En l’actualitat la normativa engloba alguns treballadors com a agrícoles després d’un canvi de consideració de la seua activitat que persisteix des dels anys 40. Els canvis beneficiarien a les remendadores de xarxes i a les ‘poseres'(les dones que porten amb el treball administratiu i d’avituallament de l’embarcació) de tota l’autonomia

València, 26 d’octubre de 2019

Compromís vol aclarir d’una vegada els drets que assisteixen als treballadors del sector de la pesca de l’Albufera. El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha informat després de reunir-se amb representants de la Comunitat de Pescadors del Palmar de la seua ferma voluntat per plantejar a l’inici de la legislatura iniciatives al Senat de cara a “regularitzar els drets dels pescadors i especialment també els de les dones com són les remendadores de xarxes i les poseres (acarreadoras) que donen suport logístic, administratiu i d’avituallament als que surten a pel dur ofici d’obtenir pesca en unes condicions de treball, el que en ocasions acaben comportant-los problemes de salut, reumes , etcètera”.

Pepe Bataller i Amparo Aleixandre, president i secretària de la comunitat del Palmar van transmetre a Mulet i Maria Josep Picó, candidata de Més Compromís per València al Congrés, la situació de “no reconeixement com a tal” dels pescadors de l’Albufera, que consten com treballadors agrícoles. “Coincidim amb ells en què cal aclarir la seua situació perquè obeisca a la realitat, milloren els seus drets i protecció davant l’Institut Social de la Marina que és on haurien d’estar, ja que així el sector podria generar llocs de treball vinculats a la pesca, la diversificació turística o l’educació, per això de manera coordinada així ho reclamarem en Congrés i Senat”, ha indicat Mulet.

Per la seua banda Picó ha remarcat “la necessitat de conèixer i entendre les peticions d’un sector tan tradicional i especial en què es concentren tants reptes mediambientals i interessos, que el converteix en paradigma de l’emergència climàtica per la pressió a què s’enfronta aquesta zona de tan alt valor natural. Volem que l’Albufera siga un exemple de preservació natural on puguen viure i treballar les persones”.

La coalició ha donat suport a l’entitat en les seues demandes, de cara a garantir la pervivència del sector, el relleu generacional i l’equilibri en l’Albufera. Raquel Romero, alcaldessa del Palmar ha assenyalat “la incongruència que suposa que els pescadors no consten encara a dia de hui com a treballadors de la mar, que serviria per donar seguretat al sector i crear ocupació” i ha agraït les iniciatives dels representants de la coalició a l’Estat per traslladar els problemes que es viuen en aquest enclavament.

Compromís pedirá derechos laborales para las mujeres del mar y clarificar la situación del sector pesquero

En la actualidad la normativa engloba algunos trabajadores como agrícolas tras un cambio de consideración de su actividad que persiste desde los años 40. Los cambios beneficiarían a las remendadoras de redes y a les ‘poseres’ (las mujeres que acarrean con el trabajo administrativo y de avituallamiento de la embarcación) de toda la autonomía

València, 26 de octubre de 2019

Compromís quiere clarificar de una vez los derechos que asisten a los trabajadores del sector de la pesca de la Albufera. El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, informó tras reunirse con representantes de la Comunidad de Pescadores del Palmar de su firme voluntad por plantear al inicio de la legislatura iniciativas en el Senado de cara a “regularizar los derechos de los pescadores y especialmente también los de las mujeres como son las remendadoras de redes y les poseres o acarreadoras que dan apoyo logístico, administrativo y de avituallamiento de quienes salen a por el duro oficio de obtener pesca en unas condiciones de trabajo, lo que en ocasiones acaban acarreándoles problemas de salud, reumas, etcétera”.

Pepe Bataller y Amparo Aleixandre, presidente y secretaria de la comunidad del Palmar transmitieron a Mulet y Maria Josep Picó, candidata de Més Compromís por València al Congreso, la situación de “no reconocimiento como tal” de los pescadores de la Albufera, que constan como trabajadores agrícolas. “Coincidimos con ellos en que es necesario clarificar su situación para que obedezca a la realidad, mejoren sus derechos y protección ante el Instituto Social de la Marina que es donde deberían estar, ya que así el sector podría generar puestos de trabajo vinculados a la pesca, la diversificación turística o la educación, por eso de forma coordinada así lo reclamaremos en Congreso y Senado”, ha indicado Mulet.

Por su parte Picó remarcó “la necesidad de conocer y entender las peticiones de un sector tan tradicional y especial en el que se concentran tantos retos medioambientales e intereses, que lo convierte en paradigma de la emergencia climática por la presión a la que se enfrenta esta zona de tan alto valor natural. Queremos que la Albufera sea un ejemplo de preservación natural donde puedan vivir y trabajar las personas”.

La coalición ha apoyado a la entidad en sus demandas, de cara a garantizar la pervivencia del sector, el relevo generacional y el equilibrio en la Albufera. Raquel Romero, alcaldesa del Palmar ha señalado “la incongruencia que supone que los pescadores no consten todavía a día de hoy como trabajadores del mar, que serviría para dar seguridad al sector y crear empleo” y ha agradecido las iniciativas de los representantes de la coalición en el Estado para trasladar los problemas que se viven en este enclave.