Carreteres segueix sense prendre mesures després de dos anys amb el monòlit franquista de la N-340 a Alcalà de Xivert

Carles Mulet: “El reconeixement a la IV Divisió Navarresa segueix allí per a vergonya dels demòcrates”. Foment segueix a més sense actuar en el perillós tram de la N-340 del Coll, com reclamava la coalició

València, 24 de març de 2020

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha demanat hui al Govern que actue d’una vegada subsidiàriament amb la presència d’un monòlit franquista a pocs metres de l’eix de la carretera N-340 en la perillosa zona del Coll d’Alcalà de Xivert, per a garantir el compliment de la legislació en matèria de Carreteres i alhora de la Memória Històrica. A més la coalició ha sol·licitat un informe gràfic de les afeccions de la carretera i la presència del monòlit al costat d’una de les carreteres més transitades d’Europa.

Mulet ha recordat que al juliol de 2018 el Cap de la Demarcación de Carreteres a la Comunitat Valenciana, Ismael Ferrer, va contestar una missiva de Compromís al Senat assegurant que s’anava a obrir una investigació per a determinar la titularitat de la finca en la qual radica aquesta exaltació commemorativa a l’alçament militar, “per la qual cosa ja fa anys hauria d’estar ja erradicada d’aquest espai”. La Llei de Memòria Histórica 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura estableix que els «escuts, insígnies, plaques i altres objectes o esments commemoratius d’exaltació personal o col·lectiva de l’aixecament militar, de la Guerra Civil i de la represión de la dictadura» hauran ser retirades dels edificis i espais públics.

“Veiem com després de quasi dos anys aquest monument continua estant en la zona de protecció de la carretera, que inclou el domini públic, de servitud, d’afecció i de limitació a l’edificabilitat, per la qual cosa ens estranya encara la seua presència allí”, ha indicat Mulet que recorda com “el Govern és en moltes de les seues respostes una tremenda contradicció. Mentre en algunes són molt contundents en matèria de memòria històrica, en unes altres es dediquen a desviar l’atenció i tenen el costum de no contestar el que se’ls pregunta. En aquest sentit hem sol·licitat un informe i insistit en aspectes que reclamem per escrit com la millora de la seguretat en aquest punt ja que han decidit, pel que sembla, ignorar el que ocorre en aquest perillós tram viari”.

Mulet ha lamentat que encara en 2020 seguisca allí per a vergonya dels demòcrates tal monument a una organització formada per requetés carlistes, que durant la guerra va ser usada com a tropa de xoc en els fronts de l’Alfambra, Aragó, Llevant, l’Ebre i Catalunya. Són nombrosos els autors que apunten als abusos que van cometre al costat de falangistes en nombroses poblacions contra totes les idees contràries a la seua.

24032020 informe i preguntes monolit

Carreteras sigue sin tomar medidas después de dos años con el monolito franquista de la N-340 en Alcalà de Xivert

Carles Mulet: “El reconocimiento a la IV División Navarra sigue allí para vergüenza de los demócratas”. Fomento sigue además sin actuar en el peligroso tramo de la N-340 del Coll, como reclamaba la coalición

València, 24 de marzo de 2020

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha pedido hoy al Gobierno que actúe de una vez subsidiariamente con la presencia de un monolito franquista a pocos metros del eje de la carretera N-340 en la peligrosa zona del Coll de Alcalà de Xivert para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Carreteras y a la vez de la Memória Histórica. Además la coalición ha solicitado un informe gráfico de las afecciones de la carretera y la presencia del monolito junto a una de las carreteras más transitadas de Europa.
Mulet ha recordado que en julio de 2018 el Jefe de la Demarcación de Carreteras en la Comunidad Valenciana, Ismael Ferrer, contestó una misiva de Compromís en el Senado asegurando que se iba a abrir una investigación para determinar la titularidad de la finca en la que radica esta exaltación conmemorativa al levantamiento militar, “por lo que ya hace años debería estar ya erradicada de este espacio”. La Ley de Memoria Histórica 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura establece que los «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura» deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos.
“Vemos como después de casi dos años este monumento sigue estando en la zona de protección de la carretera, que incluye el dominio público, de servidumbre, de afección y de limitación a la edificabilidad, por lo que nos extraña todavía su presencia allí”, ha indicado Mulet que recuerda como “el Gobierno es en muchas de sus respuestas una tremenda contradicción. Mientras en algunas son muy contundentes en materia de memoria histórica, en otras se dedican a desviar la atención y tienen la costumbre de no contestar lo que se les pregunta. En este sentido hemos solicitado un informe e insistido en aspectos que reclamamos por escrito como la mejora de la seguridad en este punto, ya que han decidido por lo que parece ignorar lo que ocurre en este peligroso tramo viario”.
Mulet ha lamentado que todavía en 2020 siga allí para vergüenza de los demócratas tal monumento a una organización formada por requetés carlistas, que durante la guerra fue usada como tropa de choque en los frentes del Alfambra, Aragón, Levante, el Ebro y Cataluña. Son numerosos los autores que apuntan a los abusos que cometieron junto a falangistas en numerosas poblaciones contra todas las ideas contrarias a la suya.

 

 

Descarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Comentaris

  1. Retroenllaç: Ofensiva de Compromís per a que es complisca la Llei amb el monòlit de la Divisió Navarra d’Alcalà de Xivert i es desmantelle – Compromís Senat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *