La coalició i la plataforma contrària al projecte es reuneixen a Vinaròs per traçar les pròximes iniciatives al Senat una vegada constatat que ja existeix un Pla Previ per al seu desmantellament des de 2018

Vinaròs, 22 d’octubre de 2019
Diferents representants de Compromís al Maestrat i càrrecs de la formació han denunciat des de Vinaròs que el Govern emet evasives per tal d’evitar el desmantellament del Castor, quan disposa des de 2018 d’un Pla Previ de Desmantellament de les dues plantes i estructures valorat en 260 milions d’euros. Per al senador Carles Mulet “l’existència del Pla Previ, que finalment hem aconseguit, és l’evidència clara de que el Govern ha mentit a la ciutadania quan exigíem tant a PP com a PSOE que acabara per sempre amb aquesta estructura perillosa, ja que contestaven amb evasives parlant de nous terratrèmols i perills, per tal d’assustar a la ciutadania o dir que s’anava a fer un Pla quan estava redactat des de feia un any”.

Per a Mulet “el Pla Previ comença ja malament insinuant que es deixaran per retirar desenes de quilòmetres del gasoducte del territori i no queda encara clar quí ha de pagar eixa quantitat ingent de milions, però pensem que ha de ser Escal UGS, per planificar i desenvolupar un projecte ple d’errors, el responsable de tornar tot açò a l’estat inicial, sense deixar-se ni una rosca, tal i com obliga la Convenció OSPAR de protecció de la mar, Resolucions Internacionals i Directives. El Pla d’Hivernació ha excedit dels dos anys previstos i els taps de seguretat arriben ja al final de la seua vida útil”. Per això Mulet ha recordat a l’administració el seu grau de responsabilitat en tot el que ha ocorregut i ha alentat a que “sancione Escal UGS i el grup principal, com és ACS, en el cas que no desmantelle totes les instal·lacions per incompetència manifesta, ja que ha estat la vergonya de l’enginyeria europea i paradigma del poc respecte per la seguretat de la ciutadania”.

L’exsenador de Castelló i candidat de Més Compromís, Jordi Navarrete, ha recordat el treball realitzat pel grup de senadors l’anterior legislatura reclamant canvis normatius, la creació d’una comissió d’investigament que determine la responsabilitat de cada actor davant el fiasco del Castor i el desmantellament de les instal·lacions per a que aquest magatzem submarí i obstacle en alta mar no supose mai més un perill per al territori. “PP i PSOE han jugat a evadir responsabilitats i ara toca desmantellar d’una vegada, sense escatimar més en un territori que han maltractat amb un projecte injust, perillós i que va gaudir de totes les facilitats per agilitzar la seua implantació, canviant les aigües territorials, evitant estudis sísmics o signant encàrrecs clarament pensats en afavorir l’empresa que desenvolupava el projecte”, com era Escal UGS (ACS y Enagas, per part espanyola i la canadenca CLP), ha dit.

Les portaveus de Compromís a les localitats litorals de Benicarló i Vinaròs, Marta Escuderoi Paula Cerdà, han remarcat per la seua part “el posicionament contrari al projecte des dels inicis, mentre els altres partits l’han tractat amb condescendència” i la necessitat i urgència “en acabar amb un projecte que causa mala imatge a la destinació turística i manté la por a nous terratrèmols”, pel que “és necessari desmantellar amb totes les garanties, sense amagar mai més informació a la ciutadania, depurant responsabilitats i que no es pague ni un cèntim més de diners públics a l’empresa causant de tot este despropòsit, com ha estat la construcció més inútil i cara que mai hem tingut a la comarca. La situació legal del dipòsit no pot estar demorant la seua eliminació”, han conclós.

[PDF PLA DESMANTELLAMENT] http://cort.as/-StDV
[PDF PLA HIBERNACIÓ] http://cort.as/-StkF

Compromís denuncia la deliberada demora del Gobierno en el desmantelamiento del Castor y le reclama deje de tirar el dinero

La coalición y la plataforma contraria al proyecto se reúnen en Vinaròs para trazar las próximas iniciativas en el Senado una vez constatado que ya existe un Plan Previo para su desmantelamiento desde 2018

Vinaròs, 22 de octubre de 2019
Diferentes representantes de Compromís en el Maestrat y cargos de la formación han denunciado desde Vinaròs que el Gobierno emite evasivas para evitar el desmantelamiento del Castor, cuando dispone desde 2018 de un Plan Previo de Desmantelamiento de las dos plantas y estructuras valorado en 260 millones de euros. Para el senador Carles Mulet “la existencia del Plan Previo, que finalmente hemos conseguido obtener, es la evidencia clara de que el Gobierno ha mentido a la ciudadanía cuando exigíamos tanto a PP como PSOE que acabara para siempre con esta estructura peligrosa, ya que contestaban con evasivas hablando de nuevos terremotos y peligros, con el fin de asustar a la ciudadanía o decir que se iba a hacer un Plan cuando estaba redactado desde hacía un año”.

Para Mulet, “el Plan Previo empieza ya mal insinuando que se dejarán para retirar decenas de kilómetros del gasoducto del territorio y no queda aún claro quién debe pagar esa cantidad ingente de millones, pero pensamos que debe ser Escal UGS, para planificar y desarrollar un proyecto lleno de errores, el responsable de devolver todo esto en el estado inicial, sin dejarse ni una rosca, tal y como obliga la Convención OSPAR de protección del mar, Resoluciones Internacionales y Directivas. El Plan de Hivernación ha excedido los dos años previstos y los tapones de seguridad llegan ya al final de su vida útil”. Por ello Mulet recordó a la administración su grado de responsabilidad en todo lo que ha ocurrido y ha alentado a que “sancione Escal UGS y el grupo principal, como es ACS, en caso de que no desmantele todas las instalaciones para incompetencia manifiesta, ya que ha sido la vergüenza de la ingeniería europea y paradigma del poco respeto por la seguridad de la ciudadanía”.

El ex senador de Castellón y candidato de Más Compromís,J ordi Navarrete, ha recordado el trabajo realizado por el grupo de senadores la anterior legislatura reclamando cambios normativos, la creación de una comisión de investigación que determine la responsabilidad de cada actor ante el fiasco del Castor y el desmantelamiento de las instalaciones para que este almacén submarino y obstáculo en alta mar no suponga nunca más un peligro para el territorio. “PP y PSOE han jugado a evadir responsabilidades y ahora toca desmantelar de una vez, sin escatimar más en un territorio que han maltratado con un proyecto injusto, peligroso y que disfrutó de todas las facilidades para agilizar su implantación, cambiando las aguas territoriales, evitando estudios sísmicos o firmando encargos claramente pensados ​​en favorecer la empresa que desarrollaba el proyecto”, como era Escal UGS (ACS y Enagas, por parte española y la canadiense CLP), ha dicho.

Las portavoces de Compromís en las localidades litorales de Benicarló y Vinaròs, Marta Escudero y Paula Cerdà, han remarcado por su parte “el posicionamiento contrario al proyecto desde sus inicios, mientras los otros partidos la han tratado con condescendencia” y la necesidad y urgencia “al terminar con un proyecto que causa mala imagen al destino turístico y mantiene el miedo a nuevos terremotos”, por lo que “es necesario desmantelar con todas las garantías, sin ocultar nunca más información a la ciudadanía, depurando responsabilidades y que no se pague ni un céntimo más de dinero público a la empresa causante de todo este despropósito, como ha sido la construcción más inútil y cara que nunca hemos tenido en la comarca. La situación legal del depósito no puede estar demorando su eliminación”, han concluido.