Carles Mulet rebutja que el dijous s’aborde el Decret llei que àmplia crèdits amb càrrec a deute públic per a indemnitzar als bancs pel magatzem de gas Castor
 
MADRID, 26 de gener  de 2021
El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha lamentat que el Govern vaja a aprovar el pagament als bancs pel magatzem de gas Castor, un fiasco de l’enginyeria espanyola i un magatzem perillós i sense cap utilitat per la potinera execució i disseny, i “sense que s’haja procedit en cap moment a debatre sobre la mala gestió i tracte privilegiat que va tenir aquest milionari projecte”. Per al senador valencianista “aquest Govern està suposant una gran decepció, perquè esperàvem canvis en les formas, però veiem com tot ha canviat perquè no canvie res davant empreses com les que estan pel mitjà en aquest tripijoc”, ha assenyalat.
 
Mulet retrau que els ciutadans continuen sent els perjudicats en tot el serial del Castor. “Els abonats pagant quotes i peatges que no els corresponen, ningú els retorna els diners, les investigacions vetades per PP i PSOE en Congrés i Senat, els promotors i els bancs cobrant i cap d’aquestes formacions té el més mínim decòrum a investigar els fets, conèixer què va fallar, modificar lleis per a evitar que mai tornen a ocórrer fets com els de Castor i desmantellar amb garanties les instal·lacions i depurar responsabilitats en una planta que mai va funcionar correctament”, indica.
 
La coalició des del Grup de l’Esquerra Confederal ha presentat al costat de desenes de senadors de diferents grups una sol·licitud de Comissió d’Investigació, signada també per la senadora d’En Comú Podem, en la qual es demana obrir una investigació, sense que de moment la Mesa l’haja admesa a tràmit. “Un clar exercici de falta de transparència i de voler protegir a determinats empresaris, quan en aquest país hi ha molta gent passant-ho malament que mereixen molta major atenció que aquesta classe d’empreses que viuen de colonitzar a l’Administració i xuplar-los diners públics”, conclou.
 
La coalició espera que la cambra tramite com més prompte millor la Proposició de Llei presentada de la ma del Grup Ciutadà Cas Castor (Xnet, Observatori del Deute en la Globalització i l’Institut dels Drets Humans de Catalunya) que reclama revertir els efectes de les clàusules del RDL 13/2014 anul·lades pel Tribunal Constitucional i que Escal UGS retorne la indemnització percebuda perquè l’Estat puga liquidar el seu deute amb les entitats financeres. Finalment, la proposta reclama que en un any es revisen tots els element tècnic-jurídics per a determinar un tancament just i proporcional del cas i que qualsevol cost del projecte Castor no recaiga en la ciutadania.

Compromís lamenta que con el nuevo Gobierno nada cambie respecto al Castor y siga vetándose su investigación parlamentaria

Carles Mulet rechaza que el jueves se aborde el Decreto Ley que amplia créditos con cargo a deuda pública para indemnizar a los bancos por el almacén de gas Castor
 
MADRID, 26 de enero de 2021
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha lamentado que el Gobierno vaya a aprobar el pago a los bancos por el almacén de gas Castor, un fiasco de la ingeniería española y un almacén peligroso y sin ninguna utilidad por la chapucera ejecución y diseño, y “sin que se haya procedido en ningún momento a debatir sobre la mala gestión y trato privilegiado que tuvo este millonario proyecto”. Para el senador valencianista “este Gobierno está suponiendo una gran decepción, pues esperábamos cambios en las formas, pero vemos como todo ha cambiado para que no cambie nada ante empresas como las que están por el medio en este chanchullo”, ha señalado.
 
Mulet reprocha que los ciudadanos sigan siendo los perjudicados en todo el serial del Castor. “Los abonados pagando cuotas y peajes que no les corresponden, nadie les devuelve el dinero, las investigaciones vetadas por PP y PSOE en Congreso y Senado, los promotores y los bancos cobrando y ninguna de estas formaciones tiene el más mínimo decoro en investigar los hechos, conocer qué falló, modificar leyes para evitar que jamás vuelvan a ocurrir hechos como los de Castor y desmantelar con garantías las instalaciones y depurar responsabilidades en una planta que jamás funcionó correctamente”, indica.
 
La coalición desde el Grupo de la Izquierda Confederal ha presentado junto a decenas de senadores de distintos grupos una solicitud de Comisión de Investigación, firmada también por la senadora de En Comú Podem, en la que se pide abrir una investigación, sin que por el momento la Mesa la haya admitido a trámite. “Un claro ejercicio de falta de transparencia y de querer proteger a determinados empresarios, cuando en este país hay mucha gente pasándolo mal que merecen mucha mayor atención que esta clase de empresas que viven de colonizar a la Administración y chuparles dinero público”, concluye.
 
La coalición espera que la cámara tramite cuanto antes la Proposición de Ley presentada de la mano del Grupo Ciudadano Caso Castor (Xnet, Observatorio de la Deuda en la Globalización e Instituto de los Derechos Humanos de Catalunya) que reclama revertir los efectos de las cláusulas del RDL 13/2014 anuladas por el Tribunal Constitucional y que Escal UGS retorne la indemnización percibida para que el Estado pueda liquidar su deuda con las entidades financieras. Por último, la propuesta reclama que en un año se revisen todos los elemento técnico-jurídicos para determinar un cierre justo y proporcional del caso y que cualquier coste del proyecto Castor no recaiga en la ciudadanía