Mulet: “El PSOE ha d’aprofitar l’estiu per a, entre altres coses, replantejar-se els seus vetos a investigar tèrbols episodis passats amb greus repercussions” 

MADRID, 18 de juliol de 2020
La Mesa del Senat ha admès a tràmit la sol·licitud de creació d’una Comissió d’Investigació del magatzem subterrani de gas Castor, relativa a esclarir les responsabilitats existents amb aquesta infraestructura energètica hivernada fallida, per la qual es van pagar milers de milions malgrat no haver superat les proves de funcionament ni comptar amb l’acta de posada en servei definitiva, a conseqüència dels episodis sísmics viscuts en la zona del Delta de l’Ebre.

El senador valencianista, Carles Mulet, del Grup de l’Esquerra Confederal (format per Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai i Catalunya En Comú Podem) promotor de la iniciativa que va ser signada pels representants de ERC-EH Bildu i Junts per Catalunya, ha expressat el seu desig “que aquesta vegada, sense dissolucions de les cambres pel mig, la majoria progressista del Senat propicie que en els pròxims mesos es puguen investigar i esclarir els fets que a més de demostrar la perillositat han constatat una nefasta gestió administrativa d’aquest tipus de contractes pels òrgans de l’Administració central i la picardia d’aquesta classe de companyies que cobren igual independentment que la infraestructura estratègica i urgent encarregada funcione o no. Quelcom sense precedents en la gestió dels diners públics”.

El PP en solitari i Foro Asturias van rebutjar l’anterior legislatura la creació d’una comissió d’investigació amb aquest objectiu, plantejada per Compromís i que va ser secundada per PSOE, Cs i la resta de formacions polítiques, amb les úniques abstencions de PNB i UPN. “Si es manté el sentit de la votació, ja que es mantenes vigents la resta de circumstàncies i continuen arribant sentències que anul·len decisions del Govern, la comissió prosperarà, la qual cosa seria de justícia, per la qual cosa li recomanem al PSOE que aprofite l’estiu per a reflexionar si investiga aquest episodis passats amb greus repercussions econòmiques”, ha conclòs.

D’aprovar el Ple del Senat la constitució de la Comissió d’Investigació, abans de 30 dies es posarà a treballar durant un mínim de sis mesos. Desenvoluparà la seua activitat conforme a un Pla de treball aprovat per la pròpia Comissió, que inclourà les compareixences que es consideren oportunes, incloses les dels qui puguen resultar, per les informacions conegudes, política, penal, civil o administrativament responsables de les pràctiques d’investigació que son l’objecte de la Comissió.

La Comissió tindrà per objecte investigar els fets, tractar de recuperar els diners gastats i dirimir responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques de tots aquells que van autoritzar, van tramitar, van gestionar i van aprovar la posada en funcionament d’aquest projecte fallit, així com les responsabilitats de les diferents empreses. 

Admitida a trámite la solicitud de creación de la comisión de investigación del Castor reclamada por 25 senadores de distintos grupos

Mulet: “El PSOE debe aprovechar el verano para, entre otras cosas, replantearse sus vetos a investigar turbios episodios pasados con graves repercusiones” 

MADRID, 18 de julio de 2020
La Mesa del Senado ha admitido a trámite la solicitud de creación de una Comisión de Investigación del almacén subterráneo de gas Castor, relativa a esclarecer las responsabilidades existentes con esta infraestructura energética hibernada fallida, por la que se pagaron miles de millones a pesar de no haber superado las pruebas de funcionamiento ni contar con el acta de puesta en servicio definitiva, como consecuencia de los episodios sísmicos vividos en la zona del Delta del Ebro.

El senador valencianista, Carles Mulet, del Grupo de la Izquierda Confederal (formado por Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya En Comú Podem) promotor de la iniciativa que fue firmada por los representantes de ERC-EH Bildu y Junts per Catalunya, ha expresado su deseo “que esta vez, sin disoluciones de las cámaras de por medio, la mayoría progresista del Senado propicie que en los próximos meses se puedan investigar y esclarecer los hechos que además de demostrar la peligrosidad han constatado una nefasta gestión administrativa de este tipo de contratos por los órganos de la Administración central y la picaresca de esta clase de compañías que cobran igual independientemente de que la infraestructura estratégica y urgente encargada funcione o no. Algo sin precedentes en la gestión del dinero público”.

El PP en solitario y Foro Asturias rechazaron la anterior legislatura la creación de una comisión de investigación con este objetivo, planteada por Compromís y que fue apoyada por PSOE, Cs y el resto de formaciones políticas, con las únicas abstenciones de PNV y UPN. “Si se mantiene el sentido de la votación, ya que se mantienen vigentes el resto de circunstancias y siguen llegando sentencias que anulan decisiones del Gobierno, la comisión prosperará, lo que sería de justicia, por lo que le recomendamos al PSOE que aproveche el verano para reflexionar si investiga estos episodios pasados con graves repercusiones económicas”, ha concluido.

De aprobar el Pleno del Senado la constitución de la Comisión de Investigación, antes de 30 días se pondrá a trabajar durante un mínimo de seis meses. Desarrollará su actividad conforme a un Plan de trabajo aprobado por la propia Comisión, que incluirá las comparecencias que se consideren oportunas, incluidas las de quienes puedan resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas cuya investigación constituye el objeto de la Comisión. 

La Comisión tendrá por objeto investigar los hechos, tratar de recuperar el dinero gastado y dirimir responsabilidades políticas, técnicas y económicas de todos aquellos que autorizaron, tramitaron, gestionaron y aprobaron la puesta en funcionamiento de este proyecto fallido, así como las responsabilidades de las distintas empresas.