Carles Mulet reclama a l’Executiu des de Catarroja convertir amb Fons Next Generation l’actual traçat en una via verda de 10 quilòmetres que possibilite la creació en superfície d’un carril verd que comunique les poblacions entre Silla i València

Madrid, 2 de maig de 2023

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet ha anunciat que demanarà a Madrid el soterrament de la via fèrria a les zones urbanes a petició de diversos municipis afectats pel traçat d’aquesta infraestructura. “En l’actualitat”, ha explicat Jesús Monzó alcalde de Catarroja, “la via separa barris, genera contaminació acústica i incomunica zones industrials amb el casc urbà i evidentment és un lloc on ocorren lamentables atropellaments com el que va ocórrer recentment a Alfafar, pel que no podem conformar-nos amb una solució puntual, sinó integral ja que els beneficis socials serien notables en seguretat i qualitat de vida i per això reclamem una via directa i verda fins València”.

Mulet, que ha visitat la localitat després que aquesta passada setmana reclamara la compareixença de la ministra de transports i de la Presidenta d’ADIF només conèixer-se el tràgic accident d’Alfafar on va morir una jove de la localitat, ha assegurat que traslladarà aquesta “raonable” petició a l’Executiu espanyol. “Els alcaldes consideren que soterrar la via en eixos 10 quilòmetres entre Silla i València pot generar una via verda que podria permetre a la gent moure’s amb vehicles no contaminants, com bicicletes, patinets o a peu, a més de guanyar en tranquil·litat, contaminació acústica i cohesió entre barris i zones industrials al fer-los més permeables”, ha explicat. El senador formalitzarà a l’executiu la proposta i preguntarà si aquesta mesura té encaix en properes convocatòries dels Fons Europeus Next Generation per a la lluita contra el canvi climàtic. “Parlem d’actuacions que poden semblar costoses però que son calderilla al costat de vies de tren d’alta velocitat que no gasta ningú. Son els nostres impostos i volem que s’invertisquen en coses útils com eliminar barreres que impedeixen la vida normal a estes poblacions”, ha dit el portaveu de la coalició al Senat.

Per aquesta línia discorren trens de mercaderies i els convois de rodalia que van cap a Gandia i Xàtiva, pel que el soroll és constant. “Compromís des de fa molts anys reclama una solució per Benetússer i Catarroja i altres poblacions i que pot ser una alternativa de mobilitat sostenible al camí Real de Madrid amb una via recta que donaria molts beneficis als pobles de l’Horta Sud”, ha afegit l’alcalde de Catarroja.

Compromís pedirá el soterramiento de la vía férrea a su paso por los municipios de l’Horta Sud

Carles Mulet reclama al Ejecutivo desde Catarroja convertir con Fondo Next Generation el actual trazado en una vía verde de 10 kilómetros que posibilite la creación en superficie de un carril verde que comunique las poblaciones entre Silla y València. 

Madrid, 2 de mayo de 2023

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet ha anunciado que pedirá a Madrid el soterramiento de la vía férrea en las zonas urbanas a petición de varios municipios afectados por el trazado de esta infraestructura. “En la actualidad”, ha explicado Jesús Monzó alcalde de Catarroja, “la vía separa barrios, genera contaminación acústica e incomunica zonas industriales con el casco urbano y evidentemente es un lugar donde ocurren lamentables atropellos como el que ocurrió recientemente en Alfafar, por el que no podemos conformarnos con una solución puntual sino integral, puesto que los beneficios sociales serían notables en seguridad y calidad de vida y por eso reclamamos una vía directa y verde hasta València”.

Mulet, que ha visitado la localidad después de que esta pasada semana reclamara la comparecencia de la ministra de transportes y de la Presidenta de ADIF tras conocerse el trágico accidente de Alfafar donde murió una joven de la localidad, ha asegurado que trasladará esta “razonable” petición al Ejecutivo español. “Los alcaldes consideran que soterrar la vía en esos 10 kilómetros entre Silla y València puede generar una vía verde que podría permitir a la gente moverse con vehículos no contaminantes, como bicicletas, patinetes o a pie, además de ganar en tranquilidad, contaminación acústica y cohesión entre barrios y zonas industriales al hacerlos más permeables”, ha explicado. El senador formalizará al ejecutivo la propuesta y preguntará si esta medida tiene ensambladura en próximas convocatorias de los Fondos Europeos Next Generation para la lucha contra el cambio climático. “Hablamos de actuaciones que pueden parecer costosas pero que son calderilla al lado del coste de las vías de trenes de alta velocidad que no gasta nadie. Hablamos de nuestros impuestos y queremos que se inviertan en cosas útiles como eliminar barreras que impiden la vida normal en estas poblaciones”, ha dicho el portavoz de la coalición en el Senado.

Por esta línea discurren trenes de mercancías y los convois de cercanías que van hacia Gandia y Xàtiva, por lo que el ruido es constante. “Compromís desde hace muchos años reclama una solución para Benetússer y Catarroja y otras poblaciones ya que puede ser una alternativa de movilidad sostenible al camino Real de Madrid, con una vía recta que daría muchos beneficios a los pueblos de l’Horta Sur”, ha añadido el alcalde de Catarroja.