Compromís demanarà modificar la Llei per a la Millora de la Cadena Alimentària per incloure garanties pels productors i més transparència

 IMG_4628

Mulet: “No té sentit que l’adhesió al Codi Ètic presentat ahir siga voluntari i hi s’autoexcloguen les distribuidores dels grans hipermercats com Carrefour, el Corte Inglés o Alcampo”

 

Madrid, 27 de novembre de 2015
El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha anunciat que aquesta formació presentarà una proposta de modificació de la Llei per a la Millora de la Cadena Alimentària “perquè es desenvolupe i desplegue aquesta normativa i perquè el Codi de Bones Pràctiques, presentat recentment, deixe de ser voluntari i passe a ser obligatòria la seua observança“.

L’existència d’aquest codi ètic de bones pràctiques és, a priori, una bona notícia per al sector, els consumidors i sector de la distribució, perquè es ve a dir que amb el seu suport i observança es van a fer les coses ben fetes, tot i  que deixa de ser-ho des del simple instant en què és voluntari i no ha estat signat per l’Associació Nacional Grans d’Empreses de Distribució (ANGED), que engloba empreses com Alcampo, Carrefour, Eroski o El Corte Inglés, ni per l’Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats (ACES), que associa a Simply, Eroski-Caprabo, Carrefour, Supercor o Lidl.

En canvi l’Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (ASEDAS), que integra al Dia, Más y Más, Mercadona o Consum sí que ho ha fet, el que els compromet a complir amb la llei i abanderar el seu compliment, el que implica treballar amb contractes, transparència en el mercat, complir la data de pagament als proveïdors i donar seguretat jurídica als productors davant els incompliments actuals“, explica Mulet, que considera “inadequat” que unes relacions que haurien de ser obligatòries i estar perseguides activitats que no incloguen aquestes bones pràctiques “queden en plena edat moderna, com una opció de lliure adhesió“.

Així Mulet, ha recordat el mal que han fet a l’economia de moltes famílies i a la viabilitat de moltes empreses i cooperatives les males pràctiques “els magatzems pirates, el vendre la fruita sense saber el seu preu, els impagaments o la presència d’aliments al mercat sense la traçabilitat adequada“, pel que ha anunciat que “anem a proposar la modificació d’aquesta Llei i d’aquesta figura perquè no quede a mitges, perquè una cosa tan important per a la nostra economia valenciana i la salut com és l’alimentació, no quede al lliure albir dels grans hipermercats i els que treballen en la distribució d’aliments ho facen en igualtat i transparència i no mitjançant competències deslleials que no solucionen cap problema, sinó que els creen “.

El senador ha recordat que “tenim la possibilitat de donar una major tranquil·litat als productors, millors preus, seguretat jurídica i garanties de pagament davant els incompliments actuals, però amb la llei actual, com està, no soluciona res si no queden tots els extrems ben lligats i les decisions d’uns deixen de condicionar els altres, que no competeixen en igualtat“, ha conclòs Mulet.

 

 

 

 

Compromís pedirá modificar la Ley de Mejora de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria para incluir garantías para los productores y más transparencia 

 

Mulet: “No té sentit que l’adhesió al Codi Ètic presentat ahir siga voluntari i hi s’autoexcloguen les distribuidores dels grans hipermercats com Carrefour, el Corte Inglés o Alcampo”

 

Madrid, 27 de novembre de 2015

 

 

 

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha anunciado que esta formación presentará una propuesta de modificación de la Ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria “para que se desarrolle y despliegue ésta normativa y para que el Código de Buenas Prácticas, presentado recientemente, deje de ser voluntario y pase a ser obligatoria su observancia“.

 

La existencia de este código ético de buenas prácticas es, a priori, una buena noticia para el sector, los consumidores y sector de la distribución, porque se viene a decir que con su apoyo y observancia se van a hacer las cosas bien hechas, aunque deja de serlo desde el simple instante en el que es voluntario y no ha sido firmada por la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (ANGED), que engloba a empresas como Alcampo, Carrefour, Eroski o El Corte Inglés, ni por la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), que asocia a Simply, Eroski-Caprabo, Carrefour, Supercor o Lidl.

 

En cambio la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), que integra al Día, Más y Más, Mercadona o Consum sí lo ha hecho, lo que les compromete a cumplir con la ley y abanderar su cumplimiento, lo que implica trabajar con contratos, transparencia en el mercado, cumplir la fecha de pago a los proveedores y dar seguridad jurídica a los productores frente a los incumplimientos actuales”, explica Mulet, que considera “inadecuado” que unas relaciones que deberían ser obligatorias y estar perseguidas actividades que no incluyan estas buenas prácticas “queden en plena edad moderna, como una opción de libre adhesión”.

 

Así Mulet, ha recordado el daño que han hecho a la economía de muchas familias y a la viabilidad de muchas empresas y cooperativas las malas prácticas “los almacenes pirata, el vender la fruta sin saber su precio, los impagos o la presencia de alimentos en el mercado sin la trazabilidad adecuada”, por lo que ha anunciado que “vamos a proponer la modificación de esta Ley y de esta figura para que no quede a medias, para que algo tan importante para nuestra economía valenciana y la salud como es la alimentación, no quede al libre albedrío de los grandes hipermercados y quienes trabajan en la distribución de alimentos lo hagan en igualdad y transparencia y no mediante competencias desleales que no solucionan ningún problema, sino que lo crean”.

 

El senador ha recordado que “tenemos la posibilidad de dar una mayor tranquilidad a los productores, mejores precios, seguridad jurídica y garantías de pago frente a los incumplimientos actuales pero con la ley actual, como está, no soluciona nada si no quedan todos los extremos bien atados y las decisiones de unos condicionan las de los otros, que no compiten en igualdad”, ha concluido Mulet.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *