El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, interpel·la sobre mesures fiscals, de seguretat alimentària, competència i de suport als seus professionals i reclama ‘canvis dràstics’ respecte l’anterior legislatura

Madrid, 10 de gener de 2020
El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha demanat al nou Govern “sensibilitat” en matèria d’Agricultura davant la poca productivitat que va suposar l’anterior legislatura “en un moment molt delicat en què el camp valencià estava sumit en una greu crisi de rendibilitat i necessitava de tots els suports possibles”.

Segons ha argumentat el representant territorial valencià “la legislatura que ara vam arrencar ha de suposar un punt d’inflexió o ens juguem el futur de molts professionals, pobles i famílies, ja que la integració a Europa i els Acords comercials semblen estar influint de manera clara en la seua contra i el Govern ha arribat a comportar-se de manera irresponsable, negant l’evidència i ignorant prendre les mesures que reclamava el sector”.
Així, la coalició valencianista ha reclamat i preguntat a l’executiu si adoptarà mesures per a pal·liar els danys soferts en algunes comarques d’Alacant i València per la DANA, que va afectar infraestructures, municipis i conreus i les mesures o actuacions que es realitzaran per evitar nous danys com els soferts. Mulet també s’interessa per si el Govern preveu millorar les cobertures de les assegurances per adversitats climatològiques, per fomentar la seua contractació i evitar que les pujades de preu desincentiven el consum d’aquesta classe de productes entre el sector primari.

La coalició també veu urgent, en la línia amb el manifestat per organitzacions com La Unió, apostar pel consum de productes europeus repercutiria sens dubte en disminuir el problema de l’escalfament global, ja que cal tenir en compte que bona part del que mengem s’ha produït a moltíssims quilòmetres de distància “quan la dieta mediterrània és la de menor impacte ambiental, la més sana i respectuosa”.

D’altra banda Mulet ha exigit al futur govern el compliment de la moció aprovada per àmplia majoria (amb l’abstenció de PSOE i PNB) al desembre de 2017 d’una moció de Compromís que advocava per la creació d’un distintiu identificatiu dels cítrics d’origen espanyol perquè els consumidors puguen identificar el producte autòcton i els seus avantatges. També reclamava col·laborar amb els governs autonòmics i el sector productor per dur a terme campanyes de foment del seu consum, especialment entre els més joves, promoure el seu consum en les institucions estatals, autonòmiques i locals, en restaurants i cafeteries d’edificis públics, actes oficials, etcètera i instar les autoritats europees i estatals a endurir els controls sanitaris en frontera per evitar l’entrada de vectors, agents nocius i problemes sanitaris i que l’arribada de productes de països tercers no afecte la producció local, davant la ruïna que estava suposant per al sector l’aprovació de l’Acord comercial amb els països de Sud-àfrica.

El Govern tindrà en Compromís “un aliat” si tracta amb justícia a l’agricultura mediterrània en la seua política exterior, reforça les inspeccions, garanteix la seguretat alimentària i contempla reduccions fiscals i democràcia en el camp, amb la convocatòria d’una vegada d’eleccions al camp espanyol “el que no hem pogut veure en la present legislatura de la mà de Luis Planas ni en el sentir de les votacions del PSOE”, de manera que seran necessaris “canvis dràstics en aquestes polítiques”.

13012020preguntesagricultura

Compromís reclama un trato adecuado del futuro Gobierno a la agricultura valenciana tras los desencuentros de la pasada legislatura

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, interpela sobre medidas fiscales, de seguridad alimentaria, competencia y de apoyo a sus profesionales y reclama ‘cambios drásticos’ respecto la anterior legislatura

Madrid, 10 de enero de 2020
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha pedido al nuevo Gobierno “sensibilidad” en materia de Agricultura ante la poca productividad que supuso la anterior legislatura “en un momento muy delicado en el que el campo valenciano estaba sumido en una grave crisis de rentabilidad y necesitaba de todos los apoyos posibles”.

Según ha argumentado el representante territorial valenciano “la legislatura que ahora arrancamos debe suponer un punto de inflexión o nos jugamos el futuro de muchos profesionales, pueblos y familias, ya que la integración en Europa y los Acuerdos comerciales parecen estar influyendo de forma clara en su contra y el Gobierno ha llegado a comportarse de forma irresponsable, negando la evidencia e ignorando tomar las medidas que reclamaba el sector”.

Así, la coalición valencianista ha reclamado y preguntado al Ejecutivo si adoptará medidas para paliar los daños sufridos en algunas comarcas de Alacant y València por la DANA, que afectó infraestructuras, municipios y cultivos y las medidas o actuaciones que se realizarán para evitar nuevos daños como los sufridos. Mulet también se interesa por si el Gobierno prevé mejorar las coberturas de los seguros para adversidades climatológicas, para fomentar su contratación y evitar que las subidas de precio desincentiven el consumo de esta clase de productos entre el sector primario.

La coalición también ve urgente, en la línea con lo manifestado por organizaciones como La Unió, apostar por el consumo de productos europeos repercutiría sin duda en disminuir el problema del calentamiento global, puesto que hay que tener en cuenta que buena parte de lo que comemos se ha producido a muchísimos kilómetros de distancia “cuando la dieta mediterránea es la de menor impacto ambiental, la más sana y respetuosa”.

Por otro lado Mulet ha exigido al futuro gobierno el cumplimiento de la moción aprobada por amplia mayoría (con la abstención de PSOE y PNV) en diciembre de 2017 de una moción de Compromís que abogaba por la creación de un distintivo identificativo de los cítricos de origen español para que los consumidores pudieran identificar el producto autóctono y sus ventajas. También reclamaba colaborar con los gobiernos autonómicos y el sector productor para llevar a cabo campañas de fomento de su consumo, especialmente entre los más jóvenes, promover su consumo en las instituciones estatales, autonómicas y locales, en restaurantes y cafeterías de edificios públicos, actos oficiales, etcétera a instar a las autoridades europeas y estatales a endurecer los controles sanitarios en frontera para evitar la entrada de vectores, agentes nocivos y problemas sanitarios y que la llegada de productos de países terceros no afecte a la producción local tal ante la ruina que estaba suponiendo para el sector la aprobación del Acuerdo comercial con los países de Sudáfrica.

El Gobierno tendrá en Compromís “un aliado” si trata con justicia a la agricultura mediterránea en su política exterior, refuerza las inspecciones, garantiza la seguridad alimentaria y contempla reducciones fiscales y democracia en el campo con la convocatoria de una vez de elecciones en el campo español “algo que no hemos podido ver en la presente legislatura de la mano de Luis Planas ni en el sentir de las votaciones del PSOE”, por lo que serán necesarios “cambios drásticos en estas políticas”.

13012020preguntesagricultura