L’alcalde i membres de l’equip de govern exposen les grans potencialitats d’aquest poble dels Ports
Castelló, a 12 d’octubre de 2019. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha visitat el municipi d’Herbers, en la comarca dels Ports, un dels molts que han patit el fenomen del despoblament i abandonament del món rural de l’interior de Castelló.

Amb 49 habitants censats i ja en el límit amb la comarca del Matarranya (Terol), el poble pateix a més a més unes distàncies considerables amb la resta de la comarca.  Tant l’alcalde independent del municipi, Daniel Pallarés, com més membres del govern van explicar part dels problemes que afecten al municipi “ ja coneixíem i vam denunciar aquest estiu la incomunicació telefònica; en l’actualitat sols movistar dóna servei de telefonia i internet precari i deficitari, que pot quedar completament col·lapsat durant caps de setmana o períodes estivals o festius, com ja vam patir en el passat Aplec dels Ports; avui en dia les noves economies a potenciar en estes zones necessiten connexió a internet en condicions, i per això la implantació de la banda ampla a tota la ruralitat pesem ha de ser una reivindicació a solucionar en breu termini, estem parlant d’inversions mínimes, però davant la desídia de les companyies cal la implicació de les administracions per fer-ho possible”

També es va a abordar la problemàtica de ser un municipi que està més a prop del Matarranya que de la capital dels Ports “ l’àrea sanitària de derivació és el Matarranya, Aragó, encara que s’està en els Ports, País Valencià, mentre el servei d’emergències 112 salta al País Valencià, això dóna molts cops problemes d’avisos o trasllats de malalts al no poder fer les ambulàncies viatges fora de la comunitat autònoma. Cal revisar els convenis sanitaris i adaptar-los a esta realitat concreta”.

Igualment, en el cas dels xiquets que ha d’acudir al centre escolar de Pena-roja de Tastavins (Terol) no tenen cap tipus d’ajut en el desplaçament diari com sí tenen la resta d’alumnes del País Valencià, aquest cas concret també serà traslladat a Conselleria.

Mulet traslladarà igualment davant la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre la necessitat de que l’autoritat de conca actue en la neteja dels barrancs que travessen el terme i especialment el municipi, com és el cas del Barranc d’Escalona. Els ajuts per redactar un Pla Director per recuperar el Castell-Palau de Herbers, la millora de la CV-110 entre Herbers i Pena-roja, on el límit de comunitats autònomes ha dut a desentendre’s totes els administracions d’un tram del vial, la necessitat de dotar al municipi de transport públic a demanda més enllà de l’estrictament sanitari, la flexibilització de criteris per als plans d’ocupació per fer-los compatibles amb el tipus de població d’estos municipis o una tarifació del règim d’autònoms específica per a les zones amb despoblament sever, per fomentar l’assentament de població amb incentius d’aquest tipus, seran també punts que la coalició valencianista traslladarà a totes les institucions.

Per al senador de Compromís “ Herbers és un cas exemple de municipis amb un potencial enorme, a nivell de turisme patrimonial i paisatgístic ho té tot, sols falta l’ajut de la resta d’administracions. Volem que la gent puga viure dignament en els nostres pobles, no volem actes d’heroïcitat, que quedar-se al poble no siga un acte de cabuderia sino una opció normal més, i per això fa falta canviar molts “xips”, des de invertir en a tindre els boscos nets i no convertits en polvorins ( com és el cas d’Herbers), tindre accés a sanitat i educació, a noves tecnologies i amb una administració que siga còmplice de la realitat d’estos ajuntaments i no una barrera que obstaculitza projectes. Hem d’agrair a Daniel i resta de l’equip la passió i dedicació al seu poble, però la resta d’administracions hem de fer el mateix amb els pobles que  han de revertir el despoblament”

Mulet visita Herbés para trasladar a las instituciones los problemas de este municipio en riesgo poblacional
El alcalde y miembros del equipo de gobierno exponen las gran potencialidades de este pueblo de  Els Ports

 

Castelló, a 12 de octubre de 2019. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha visitado el municipio de Herbés, en la comarca de  Els Ports, uno de los muchos que han sufrido el fenómeno del despoblamiento y abandono del mundo rural del interior de Castelló.

