Mulet demana al Govern que desbloquege l’obra i invertisca la seua part corresponent de l’obra valorada en 1.657 milions d’euros

Madrid, 5 de gener de 2021 

El senador valencianista, Carles Mulet, ha exigit al Govern que els ministeris d’Agricultura, Pesca i Alimentació i el Ministeri de Transició Ecològica avancen en l’emissió de la Declaració d’Impacte Ambiental i concreten l’expedient del Tren de la Costa, “tal com anhelen molts valencians i valencianes per ser imprescindible per a la mobilitat i vertebració del nostre territori i una fita en la lluita contra el canvi climàtic”, ha assenyalat.

La coalició ha constatat com en els últims cinc anys “poc o res sembla haver-se mogut en aquest anhelat projecte que evitaria tants desplaçaments per carretera i el consum de combustibles fòssils i emissions”, per la qual cosa considera que “la inversió en infraestructures ha de ser una prioritat en una autonomia tan maltractada pel Govern a nivell d’inversions i que arrossega gravíssims problemes en la seua xarxa de rodalia”. Mulet ha recordat que el gruix de les inversions va a l’alta velocitat i al corredor, mentre es deteriora el servei convencional, que és el que utilitza la major part de la població i es tanquen línies com la de València a Conca aguditzant la despoblació “sense que ningú s’immute, mentre els projectes que poden ser beneficiosos en la lluita contra el canvi climàtic són relegats”.

La coalició ha recordat que va ser al juliol de 2015 quan es va sotmetre a informació pública l’Estudi Informatiu de la línia ferroviària València-Alacant (Tren de la Costa) que inclou en el seu àmbit el tram entre Gandia i Dénia. En 2016 el Govern ja contestava a Compromís que estava analitzant les al·legacions rebudes, “un tràmit que deuria ja haver culminat àmpliament”, remarca el senador Mulet, que ha demanat “es desbloquege d’una vegada la inversió que el propi Govern valora en 1.657 milions d’euros i comencen les diferents parts a concretar la seua execució i finançament”.

En aquest sentit Mulet ha criticat que “tant el PP com el PSOE no hagen donat a aquesta línia la importancia que es mereix, un exemple més del maltractament que vivim en aquesta autonomia pel seu pensament radial i que seria impensable en altres llocs, però que ningú corregeix”. La coalició va presentar esmenes als PGE que van ser rebutjades per a garantir una partida de 117 milions d’euros per al Tren de la Costa d’una partida per a tot el País Valencià de 177,9 milions, que contempla 5,1 per a la rodalia d’Alacant i altres 30 per a la connexió l’Altet-Elx.

TREN DE LA COSTA

Compromís denuncia en el Senado que el Gobierno lleva cinco años sin avanzar en la DIA del Tren de la Costa

Mulet pide al Gobierno que desbloquee la obra e invierta su parte correspondiente de la obra valorada en 1.657 millones de euros

Madrid, 5 de enero de 2021 

El senador valencianista, Carles Mulet, ha exigido al Gobierno que los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Transición Ecológica avancen en la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental y concreten el expediente del Tren de la Costa, “tal y como anhelan muchos valencianos y valencianas por ser imprescindible para la movilidad y vertebración de nuestro territorio y un hito en la lucha contra el cambio climático”, ha señalado.

La coalición ha constatado como en los últimos cinco años “poco o nada parece haberse movido este ansiado proyecto que evitaría tantos desplazamientos por carretera y el consumo de combustibles fósiles y emisiones”, por lo que considera que “la inversión en infraestructuras debe ser una prioridad en una autonomía tan maltratada por el Gobierno a nivel de inversiones y que arrastra gravísimos problemas en su red de cercanías”. Mulet ha recordado que el grueso de las inversiones va a la alta velocidad y al corredor, mientras se deteriora el servicio convencional, que es el que utiliza la mayor parte de la población y se cierran líneas como la de València a Cuenca agudizando la despoblación “sin que nadie se inmute, mientras los proyectos que pueden ser beneficiosos en la lucha contra el cambio climático son relegados”.

La coalición ha recordado que fue en julio de 2015 cuando se sometió a información pública el Estudio Informativo de la línea ferroviaria València-Alacant (Tren de la Costa) que incluye en su ámbito el tramo entre Gandia y Dénia. En 2016 el Gobierno ya contestaba a Compromís que estaba analizando las alegaciones recibidas, “un trámite que debería ya haber culminado sobradamente”, remarca el senador Mulet, que ha pedido “se desbloquee de una vez la inversión que el propio Gobierno valora en 1.657 millones de euros y comiencen las distintas partes a concretar su ejecución y financiación”.

En este sentido Mulet ha criticado que “tanto el PP como el PSOE no hayan dado a esta línea la importancia que se merece, un ejemplo más del maltrato que vivimos en esta autonomía por su pensamiento radial y que sería impensable en otros lugares, pero que nadie corrige”. La coalición presentó enmiendas a los PGE que fueron rechazadas para garantizar una partida de 117 millones de euros para el Tren de la Costa de una partida para todo el País Valenciano de 177,9 millones, que contempla 5,1 para las cercanías de Alacant y otros 30 para la conexión l’Altet-Elx.