Compromís proposa que llocs de culte com el Convent de Benifassà es convertisquen en punta de llança del turisme d’interior

Segons Carles Mulet “és indigne que un lloc com aquest siga només visitable durant dues hores a la setmana i en dijous al migdia

Madrid, 8 de novembre de 2019

Compromís instarà el futur Govern a promoure canvis legals per garantir un accés públic a espais patrimonials i religiosos d’una gran importància cultural amb l’objectiu que siga més fàcil visitar-los i alhora esdevinguen un revulsiu econòmic per als llocs en què s’emplacen.

El senador territorial, Carles Mulet, ha recordat que en ocasions es tracta de centres de clausura que apliquen un estricte règim amb les visites “quelcom tremendament injust, pervers i a curt termini, ja que si institucions com l’Església es beneficien de privilegis fiscals en els seus béns i propietats haurien de revertir aquests beneficis en els territoris en què radiquen com passa amb el monestir cistercenc de Benifassà“. El senador ha posat com a exemples el també monestir del Cister de Poblet del què va ser filial el de la Tinença, que va articular una comarca i que és Monument Nacional des de 1931 i és visitat diàriament per milers de persones.

Tot i el que diga la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, és ridícul que tan sols es limiten a complir el que marca quan podrien donar a conèixer el seu ric patrimoni, atreure grups de jubilats, excursions, difondre la filosofia de l’ordre cartoixa que avui l’ocupa, els seus avatars com a primer monestir cristià valencià i l’impressionant entorn natural. Això redundaria en benefici dels empresaris locals, cases de turisme rural, restaurants, guies turístics i, en definitiva, en la dinamització de la zona i creació d’ocupació“, ha citat. El convent, propietat de la Diputació, va rebre inversions per a la celebració el 2005 de la Llum dels Imatges i altres tipus d’ajuts per a la restauració de peces, que no són visitables. “Al tractar-se d’un monument nacional hauria d’establir-se alguna regulació més ambiciosa en els casos que s’hagen invertit diners públics que implicara a la resta d’administracions, més enllà de les respectives lleis de patrimoni autonòmiques, perquè puguera tindre així un règim de visites més ampli“, ha detallat.

Prohibició de drones

L’interès pel recinte és tal que són nombrosos els vols de drones per aquest monument, fins al punt que han aparegut en el perímetre del real monestir senyals que prohibeixen el sobrevol d’aquests aparells. “Preguntarem per l’origen d’aquests senyals per conèixer la problemàtica i proposarem canvis en coordinació amb les administracions afectades, perquè es puguen conciliar més interessos que únicament els espirituals“, ha indicat el representant valencianista.

Compromís propone que lugares de culto como el Convento de Benifassà se conviertan en punta de lanza del turismo de interior

Según Carles Mulet “es indigno que un lugar como este sea tan solo visitable durante dos horas a la semana y en jueves a mediodía

Madrid, 8 de noviembre de 2019

Compromís instará al futuro Gobierno a promover cambios legales para garantizar un acceso público a espacios patrimoniales y religiosos de una gran importancia cultural con el objetivo que sea más fácil visitarlos y a la vez se conviertan en un revulsivo económico para los lugares en los que se emplazan.

El senador territorial, Carles Mulet, ha recordado que en ocasiones se trata de centros de clausura que aplican un estricto régimen con las visitas “algo tremendamente injusto, perverso y cortoplacista, ya que si instituciones como la Iglesia se benefician de privilegios fiscales en sus bienes y propiedades deberían revertir tales beneficios en los territorios en los que radican como ocurre con el monasterio cisterciense de Benifassà”. El senador ha puesto como ejemplos el también monasterio del Císter de Poblet del que fue filial el de la Tinença, que articuló una comarca y que es Monumento Nacional desde 1931 y es visitado a diario por miles de personas.

A pesar de lo que diga la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, es ridículo que tan solo se limiten a cumplir lo que marca cuando podrían dar a conocer su rico patrimonio, atraer grupos de jubilados, excursiones, difundir la filosofía de la orden cartuja que hoy lo ocupa, sus avatares como primer monasterio cristiano valenciano y el impresionante entorno natural. Ello redundaría en beneficio de los empresarios locales, casas de turismo rural, restaurantes, guías turísticos y, en definitiva, en la dinamización de la zona y creación de empleo”, ha citado. El convento, propiedad de la Diputación, recibió inversiones para la celebración en 2005 de la Llum de les Imatges y otro tipo de ayudas para la restauración de piezas, que no son visitables. “Al tratarse de un monumento nacional debería establecerse alguna regulación más ambiciosa en los casos que se haya invertido dinero público que implicara al resto de administraciones,más allá de las respectivas leyes de patrimonio autonómicas, para que pudiera tener así un régimen de visitas más amplio”, ha agregado.

Prohibición de drones

El interés por el recinto es tal que son numerosos los vuelos de drones por este monumento, hasta el punto que han aparecido en el perímetro del real monasterio señales que prohíben el sobrevuelo de estos aparatos. “Preguntaremos por el origen de estas señales para conocer la problemática y propondremos cambios en coordinación con las administraciones afectadas, para que se puedan conciliar más intereses que únicamente los espirituales”, ha indicado el representante valencianista.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *