Compromís demana a Trànsit que permeta als camioners accedir a l’AP-7 en el lloc més proper en el sentit de la seua ruta

La coalició ha tingut coneixement de les multes que imposa Trànsit a transportistes per l’estricta aplicació d’una normativa que els obliga en ocasions a haver de viatjar en el sentit contrari a la seua ruta per incorporar-com més aviat millor a l’AP-7 i abandonar la N-340

València, 12 de novembre de 2019

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamat a la Direcció General de Trànsit que estudie si seria possible adaptar l’obligatorietat per a transportistes d’accedir quan abans a l’AP-7 amb l’objectiu de circular el mínim imprescindible per la N-340 perquè puguen fer-ho al lloc més proper a el sentit de la seua ruta. “Entenem que es tracta de trams molt puntuals i xicotets, que no implicaria ni un augment de la perillositat ni una saturació de la carretera N-340, al tractar-se aquests casos puntuals de xicotets trams de pocs quilòmetres ja que, en l’actualitat, es donen casos en què els transportistes, un cop carregats o descarregats han de retrocedir per accedir a l’accés de l’autopista més pròxim, quan hi ha un altre punt a pocs quilòmetres, el que comporta un major consum de combustible, emissions a l’atmosfera, menor competitivitat i temps d’arribada”, ha assenyalat.

El senador ha posat com a exemples la disjuntiva per a alguns camioners d’haver de triar entre peatges gairebé equidistants uns 12 o 14 quilòmetres, el que implica haver de fer i desfer més de 20 quilòmetres quan tenien un lloc d’accés més proper i el fet que “alguns afectats han estat multats amb sancions superiors als 300 euros” o se’ls obligue a circular per carreteres alternatives a la N-340, “el que està fent que el trànsit augmente de nou en carreteres d’on s’havia aconseguit eliminar el pas de vehicles pesants”. La mesura afecta nombrosos establiments de serveis que existeixen, ja que l’accés a ells s’està tornant inviable a l’haver de realitzar recorreguts de fins a 20 quilòmetres en contra de la direcció d’el viatge.

El senador territorial valencianista ha anunciat que reclamarà aclarir aquesta situació als vehicles en trànsit i ha recordat l’esforç que s’ha realitzat per reduir la perillositat d’alguns trams i els sobrecostos de peatge que estan abonant els transportistes en aquest sentit, de manera que reclamarà estudiar aquesta possible modificació per evitar aquestes sancions que no són desitjades pel sector de la logística ni tampoc per proveïdors, clients i comerços, que han iniciat una campanya de recollida de signatures al Maestrat per reclamar actuacions a l’administració.

Compromís pide a Tráfico que permita a los camioneros acceder a la AP-7 en el lugar más próximo en el sentido de su ruta

La coalición ha tenido conocimiento de las multas que impone Tráfico a Transportistas por la estricta aplicación de una normativa que les obliga en ocasiones a tener que viajar en el sentido contrario a su ruta para incorporarse cuanto antes a la AP-7 y abandonar la N-340

València, 12 de noviembre de 2019

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado a la Dirección General de Tráfico que estudie si seria posible adaptar la obligatoriedad para transportistas de acceder cuanto antes a la AP-7 con el objetivo de circular lo mínimo imprescindible por la N-340 para que puedan hacerlo en el lugar más próximo al sentido de su ruta. “Entendemos que se trata de tramos muy puntuales y pequeños, que no implicaría ni un aumento de la peligrosidad ni una saturación de la carretera N-340, al tratarse estos casos puntuales de pequeños tramos de pocos kilómetros ya que, en la actualidad, se dan casos en los que los transportistas, una vez cargados o descargados deben retroceder para acceder al acceso de la autopista más próximo, cuando existe otro a pocos kilómetros, lo que conlleva un mayor consumo de combustible, emisiones a la atmósfera, menor competitividad y tiempo de llegada”, ha señalado.

El senador ha puesto como ejemplos la disyuntiva para algunos camioneros de tener que elegir entre peajes casi equidistantes unos 12 o 14 kilómetros, lo que implica tener que hacer y deshacer más de 20 kilómetros cuanto tenían un lugar de acceso más próximo y el hecho que “algunos afectados han sido multados con sanciones superiores a los 300 euros” o se les obligue a circular por carreteras alternativas a la N-340, “lo que está haciendo que el tráfico aumente de nuevo en carreteras de donde se había conseguido eliminar el paso de vehículos pesados”. La medida afecta a numerosos establecimientos de servicios que existen, puesto que para el acceso a ellos se está volviendo inviable al tener que realizar recorridos de hasta 20 kilómetros en contra de la dirección del viaje.

El senador territorial valencianista ha anunciado que reclamará clarificar esta situación a los vehículos en tránsito y ha recordado el esfuerzo que se ha realizado para reducir la peligrosidad de algunos tramos y los sobrecostes de peaje que están abonando los transportistas en ese sentido, por lo que reclamará estudiar esta posible modificación para evitar estas sanciones que no son deseadas por el sector de la logística ni tampoco por proveedores, clientes y comercios, que han iniciado una campaña de recogida de firmas en el Maestrat para reclamar actuaciones a la administración.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *