La iniciativa que defensarà Carles Mulet ve secundada per nombroses entitats, i insta al Govern a una rebaixa de l’IVA aplicable del 21 al 10 per cent en el termini més curt possible

MADRID, 10 de novembre de 2020

La Comissió de Cultura i Esport abordarà este dijous una moció de la coalició en la qual es reclama la revisió i modificació de l’IVA aplicable a la compra d’instruments musicals. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha explicat que “la proposta parteix dels propis músics i que podria beneficiar als més de 3,6 milions de persones que s’estima practiquen de manera habitual la música a Espanya” i ha recordat que l’actual IVA que s’aplica “és el doble que la mitjana europea, de manera que Espanya és un dels països que més grava aquests productes”. La música és un element cultural de primera magnitud i l’instrument musical és la base de la practica musical. Els instruments musicals en cap cas són un article de luxe o oci, sinó que fonamentalment són una eina de treball per als músics. Els instruments musicals són un element bàsic en l’ensenyament dels infants i a més el seu ús és fonamental com a complement d’altres múltiples disciplines i fins i tot teràpies. Segons consultes formulades per l’Associació Nacional de Fabricants-Comerciants Importadors i Exportadors d’Instruments Musicals (COMUSICA) a la Direcció General de Tributs, es concreta que a Espanya no hi ha cap bonificació o millora en el tipus d’IVA a instruments d’ensenyament i que haurien de tenir un carácter especial els instruments musicals destinats a l’ensenyament.

Mulet ha remarcat el suport de la coalició al món de la música, ja que “la cultura és segura, és creació d’ocupació, oferta formativa, generadora d’activitats de l’oci i tractora de professionals, carreres formatives i implica directa i indirectament a molts assalariats i forma part de la idiosincràsia de moltes identitats com la valenciana”.

La petició ja ha sigut manifestada per la Confederació Espanyola de Societats Musicals (CESM) i han sigut diferents les institucions i organismes, com la Diputació de València, els ajuntaments de València, Castelló, Llíria, Alcanar, Puçol, l’Alcúdia, Foios, Alberic, Bétera, Sant Jaume d’Enveja   o Godall, entre altres, majoritàriament per consens de les formacions polítiques representades que així ho han reivindicat.

Tan sols en territori valencià existeixen 330 societats musicals de les 1.100 que existeixen en l’Estat espanyol.

Moció >>

https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&aneu=5463

La fiscalidad de los instrumentos musicales se debatirá el jueves en la Comisión de Cultura del Senado a instancias de Compromís

La iniciativa que defenderá Carles Mulet viene apoyada por numerosas entidades, e insta al Gobierno a una rebaja del IVA aplicable del 21 al 10 por ciento en el plazo más corto posible

MADRID, 10 de noviembre de 2020

La Comisión de Cultura y Deporte abordará el jueves una moción de la coalición en la que se reclama la revisión y modificación del IVA aplicable a la compra de instrumentos musicales. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha explicado que “la propuesta parte de los propios músicos y que podría beneficiar a las más de 3,6 millones de personas que se estima practican de forma habitual la música en España” y ha recordado que el actual IVA que se aplica “es el doble que la media europea, de forma que España es uno de los países que más grava estos productos”.

La música es un elemento cultural de primera magnitud y el instrumento musical es la base de la practica musical. Los instrumentos musicales en ningún caso son un artículo de lujo u ocio, sino que fundamentalmente son una herramienta de trabajo para los músicos. Los instrumentos musicales son un elemento básico en la enseñanza de los niños y además su uso su uso es fundamental como complemento de otras múltiples disciplinas e incluso terapias. Según consultas formuladas por la Asociación Nacional de Fabricantes-Comerciantes Importadores y Exportadores de Instrumentos Musicales (COMUSICA) a la Dirección General de Tributos, se concreta que en España no hay ninguna bonificación o mejora en el tipo de IVA a instrumentos de enseñanza y que deberían tener un carácter especial los instrumentos musicales destinados a la enseñanza.

Mulet ha remarcado el apoyo de la coalición al mundo de la música, ya que “la cultura es segura, es creación de empleo, oferta formativa, generadora de actividades del ocio y tractora de profesionales, carreras formativas e implica directa e indirectamente a muchos asalariados y forma parte de la idiosincrasia de muchas identidades como la valenciana”. La petición ya ha sido manifestada por la Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) y han sido distintas las instituciones y organismos, como la Diputación de València, los

ayuntamientos de València, Castelló, Llíria, Alcanar, Puçol, l’Alcúdia, Foios, Alberic, Bétera, Sant Jaume d’Enveja o Godall, entre otros, mayoritariamente por consenso de las formaciones políticas representadas que así lo han reivindicado.

Tan solo en territorio valenciano existen 330 sociedades musicales de las 1.100 que existen en el Estado español.

Moción >>

https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=5463