Mulet es pregunta com pot ser el PP tan cínic com per anunciar que negociarà un bitllet d’AVE per les festes de la Magdalena

Per al senador de Compromís l’interés per la mobilitat de les persones es demostra treballant pels drets de tots i recorda que serà Adif i no el PP qui decideix aquestes promocions

 

Madrid, 28 de novembre de 2015
El senador Carles Mulet, ha denunciat el cinisme del PP a l’hora de parlar de millores de trens en benefici electoral i quan “no ha fet res per tal de millorar la mobilitat de tots els ciutadans de les comarques castellonenques de nord a sud en tota la legislatura”.

 

Mulet ha recordat als populars que “no es poden llençar a fer promeses buides de contingut quan ni les decisions les prendrà Renfe, com asseguren, ni es prendran tan a la lleugera”. Així ha recordat frases com aquelles que asseguraven que “el PP i Mariano Rajoy durien les rodalies al Maestrat” que demostren que per a ells el dret a la mobilitat no és una prioritat ni res seriós “especialment després d’escoltar el mes passat a la mateixa seu del Ministeri de Foment i de part de càrrecs del PP que l’extensió de les rodalies era un simple gràfic d’un powerpoint, sense cap dada ni data al darrera que justifiqués cap compromís i on se’ns va dir que les coses no són tan senzilles com els polítics o les persones del territori creuen”.

 

El senador de Compromís ha ironitzat al respecte “ potser aplegue a Castelló un tren d’AVE, però sense les vies no arribarà amb Alta Velocitat, serà simplement un tren modern en vies antigues, i demostren com d’impopular és el seu preu que han de rebaixar-lo ( això sí, una sola setmana), mentre no són capaços de millorar el servei deficitari de les rodalies, on l’excusa de les obres del corredor estan fent   que cada cop siga més complicat, costós en temps i diners desplaçar-se de València a Castelló, on està la massa més important de gent que puga estar interessada a acudir a la Magdalena, i eixa no pensarà ni boja gastar l’AVE, perquè costarà poc menys de temps el trajecte, però tot i les bonificacions que es podrien traure, infinitament més car”

 

Així Mulet ha recomanat al PP castellonenc que “pense en la totalitat dels pobles i tinga unes mires més enllà de la Magdalena”. D’altra banda el senador veu “inconcebible” que el PP vaja fent aquesta classe de promeses “quan a tot arreu estan a l’oposició, no saben ben bé on estaran passades les eleccions del 20-D, ja que seguirà com es preveu el seu esfondrament per la seua mala gestió i aniran a parar a l’oposició”. El PP, amb propostes com aquesta, demostra que “són ridículs i absurds” i que “obliden i ignoren la resta dels pobles i festes locals que també són d’importància, com els carnavals de Vinaròs, la festa de la Carxofa de Benicarló o els Moros i Cristians de Peníscola per posar algun exemple del Maestrat, o les festes de les entrades de Sogorb, on també pateixen un oblit en inversions per manteniment i recuperació de la línia de rodalies C5 ”.

 

Mulet ha recordat que tant al Congrés com al Senat, el PP ha votat en contra de totes les propostes i mesures plantejades per Compromís per millorar les inversions en infraestructures al llarg i ample del País Valencià “Si aquesta ha de ser tota l’ajuda que ha de vindre del PP en matèria de transport i de vertebració, ja poden anar plegant”, ha conclòs Mulet.

 

Mulet se pregunta como puede ser el PP tan cínico como para anunciar que negociará un billete de AVE por las fiestas de la Magdalena 

Para el senador de Compromís el interés por la movilidad de las personas se demuestra trabajando por los derechos de todos y recuerda que será Adif y no el PP quién decide estas promociones

Madrid, 28 de noviembre de 2015

El senador Carles Mulet, ha denunciado el cinismo del PP a la hora de hablar de mejoras de trenes en beneficio electoral y cuando “no ha hecho nada para mejorar la movilidad de todos los ciudadanos de las comarcas castellonenses de norte a sur en toda la legislatura”.

Mulet ha recordado a los populares que “no se pueden lanzar a hacer prometidas vacías de contenido cuando ni las decisiones las tomará Renfe, como aseguran, ni se tomarán tan a la ligera”. Así ha recordado frases como aquellas que aseguraban que “el PP y Mariano Rajoy llevarían las cercanías al Maestrat” que demuestran que para ellos el derecho a la movilidad no es una prioridad ni nada serio “especialmente después de escuchar el mes pasado en la misma sede del Ministerio de Fomento y de parte de cargos del PP que la extensión de las cercanías era un simple gráfico de un powerpoint, sin ningún dato ni fecha al detrás que justificara ningún compromiso y donde se nos dijo que las cosas no son tan sencillas como los políticos o las personas del territorio creen”.

El senador de Compromís ha ironizado al respeto “ quizás llegue en Castelló un tren de AVE, pero sin las vías no llegará con Alta Velocidad, será simplemente un tren moderno en vías antiguas, y demuestran como de impopular es su precio que tienen que rebajarlo ( eso sí, una sola semana), mientras no son capaces de mejorar el servicio deficitario de las cercanías, donde la excusa de las obras del corredor están haciendo que cada vez sea más complicado, costoso en tiempo y dinero desplazarse de Valencia en Castelló, donde está la masa más importante de gente que pueda estar interesada a acudir a la Magdalena, y esa no pensará ni loca gastar el AVE, porque un costará poco menos de tiempo el trayecto, pero a pesar de las supuestas bonificaciones que se podrían sacar, infinitamente más caro”

Así Mulet ha recomendado al PP castellonense que “piense en la totalidad de los pueblos y tenga unas miras más allá de la Magdalena”. Por otro lado el senador ve “inconcebible” que el PP vaya lanzando esta clase de promesas “cuando en todas partes están en  la oposición, no saben muy bien donde estarán pasadas las elecciones del 20-D, puesto que seguirá como se prevé su derrumbe por su mala gestión e irán a parar a la oposición”. El PP, con propuestas como esta, demuestra que “son ridículos y absurdos” y que “olvidan e ignoran el resto de los pueblos y fiestas locales que también son de importancia, como los carnavales de Vinaròs, la fiesta de la Alcachofa de Benicarló o los Moros y Cristianos de Peñíscola para poner algún ejemplo del Maestrat, o las fiestas de las entradas de Segorbe, donde también sufren un olvido en inversiones por mantenimiento y recuperación de la línea de cercanías C5 ”.

Mulet ha recordado que tanto en el Congreso como en el Senado, el PP ha votado en contra de todas las propuestas y medidas planteadas por Compromís para mejorar las inversiones en infraestructuras al largo y ancho del País Valenciano “Si esta tiene que ser toda la ayuda que tiene que venir del PP en materia de transporte y de vertebración, ya pueden ir recogiendo”, ha concluido Mulet.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *