La immensa majoria desconeix l’existència de les Tarifes d’Últim Recurs i la possibilitat d’accedir al mercat regulat “i que poden suposar un important estalvi

Madrid, 10 de gener de 2021 

El senador valencianista, Carles Mulet, ha demanat una acció combinada entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, la CNMC i Consum que permeta als consumidors conèixer les possibilitats d’estalviar diners en la contractació de subministraments d’energia com el gas, perquè puga prendre lliurement la decisió de si canvia o no de companyia i triar la més avantatjosa per a les seues possibilitats. “En l’actual context de fred sever, alça de preus de gas i llum i les dificultats que viuen moltes persones al nostre país per a arribar a fi de mes hauria de ser una prioritat del Govern fer arribar aquesta informació que tant mitigaria els costos de l’energia elèctrica o de calfar un habitatge o una petita empresa”, ha assenyalat.

Trobem alarmant que hagen de ser els usuaris, aquells més hàbils amb la tecnologia, internet i els fòrums, els qui hagen d’espavilar-se per la xarxa per a accedir a aquesta informació, quan hauria de ser la pròpia Administració la que facilitara amb safata de plata tota aquesta informació a la població en general, especialment als qui més els costa accedir a aquesta informació, amb campanyes específiques davant el brutal increment en el preu de les tarifes”, ha remarcat el senador.

La coalició ha constatat les enormes diferències existents entre el mercat lliure i el regulat i els potencials beneficis que la Tarifa d’Últim Recurs o TUR, la tarifa de gas natural del mercat regulat que poden quasi arribar a suposar la meitat de l’import per a un consum domèstic. “És urgent que es posen facilitats perquè les famílies puguen reduir els diners que destinen a l’energia davant l’escalada sense control de tarifes”, ha afirmat el portaveu de Compromís a la Cambra Alta.

En aquesta aventura que és la vida”, ha indicat Mulet “no sempre han de guanyar diners les grans empreses. El Govern ha de vetlar perquè s’apliquen als ciutadans les tarifes més avantatjoses possibles i, si hi ha possibilitats per a això, ha d’emprar-se a fons perquè aqueixa informació els arribe de manera comprensible perquè puguen aprofitar al màxim els diners familiars”. La coalició promourà iniciatives al Senat per a conèixer del Govern com farà arribar la informació avui dispersa i enterrada entre butlletins oficials i normativa sectorial d’una forma més clara als consumidors.

Compromís reclama una mejor información a los consumidores domésticos sobre las tarifas del gas para que conozcan como pueden ahorrar

La inmensa mayoría desconoce la existencia de las Tarifas de Último Recurso y la posibilidad de acceder al mercado regulado “y que pueden suponer un importante ahorro

Madrid, 10 de enero de 2021 

El senador valencianista, Carles Mulet, ha pedido una acción combinada entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la CNMC y Consumo que permita a los consumidores conocer las posibilidades de ahorrar dinero en la contratación de suministros de energía como el gas para que pueda tomar libremente la decisión de si cambia o no de compañía y elegir la más ventajosa para sus posibilidades. “En el actual contexto de frío severo, alza de precios de gas y luz y las dificultades que viven muchas personas en nuestro país para llegar a fin de mes debería ser una prioridad del Gobierno hacer llegar esta información que tanto mitigaría los costes de la energía eléctrica o de calentar una vivienda o una pequeña empresa”, ha señalado.

Encontramos alarmante que tengan que ser los usuarios, aquellos más hábiles con la tecnología, internet y los foros, quienes hayan de espabilarse por la red para acceder a esta información, cuando debería ser la propia Administración la que facilitara con bandeja de plata toda esta información a la población en general, especialmente a quienes más les cuesta acceder a esta información, con campañas específicas ante el brutal incremento en el precio de las tarifas”, ha remarcado el senador.

La coalición ha constatado las enormes diferencias existentes entre el mercado libre y el regulado y los potenciales beneficios que la Tarifa de Último Recurso o TUR, la tarifa de gas natural del mercado regulado que pueden casi llegar a suponer la mitad del importe para un consumo doméstico. “Es urgente que se pongan facilidades para que las familias puedan reducir el dinero que destinan a la energía ante la escalada sin control de tarifas”, ha afirmado el portavoz de Compromís en la Cámara Alta.

En esta aventura que es la vida”, ha indicado Mulet “no siempre tienen que ganar dinero las grandes empresas. El Gobierno debe velar para que se aplican a los ciudadanos las tarifas más ventajosas posibles y, si hay posibilidades para ello, debe emplearse a fondo para que esa información les llegue de forma entendible para que puedan aprovechar al máximo el dinero familiar”. La coalición promoverá iniciativas en el Senado para conocer del Gobierno cómo va a hacer llegar la información hoy dispersa y enterrada entre boletines oficiales y normativa sectorial de una forma más clara a los consumidores.