El senador Carles Mulet, ha preguntat en què va quedar el projecte de construcció de la primera calçada de duplicació de la N-340 en les Costes d’Orpesa

Madrid, 21 de juliol de 2021

Compromís al Senat ha demanat al Govern que explique la situació del projecte de construcció de la primera calçada de la duplicació de la carreta N-340 en el tram entre Orpesa i Benicàssim, en la zona coneguda com “les Costes d’Orpesa”. Al novembre de 2016 a iniciativa de la coalició valenciana el Govern va assenyalar que “s’està redactant el projecte de construcció de la primera calçada de la duplicació de la carreta N-340 en el tram interessat per Sa senyoria, projecte en el qual s’inclou la millora d’aquest”. 

El representant valencianista recorda que quasi cinc anys després la situació segueix igual de perillosa, amb l’agreujant que tenim l’autopista saturada i una autovia d’interior (CV-10/A-7) que prossegueix en forma de carretera comarcal sense connectar amb la resta del traçat a Catalunya “pel que les Costes continua sent un tram d’una alta perillositat que s’agreuja a l’estiu per l’elevada circulació i ús de la mateixa per turistes i residents d’aquests municipis”. Mulet recorda que la repetida resposta que es va encarregar un estudi per a veure què ocorre amb les necessitats viàries del País Valencià després de la gratuïtat de l’AP-7 “no pot ser el comodí que gaste el Govern per a deixar d’actuar i afrontar les nombroses necessitats que en matèria viària necessiten les nostres localitats de nord a sud de l’autonomia”, ja que segons recorda “fa cinc anys el rescat encara no era una realitat i en teoria estava en redacció ja un projecte que segueix sense fer-se realitat, una burla més cap al nostre poble i necessitats”, ha afegit.

Mulet ha lamentat que “el Govern, independentment del seu color, continue discriminant al nostre poble amb actuacions i inversions que necessita. Se’ns maltracta a l’hora de finançar-nos i d’invertir, per partida doble, amb una falta de sensibilitat insultant, tot i que cogovernen aquesta autonomia”, ha conclòs.

Compromís denuncia que el Gobierno sigue sin actuar en la N340 entre Orpesa y Benicàssim a pesar que así se comprometió en 2016

El senador Carles Mulet, ha preguntado en qué quedó el proyecto de construcción de la primera calzada de duplicación de la N-340 en les Costes d’Orpesa

Madrid, 21 de julio de 2021

Compromís en el Senado ha pedido al Gobierno que explique la situación del proyecto de construcción de la primera calzada de la duplicación de la carreta N-340 en el tramo entre Orpesa y Benicàssim, en el zona conocida como “Costes d’Orpesa”. En noviembre de 2016 a iniciativa de la coalición valenciana el Gobierno señaló que “se está redactando el proyecto de construcción de la primera calzada de la duplicación de la carreta N-340 en el tramo interesado por Su Señoría, proyecto en el que se incluye la mejora del mismo”. 

El representante valencianista recuerda que casi cinco años después la situación sigue igual de peligrosa, con el agravante que tenemos la autopista saturada y una autovía de interior (CV-10/A-7) que prosigue en forma de carretera comarcal sin conectar con el resto del trazado en Cataluña “por lo que les costes sigue siendo un tramo de una alta peligrosidad que se agrava en verano por la elevada circulación y uso de la misma por turistas y residentes de estos municipios”. Mulet recuerda que la cacareada respuesta de que se encargó un estudio para ver qué ocurre con las necesidades viarias del País Valenciano tras la gratuidad de la AP-7 “no puede ser el comodín que gaste el Gobierno para dejar de actuar y afrontar las numerosas necesidades que en materia viaria necesitan nuestras localidades de norte a sur de la autonomía”, ya que según recuerda “hace cinco años el rescate todavía no era una realidad y en teoría estaba en redacción ya un proyecto que sigue sin hacerse realidad, una burla más hacia nuestro pueblo y necesidades”, ha añadido.

Mulet ha lamentado que “el Gobierno, independientemente de su color, siga discriminando a nuestro pueblo con actuaciones e inversiones que necesita. Se nos maltrata a la hora de financiarnos y de invertir, por partida doble, con una falta de sensibilidad insultante a pesar de que cogobiernan esta autonomía”, ha concluido.