Carles Mulet ha advertit que mentre prosseguisca aquest antidemocràtic bloqueig “acaba la cortesia parlamentària de Compromís” 

Madrid, 14 de setembre de 2021 
“La persistència del bloqueig pel PSOE a tramitar la sol·licitud de creació d’una comissió d’investigació del projecte Castor, que ve avalada per les 25 signatures que estableix el Reglament del Senat, comportarà que es pose en pausa la cortesia parlamentària per part de Compromís”, ha declarat Carles Mulet a l’eixida de la Junta de Portaveus del Senat que ha tingut lloc aquest matí.

Acte a Vinaròs reclamant el desmantellament

Això implicarà que “si no es compleix escrupolosament amb els terminis en contestar preguntes reconvertides, la coalició no facilitarà l’activitat de les comissions i no ajornarà les respostes, com feia fins al moment, fins que no complisquen escrupolosament amb el que es disposa”, ha indicat. Mulet ha recordat que “amb el PP en 2017 la comissió d’investigació que va demanar Compromís es va tramitar i el PP la va tombar en el Ple. El més fascinant és que la van aprovar tots els grups amb l’excepció de PP i Foro i les úniques abstencions de PNB i UPN. Ara és el PSOE qui la bloqueja per a no haver de mullar-se, amb una evident falta de democràcia, conscients que podria tirar avant quan va votar a favor en 2017”. 

El senador ha recordat la necessitat d’esclarir responsabilitats existents amb aquesta infraestructura energètica hibernada fallida, per la qual es van pagar milers de milions malgrat no haver superat les proves de funcionament ni comptar amb l’acta de posada en servei definitiva, a conseqüència dels episodis sísmics viscuts en la zona del Delta de l’Ebre.

La petició de creació d’aquesta comissió va ser signada pels representants d’ERC-EH Bildu i Junts per Catalunya, a més dels grups integrants de l’Esquerra Confederal, en aquell moment (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai i Catalunya En Comú Podem). La constitució d’una Comissió d’investigació no és potestat de la minoría parlamentària, sinó que ha de ser aprovada pel Ple de la Cambra i queda, per tant, a l’arbitri de la majoria. 

L’Article 59 del Reglament del Senat deixa ben clar que:

1. El Senat, a proposta del Govern o de vint-i-cinc senadors que no pertanyen al mateix Grup parlamentari, podrà establir Comissions d’Investigació o Especials per a realitzar enquestes o estudis sobre qualsevol assumpte d’interès públic.

“Entenem que s’està vulnerant de manera evident els drets dels senadors signants i que aquesta sol·licitud ha de tramitar-se, quasi un any i mig després de l’antidemocràtic bloqueig que viu. Votar-se en el Ple la seua creació, o no, i deixar-se de censures. A què temen? Per a qui treballen els qui s’oposen a esclarir què va ocórrer o a exigir responsabilitats?”, s’ha preguntat Mulet. 

Per a la coalició, amb aquestes maniobres sembla clar i evident que es busca que s’esgote el període per a exigir responsabilitats a unes empreses que van planificar i van executar malament un dipòsit estratègic, que va costar 1.350 milions d’euros, i perillós. “Això és una vergonya que hauria de tenir algun responsable. El més greu, no s’està evitant que es detecten els errors per a evitar que es repetisquen els fets. És indecent que es vete aquesta iniciativa. El PP, almenys, la va tramitar i es va votar en el Ple si es constituïa o no”, ha conclòs.

Compromís denuncia el veto del PSOE a debatir la creación de una comisión que investigue Castor, cuanto votó a favor en 2017

Carles Mulet ha advertido que mientras prosiga este antidemocrático bloqueo “acaba la cortesía parlamentaria de Compromís” 

Madrid, 14 de septiembre de 2021 
“La persistencia del bloqueo por el PSOE a tramitar la solicitud de creación de una comisión de investigación del proyecto Castor, que viene avalada por las 25 firmas que establece el Reglamento del Senado, conllevará que se ponga en pausa la cortesía parlamentaria por parte de Compromís”, ha declarado Carles Mulet a la salida de la Junta de Portavoces del Senado que ha tenido lugar esta mañana.

Esto implicará que “si no se cumple escrupulosamente con los plazos al contestar preguntas reconvertidas, la coalición no facilitará la actividad de las comisiones y no aplazará las respuestas, como venía haciendo hasta el momento, hasta que no cumplan escrupulosamente con lo dispuesto”, ha indicado. Mulet ha recordado que “con el PP en 2017 la comisión de investigación que pidió Compromís se tramitó y el PP la tumbó en el Pleno. Lo más fascinante es que la aprobaron todos los grupos con la excepción de PP y Foro y las únicas abstenciones de PNV y UPN. Ahora es el PSOE quien la bloquea para no tener que mojarse, con una evidente falta de democracia, conscientes que podría salir adelante cuando votó a favor en 2017”. 

El senador ha recordado la necesidad de esclarecer las responsabilidades existentes con esta infraestructura energética hibernada fallida, por la que se pagaron miles de millones a pesar de no haber superado las pruebas de funcionamiento ni contar con el acta de puesta en servicio definitiva, como consecuencia de los episodios sísmicos vividos en la zona del Delta del Ebro.

La petición de creación de esta comisión fue firmada por los representantes de ERC-EH Bildu y Junts per Catalunya, además de los grupos integrantes de la Izquierda Confederal, en aquel momento (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya En Comú Podem). La constitución de una Comisión de investigación no es potestad de la minoría parlamentaria, sino que debe ser aprobada por el Pleno de la Cámara y queda, por ende, al arbitrio de la mayoría. 

El Artículo 59 del Reglamento del Senado deja bien claro que:

1. El Senado, a propuesta del Gobierno o de veinticinco Senadores que no pertenezcan al mismo Grupo parlamentario, podrá establecer Comisiones de Investigación o Especiales para realizar encuestas o estudios sobre cualquier asunto de interés público.

“Entendemos que se está vulnerando de forma evidente los derechos de los senadores firmantes y que esta solicitud debe tramitarse, casi un año y medio después del antidemocrático bloqueo que vive. Votarse en el Pleno su creación, o no, y dejarse de censuras. ¿A qué temen? ¿Para quién trabajan quienes se oponen a esclarecer qué ocurrió o a exigir responsabilidades?”, se ha preguntado Mulet. 

Para la coalición, con estas maniobras parece claro y evidente que se busca que se agote el periodo para exigir responsabilidades a unas empresas que planificaron y ejecutaron mal un depósito estratégico, que costó 1.350 millones de euros, y peligroso. “Esto es una vergüenza que debería tener algún responsable. Lo más grave, no se está evitando que se detecten los fallos para evitar que se repitan los hechos. Es indecente que se vete esta iniciativa. El PP, al menos, la tramitó y se votó en el Pleno si se constituía o no”, ha concluido.