Compromís col·laborarà amb Villores en matèria d’abocaments d’aigua, transport i renegociació del deute amb el Ministeri

Carles Mulet i el diputat Pau Ferrando ofereixen l’assessorament i ajuda de la coalició davant les institucions on la formació té representacióVillores, 18 de novembre de 2019
El senador territorial Carles Mulet i el diputat de Promoció Econòmica, Ocupació i Internacionalització, Pau Ferrando, s’han entrevistat amb representants de l’Ajuntament de Villores, el seu alcalde Ivan Guimerài la membre de l’equip de govern, Tesa Giner, per oferir-los la seua col·laboració davant els problemes econòmics que pateix la població, principalment com a conseqüència del deute que arrossega fruit del Pla de pagament als proveïdors al qual el consistori es va acollir.

Aquesta localitat, amb 42 veïns censats, té un deute amb l’Estat proper als 120.000 euros. “Això els fa molt difícil poder acollir-se a programes de contractació de personal o aportar la seua part de diners per a actuacions en què són necessàries la concurrència de fons de diferents administracions. Els interessos que cobra l’Estat, a més, estan bandejant qualsevol possibilitat per aquest petit poble”, ha lamentat Mulet que ha anunciat realitzarà gestions davant el Ministeri d’Hisenda per tractar de renegociar aquest deute.

El problema de liquiditat del consistori fruit d’aquest deute heretat els impedeix contractar personal per a l’Ajuntament. El representant valencianista vetllarà també perquè l’execució de la MAT tinga els mínims impactes possibles. Compromís ja va realitzar una campanya per a tractar que la Xarxa de Molt Alta Tensió “La Plana-Morella” al traçat Almassora-Morella (Castelló) promogut per Xarxa Electrica Espanyola fos avaluada ambientalment en el seu conjunt, es consensués el traçat amb el territori per fer-la ambiental i socialment més sostenible.

Per la seua banda Ferrando ha anunciat accions davant la Diputació i Conselleria per conèixer la situació del transport públic a demanda o la possibilitat que la institució provincial execute o subvencions obres de reparació d’avaries en matèria hídrica, pous i aigua domèstica. També tractaran de posar en contacte les administracions implicades de cara a aconseguir que l’antic forn de la localitat puga ser rehabilitat seguint els criteris d’experts en la matèria.

REUNIÓ DE COL·LABORACIÓ
Compromís colaborará con Villores en materia de vertidos de agua, transporte y renegociación de la deuda con el Ministerio
Carles Mulet y el diputado Pau Ferrando ofrecen el asesoramiento y ayuda de la coalición ante las instituciones donde la formación cuenta con representaciónVillores, 18 de noviembre de 2019 
El senador territorial Carles Mulet y el diputado de Promoción Económica, Empleo e Internacionalización, Pau Ferrando, se han entrevistado con representantes del Ayuntamiento de Villores, su alcalde Ivan Guimerà y la miembro del equipo de gobierno, Tesa Giner, para ofrecerles su colaboración ante los problemas económicos que sufre la población, principalmente como consecuencia de la deuda que arrastra fruto del Plan de pago a los Proveedores al que el Consistorio se acogió.

Esta localidad, con 42 vecinos censados, tiene una deuda con el Estado cercana a los 120.000 euros. “Esto les hace muy difícil poder acogerse a programas de contratación de personal o aportar su parte de dinero para actuaciones en las que son necesarias la concurrencia de fondos de distintas administraciones. Los intereses que cobra el Estado, además, están desterrando cualquier posibilidad para este pequeño pueblo”, ha lamentado Mulet que ha anunciado realizará gestiones ante el Ministerio de Hacienda para tratar de renegociar esta deuda. El problema de liquidez del Consistorio fruto de esta deuda heredada les impide contratar personal para el Ayuntamiento. El representante valencianista velará también para que la ejecución de la MAT tenga los mínimos impactos posibles. Compromís ya realizó una campaña para tratar que la Red de Muy Alta Tensión “La Plana-Morella” al trazado Almassora-Morella (Castellón) promovido por Red Electrica de España fuera evaluada ambientalmente en su conjunto, se consensuara el trazado con el territorio para hacerla ambiental y socialmente más sostenible.

Por su parte Ferrando ha anunciado acciones ante la Diputación y Conselleria para conocer la situación del transporte público a demanda o la posibilidad que la institución provincial ejecute o subvenciones obras de reparación de averías en materia hídrica, pozos y agua doméstica. También tratarán de poner en contacto las administraciones implicadas de cara a conseguir que el antiguo horno de la localidad pueda ser rehabilitado siguiendo los criterios de expertos en la materia.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *