Compromís propiciarà canvis normatius en la Llei de mines per evitar afeccions a paratges naturals com el Prat de Cabanes-Torreblanca

El Ministeri de Medi Ambient segueix sense reparar el cordó litoral que defensa la zona humida de la salinització i regressió

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha anunciat que el proper mes, així que es conformen de nou les càmeres presentarà un plec de preguntes i mocions de cara a modificar normatives com l’actual Llei de Mines, que data de 1973, per adequar-les a la realitat autonòmica vigent, a les competències en matèria de protecció de medi ambient i les figures de paratges naturals protegits i la seua normativa específica.

Segons Mulet “no té sentit que en un camp de clara evolució normativa i augment de la sensibilitat mediambiental, no es revise una llei amb més de 40 anys per millorar-la pel que fa a la protecció d’un bé superior als beneficis privats d’una mina, com és el dret a un medi ambient adequat i a un entorn saludable i segur“. Així, s’ha de regular de manera contundent per permetre l’acció dels òrgans locals i autonòmics perquè l’única veu no siga la del Ministeri d’Indústria que, sovint, opera amb criteris llunyans i poc coneixedors d’una realitat i afeccions que sí coneixen agricultors afectats per activitats mineres com a Cabanes-Torreblanca, agents mediambientals o monitors dels parcs naturals.

El senador de Compromís ha anunciat a més que, en el cas del Prat de Cabanes-Torreblanca, reclamarà que el Ministeri de Medi Ambient reconstruisca el cordó litoral desaparegut pels temporals i regressió de manera que es frene la intrusió i salinització de l’espai protegit. Per a Mulet “el Prat té un greu problema ambiental que ha portat fins i tot a l’abandonament de l’activitat agrícola pel trànsit de camions, per la pols en els cultius i unes extraccions de torba realitzades amb criteris molt discutibles en l’entorn immediat d’un parc natural que conté hàbitats prioritaris“. Dolors Torreblanca, regidora de Medi Ambient de Cabanes, ha anunciat la intenció del consistori de revisar la situació de la mina de torba i el compliment de la legislació vigent, per la qual cosa van a sol·licitar els informes realitzats pel Ministeri d’Indústria que constaten el correcte compliment dels condicionals mediambientals o demanar la suspensió de les autoritzacions. “Ens preocupa que es continue afectant al Prat, pel que, amb la llei a la mà anem a mirar que es pot fer per garantir la sostenibilitat mediambiental i agrícola a la zona“, ha assenyalat l’edil Dolors Torreblanca.


Compromís propiciará cambios normativos en la Ley de Minas para evitar afecciones a parajes naturales como el Prat de Cabanes-Torreblanca

 

El Ministerio de Medio Ambiente sigue sin reparar el cordón litoral que defiende la zona húmeda de la salinización y regresión

 

Castelló a 3 de junio de 2016

 

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, anunció que el próximo mes, tan pronto se conformen de nuevo las cámaras presentará un pliego de preguntas y mociones de cara a modificar normativas como la actual Ley de Minas, que data de 1973, para adecuarlas a la realidad autonómica vigente, a las competencias en materia de protección de medio ambiente y las figuras de parajes naturales protegidos y su normativa específica.

 

Según Mulet “no tiene sentido que en un campo de clara evolución normativa y aumento de la sensibilidad mediambiental, no se revise una ley con más de 40 años para mejorarla en lo que respecta a la protección de un bien superior a los beneficiós privados de una mina, como es el derecho a un medio ambiente adecuado y a un entorno saludable y seguro”. Así, debe regularse de forma tajante para permitir la acción de los órganos locales y autonómicos para que la única voz no sea la del Ministerio de Industria que, a menudo, opera con criterios lejanos y poco conocedores de una realidad y afecciones que sí conocen agricultores afectados por actividades mineras como en Cabanes-Torreblanca, agentes medioambientales o monitores de los parques naturales.

 

El senador de Compromís ha anunciado además que, en el caso del Prat de Cabanes-Torreblanca, reclamará que el Ministerio de Medio Ambiente reconstruya el cordón litoral desaparecido por los temporales y regresión de manera que se frene la intrusión y salinización del espacio protegido. Para Mulet “el Prat tiene un grave problema ambiental que ha llevado incluso al abandono de la actividad agrícola por el tráfico de camiones, por el polvo en los cultivos y unas extracciones de turba realizadas con criterios muy discutibles en el entorno inmediato de un parque natural que contiene hábitats prioritarios”. Dolores Torreblanca, edil de Medio Ambiente de Cabanes, ha anunciado la intención del Consistorio de revisar la situación de la mina de turba y el cumplimiento de la legislación vigente, por lo que van a solicitar los informes realizados por el Ministerio de Industria que constaten el correcto cumplimiento de los condicionales medioambientales o a pedir la suspensión de las autorizaciones. “Nos preocupa que se continúe afectando al Prat, por lo que, con la ley en la mano vamos a mirar que se puede hacer para garantizar la sostenibilidad medioambiental y agrícola en la zona”, ha señalado la edil Dolores Torreblanca.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *