Amb l’actual resposta queda en l’aire una actuació promesa per a reduir la perillositat en aquest tram i molt esperada entre els veïns de la localitat i usuaris 

Madrid, 22 de maig de 2020

El Govern ha variat la seua posició sobre l’actuació pendent de realitzar en la N-340 entre Alcalà i Alcossebre -en la zona coneguda com el Coll- per a millorar la seguretat viària. Es tracta d’un sinuós tram de tres carrils en pendent en el qual són freqüents els sinistres greus. La coalició va reclamar mesures en aquest punt i en Santa Magdalena, punts negres del vial. Malgrat que el Govern sempre havia manifestat per escrit a Compromís la seua intenció d’actuar -fins i tot per carta del Cap de la Demarcació de Carreteres- per a millorar la connectivitat de la Plana amb el Maestrat entre els quilòmetres 1.018 i 1.021, ara en una nova resposta al senador de Compromís, Carles Mulet, li indiquen que “davant la reversió del tram Tarragona-València de l’AP-7 el passat 1 de gener de 2020, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat un contracte per a redactar un estudi prevision de distribució del trànsit i necessitats d’actuació en aquest corredor. El contracte ja ha sigut adjudicat i prompte començarà la redacció. Sobre la base de les conclusions que es desprenguen de l’estudi, es programaràn les actuacions necessàries, incloent si así es determina necessari, el condicionament de la N-340 entre Alcalà de Xivert i Alcossebre”. Per a la regidora de Compromís a Alcalà, Maria Sorlí, “aquesta resposta no és justificable, ja que els veïns portem anys esperant i reclamant aquesta actuació en una zona molt perillosa que comunica els nostres dos principals nuclis i dóna accés a una important zona turística, per la qual cosa no ens sembla de rebut que es desentenguen ara del vial després d’anunciar que s’anaven a escometre els treballs i disposar fins i tot dels terrenys”.

Desfer-se de carreteres
Pel seu costat el senador valencianista Carles Mulet ha lamentat el maltractament del Ministeri de Foment cap a nombrosos pobles valencians i tractar “veïns i carreteres com si de kleenex es tractara” i ha retret al ministre “la seua poca sensibilitat en mantenir les polítiques del PP de Rajoy de deixar sense finançament ni actuacions als municipis afectats per cessions de trams de carreteres nacionals, als quals ha deixat sense diners i sense actuacions”. 

“Ara”, sosté Mulet “sembla segueixen amb la mateixa estratègia, de deixar vials molt importants amb poc manteniment i en situació perillosa amb l’excusa del rescat de l’autopista. No era això ministre”, li ha recordat Mulet. El senador ha anunciat que preguntarà pròximament al ministre Ábalos per aquestes qüestions i unes altres referents al servei ferroviari valencià en la seua pròxima compareixença al Senat.

El Gobierno duda ahora si actúa en el peligroso tramo de la N-340 del Coll entre Alcalà de Xivert y Alcossebre

Con la actual respuesta queda en el aire una actuación prometida para reducir la peligrosidad en este tramo y muy esperada entre los vecinos de la localidad y usuarios 

Madrid, 22 de mayo de 2020

El Gobierno ha variado su posición sobre la actuación pendiente de realizar en la N-340 entre Alcalà y Alcossebre -en la zona conocida como el Coll- para mejorar la seguridad vial. Se trata de un sinuoso tramo de tres carriles en pendiente en el que son frecuentes los siniestros graves. La coalición reclamó medidas en este punto y en Santa Magdalena, puntos negros del vial. Pese a que el Gobierno siempre había manifestado por escrito a Compromís su intención de actuar -incluso por carta del Jefe de la Demarcación de Carreteras- para mejorar la conectividad de la Plana con el Maestrat entre los kilómetros 1.018 y 1.021, ahora en una nueva respuesta al senador de Compromís, Carles Mulet, le indican que “ante la reversión del tramo Tarragona-Valencia de la AP-7 el pasado 1 de enero de 2020, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha licitado un contrato para redactar un estudio previsión de distribución del tráfico y necesidades de actuación en este corredor. El contrato ya ha sido adjudicado y pronto comenzará la redacción. En base a las conclusiones que se desprendan del estudio, se programarán las actuaciones necesarias, incluyendo si así se determina necesario el acondicionamiento de la N-340 entre Alcalà de Xivert y Alcossebre”. 

22052020 coll alcala desvincularPara la edil de Compromís en Alcalà, Maria Sorlí, “esta respuesta no es justificable, ya que los vecinos llevamos años esperando y reclamando esta actuación en una zona muy peligrosa que comunica nuestros dos principales núcleos y da acceso a una importante zona turística, por lo que no nos parece de recibo que se desentiendan ahora del vial después de anunciar que se iban a acometer los trabajos y disponer incluso de los terrenos”.

Deshacerse de carreteras
Por su lado el senador valencianista Carles Mulet ha lamentado el maltrato del Ministerio de Fomento hacia numerosos pueblos valencianos y tratar “vecinos y carreteras como si de kleenex se tratara” y ha reprochado al ministro “su poca sensibilidad al mantener las políticas del PP de Rajoy de dejar sin financiación ni actuaciones a los municipios afectados por cesiones de tramos de carreteras nacionales, a los que ha dejado sin dinero y sin actuaciones”. 

“Ahora”, sostiene Mulet “parece siguen con la misma estrategia, de dejar viales muy importantes con poco mantenimiento y en situación peligrosa con la excusa del rescate de la autopista. No era eso ministro”, le ha recordado Mulet. El senador ha anunciado que preguntará próximamente al ministro Ábalos por estas cuestiones y otras referentes al servicio ferroviario valenciano en su próxima comparecencia en el Senado.