manxa 7

Castella Lleó 7

Catalunya 16

Extremadura 5

Galícia 8

La Rioja 3

Madrid 14

Navarra 4

Euskadi 7

Regió de Múrcia 5

País Valencià 12

Ceuta 1

Melilla 1

 

TOTAL 133

 

 

 

Mulet ve urgente una reforma del Senado que elimine las circunscripciones provinciales y reduzca senadores

Compromís presentó ayer un modelo de Senado formado tan sólo por la mitad de los miembros del actual

Castelló, 07 de junio de 2016

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha afirmado que entre las múltiples reformas que hay que hacer en la Cámara Alta, urge un modelo que supere el actual sistema de elección de los senadores con un modelo mixto desproporcionado, que blinda mayorías absolutas injustas y que no reflejan la voluntad popular.

Según Mulet “por un lado el sistema de elección de senadores elegidos por las comunidades autónomas a razón de uno por comunidad y uno más por millón de habitantes y, por otro, la elección directa de cuatro senadores por circunscripción provincial, en el sistema de lista abierta donde se votan a tres de los cuatro, da como resultado una mayoría irreal. En este último sistema, el partido mayoritario, con un 28% de los votos, puede obtendré tres de los cuatro senadores. El segundo partido más votado uno solo, aunque sólo haya un voto de diferencia y, el resto de opciones, aunque estén muy cerca en votos, ninguno“.

Para el senador valenciano, “si el Senado debe ser, o la cámara territorial, o no ser nada, todos los senadores deberían ser de elección territorial, de acuerdo con la realidad del mapa de las autonomías y no por una división provincial desfasada y que no representa a las autonomías. Así debería buscar un método de elección directa con sufragio universal, en el marco de las respectivas elecciones autonómicas y donde la circunscripción electoral sea la comunidad autónoma y no la provincia. La elección indirecta como ahora ocurre con los senadores territoriales, -donde en el caso de los valencianos los diputados autonómicos del PP, por ejemplo, eligieron a Fabra y Rita-, en caso de hacerlos pasar por las urnas, seguramente impediría que éstos lugares fueron ocupados por personajes sin aprecio por parte de la población, y que se siga utilizando la diputación para colocar a elefantes sagrados de los partidos viejos“.

Igualmente, según Mulet, “el sistema de un reparto idéntico por provincias a razón de 4 senadores por cada una, independientemente de la población (eligen los mismos senadores por elección directa Barcelona y Madrid, que Soria o Teruel, conlleva un desequilibrio territorial injusto, agravado por el sistema de votación que acaba otorgando los tres senadores a una opción, que en un sistema de ley d’Hont por ejemplo, en circunscripciones más amplias -más proporcionales- como las autonómicas, no sería tal, y sería reflejo de la voluntad popular. Hay que buscar la fórmula, por tanto, entre las listas abiertas y el reflejo de la pluralidad, ya que tenemos precedentes en muchos países“.

Para el senador de Compromís “propuestas e ideas al respecto, se han planteado a puñados, por todos los partidos, incluso por el PP y el PSOE, pero a la hora de la verdad nadie se ha atrevido a dar un paso adelante porque les es muy cómodo a la hora de colocar a viejos muebles sin provecho“.

En el acuerdo presentado ayer en Valencia de los candidatos de Compromís en el Senado, se lanzó la propuesta de un Senado formado sólo con la mitad de los miembros de la actual, todos elegidos por los territorios autonómicos, con la siguiente distribución:

Andalucía 17

Aragón 5

Asturias 5

Islas Baleares 5

Canarias 7

Cantabria 4

Castilla La Mancha 7

Castilla León 7

Cataluña 16

Extremadura 5

Galicia 8

La Rioja 3

Madrid 14

Navarra 4

Euskadi 7

Región de Murcia 5

País Valenciano 12

Ceuta 1

Melilla 1

 

TOTAL 133

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *