Mulet reclama al Govern que rectifique la seua postura, s’alineen amb Bideni lideren a Europa liberalitzar les patents

Madrid, 5 de maig de 2021
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha celebrat el canvi d’actitud de la UE, a conseqüència del viratge dels EUA, cap a l’alliberament de patents per a les vacunes i ha demanat al Govern espanyol que siga el següent a posicionar-se a favor d’aquest objectiu mundial. “Rectifiquen la seua postura i defensen a Europa alliberar les patents. A tots ens va avergonyir escoltar de la veu de la ministra Darias el rebuig a canvis en les patents i veure com en aqueix camí coincidien amb formacions ultres, mentre hi ha països immensament afectats per l’absència de vacunes. És un deure moral i solidari ajudar als qui menys tenen. Aquestes formacions es passen de frenada i després es pregunten per les causes dels seus problemes electorals”, ha indicat Mulet.

Compromís ja va registrar el mes passat al Senat una moció en la Comissió de Sanitat de la qual forma part per a cercar la implicació d’aquest òrgan del Senat per a aconseguir que tots els Estats cooperen a escala mundial i s’eliminen els possibles obstacles que impedisquen garantir que les vacunes es desenvolupen i fabriquen a bastament i distribueixen a temps i de manera inclusiva a tot el món.

La moció insta al Govern espanyol i a la Comissió Europea a assegurar que els drets de propietat intel·lectual no impedeixen a cap país garantir el dret a la salut de la seua població, promovent en el marc de cooperació europeu, la liberalització immediata de les patents i altres mesures de propietat intel·lectual en medicaments, vacunes, proves de diagnòstic i altres tecnologies de COVID-19 mentre dure la pandèmia, fins que s’aconseguisca la immunitat de grup mundial. 

“Són necessàries polítiques per a garantir la disponibilitat, accessibilitat, assequibilitat, acceptabilitat i qualitat dels productes sanitaris contra la COVID-19 per a totes les persones, garantint la seua gratuïtat i sense discriminació de cap classe”, assenyala el representant valencià, “el que passa per compartir coneixement tecnològic i recursos COVID-19 com la tecnologia, dades i patents sobre les seues innovacions o garantir que almenys el personal de salut i les persones més vulnerables de tots els països tenen accés a la vacuna”. 

Així mateix, la moció insta a la Comissió a mostrar el suport a les organitzacions no governamentals que estan treballant en diverses campanyes de conscienciació social sobre aquests objectius. 

“Tenim per fi vacunes, però no s’ha trobat la fórmula per a fer-les extensibles a altres parts del món, on fet que genera greus desigualtats i que pot allargar molt la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la pandèmia. Una situació que, com la pròpia OMS ha reiterat, només podrem superar si ho fem totes i tots, sense deixar cap població arrere, per a poder controlar de manera efectiva la propagació mundial del virus”, ha indicat Mulet.

Aquesta iniciativa sorgeix del grup parlamentari de Compromís en les Corts Valencianes que va presentar una petició al País Valencià en idèntics termes.

Mulet: “Mientras Darias y el PSOE rechazan cambios en las patentes los EEUU y Europa nos dan una lección de humanidad con las vacunas”

Mulet reclama al Gobierno que rectifiquen su postura, se alineen con Biden y lideren en Europa liberalizar las patentes

Madrid, 5 de mayo de 2021
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha celebrado el cambio de actitud de la UE, como consecuencia del viraje de los EEUU, hacia la liberación de patentes para las vacunas y ha pedido al Gobierno español que sea el siguiente en posicionarse a favor de este objetivo mundial. “Rectifiquen su postura y defiendan en Europa liberar las patentes. A todos nos sonrojó escuchar de la voz de la ministra Darias el rechazo a cambios en las patentes y ver como en ese camino coincidían con formaciones ultras, mientras hay países inmensamente afectados por la ausencia de vacunas. Es un deber moral y solidario ayudar a quienes menos tienen. Estas formaciones se pasan de frenada y luego se preguntan por las causas de sus problemas electorales”, ha indicado Mulet.
Compromís ya registró el pasado mes en el Senado una moción en la Comisión de Sanidad de la que forma parte para buscar la implicación de este órgano del Senado para conseguir que todos los Estados cooperen a escala mundial y se eliminen los posibles obstáculos que impidan garantizar que las vacunas se desarrollan y fabrican en cantidad suficiente y distribuyen a tiempo y de manera inclusiva en todo el mundo.

La moción insta al Gobierno español y a la Comisión Europea a asegurar que los derechos de propiedad intelectual no impiden a ningún país garantizar el derecho a la salud de su población, promoviendo en el marco de cooperación europeo, la liberalización inmediata de las patentes y otras medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de COVID-19 mientras dure la pandemia, hasta que se consiga la inmunidad de grupo mundial. 

“Son necesarias políticas para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los productos sanitarios contra la COVID-19 para todas las personas, garantizando su gratuidad y sin discriminación de ningún tipo”, señala el representante valenciano, “algo que pasa por compartir conocimiento tecnológico y recursos COVID-19 como la tecnología, datos y patentes sobre sus innovaciones o garantizar que al menos el personal de salud y las personas más vulnerables de todos los países tienen acceso a la vacuna”. 
Asimismo, la moción insta a la Comisión a mostrar el apoyo a las organizaciones no gubernamentales que están trabajando en varias campañas de concienciación social sobre estos objetivos. 

“Tenemos por fin vacunas, pero no se ha encontrado la fórmula para hacerlas extensibles a otras partes del mundo, un hecho que genera graves desigualdades y que puede alargar mucho la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia. Una situación que, como la propia OMS ha reiterado, solo podremos superar si lo hacemos todas y todos, sin dejar ninguna población atrás, para poder controlar de manera efectiva la propagación mundial del virus”, ha indicado Mulet.

Esta iniciativa surge del grupo parlamentario de Compromís en les Corts Valencianes que presentó una petición en el País Valenciano en idénticos términos.