Con 49 habitantes censados y ya en el límite con la comarca del Matarranya (Teruel), el pueblo sufre además unas distancias considerables con el resto de la comarca. Tanto el alcalde independiente del municipio, Daniel Pallarés, cuanto más miembros del gobierno explicaron parte de los problemas que afectan al municipio “ ya conocíamos y denunciamos  este verano la incomunicación telefónica; en la actualidad solo movistar da servicio de telefonía e internet precario y deficitario, que puede quedar completamente colapsado  durante fines de semana o periodos estivales o festivos, como ya sufrimos en el pasado Aplec de  Els Ports; hoy en día las nuevas economías a potenciar en estas zonas necesitan conexión en internet en condiciones, y por eso la implantación de la banda ancha a toda la ruralidad pesamos tiene que ser una reivindicación a solucionar en breve plazo, estamos hablando de inversiones mínimas, pero ante la desidia de las compañías hace falta la implicación de las administraciones para hacerlo posible”

También se va a abordar la problemática de ser un municipio que está más cerca del Matarranya que de la capital de Els Ports “ el área sanitaria de derivación es el Matarranya, Aragón, aunque se está en els Ports, País Valenciano, mientras el servicio de emergencias 112 salta en el País Valenciano, esto da muchas veces problemas de avisos o traslados de enfermos al no poder hacer las ambulancias viajes fuera de la comunidad autónoma. Hay que revisar los convenios sanitarios y adaptarlos a esta realidad concreta”.

Igualmente, en el caso de los niños que tiene que acudir en el centro escolar de Pena-roja de Tastavins (Terol) no tienen ningún tipo de ayuda en el desplazamiento diario como sí tienen el resto de alumnos del País Valenciano, este caso concreto también será trasladado a Consellería.

Mulet trasladará igualmente ante la Confederación Hidrográfica del Ebro la necesidad de que la autoridad de cuenca actúe en la limpieza de los barrancos que atraviesan el término y especialmente el municipio, como es el caso del Barranco de Escalona. Las ayudas para redactar un Plan Director para recuperar el Castell-Palau de Herbers la mejora de la CV-110 entre Herbers y Pena-roja, donde el límite de comunidades autónomas ha llevado a desentenderse todas los administraciones de un tramo del vial, la necesidad de dotar al municipio de transporte público a demanda más allá de la estrictamente sanitario, la flexibilización de criterios para los planes de ocupación para hacerlos compatibles con el tipo de población de estos municipios o una tarificación del régimen de autónomos específica para las zonas con despoblamiento severo, para fomentar el asentamiento de población con incentivos de este tipo, serán también puntos que la coalición valencianista trasladará a todas las instituciones.

Para el senador de Compromís “ Herbers es un caso ejemplo de municipios con un potencial enorme, a nivel de turismo patrimonial y paisajístico lo tiene todo, solo falta la ayuda del resto de administraciones. Queremos que la gente pueda vivir dignamente en nuestros pueblos, no queremos actos de heroicidad, que quedarse al pueblo no sea un acto de cabezonería sino una opción normal más, y por eso hace falta cambiar muchos “chips”, desde invertir en a tener los bosques limpios y no convertidos en polvorines ( como es el caso de Herbés), tener acceso a sanidad y educación, en nuevas tecnologías y con una administración que sea cómplice de la realidad de estos ayuntamientos y no una barrera que obstaculiza proyectos. Tenemos que agradecer a Daniel y resto del equipo la pasión y dedicación a su pueblo, pero el resto de administraciones tenemos que hacer lo mismo con los pueblos que tienen que revertir el despoblamiento”