El senador valencià Carles Mulet considera necessària la transferència del servei a la Generalitat per veure satisfetes aquestes demandes de la ciutadania

València, 10 d’octubre de 2019

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha anunciat hui a Monòver que reclamarà al Senat la reobertura de l’estació de tren i exigirà al ministeri de Foment un servei digne que siga d’utilitat per a localitats com Monòver o El Pinós “que segueixen marginades d’un servei ferroviari que prestaria un bon servei als estudiants de la zona“.

El representant de Compromís assenyala que “aquestes discriminacions respecte altres pobles del seu entorn fins i tot amb menys població clamen al cel, quan la posada en marxa del tren de rodalies l’any passat va generar expectatives entre la població local, sense que foren ateses ni pels governs del PP amb Iñigo de la Serna ni amb el PSOE de José Luís Ábalos que són les dues cares d’un mateix problema“.

Per a Mulet “aquests ministres són mentirosos compulsius quan es tracta de fer realitat les millores que van anunciar amb magnificència en actes de molt bombo, amb molts powerpoints i infografies, però la trista realitat és el mal servei en les diferents línies de tren que dibuixen nostre país“. Per això el senador ha reclamat hui des de l’estació de Monòver “la seua reobertura i dignificació” perquè beneficien de forma coordinada a les localitats del seu entorn i ha recordat que l’activitat que es genera a la localitat i el volum poblacional d’aquest enclavament del Vinalopó (que supera els 100.000 habitants entre Monòver, El Pinós, Villena, Elda, Novelda i la Romana) “fa perfectament viable aquesta parada“.

El representant territorial de la coalició valenciana recorda que “segueix sense materialitzar-se la petició unànime de transferència del servei a la Generalitat, juntament amb les millores i finançament necessari, el que podria suposar la solució als problemes apuntats i a la demanda d’un ampli col·lectiu de persones de la localitat agrupades al voltant de la plataforma reivindicativa“. El candidat al Congrés per Alacant de Més Compromís, Ignasi Candela, ha lamentat “la política de terra cremada que es practica, en ignorar poblacions de manera aleatòria o per qüestions territorials o polítiques” i ha reclamat un tren que beneficie els desplaçaments que requereix la ciutadania.

Mulet ha afegit, a més que “existeixen les solucions i mecanismes com les Obligacions de Servei Públic (OSP) però els governs de PP i PSOE estan per altres criteris i prioritats com l’extensió de l’Alta Velocitat, un servei elitista que no cohesiona territoris, ni és ecològic, és ruïnós i sempre envoltat de polèmica en unir capitals i deixar un buit de serveis al seu pas“. Així el senador ha recordat la voluntat d’ADIF de despreocupar-se d’estacions com la d’Elda-Petrer, La Encina, Agres, Alcoi, Novelda-Asp i altres perquè considera que no tenen una importància estratègica, el que mesuren en nombre de bitllets venuts i milers de trens que circulen anualment. El representant de Compromís ha anunciat preguntes, mocions en comissió i si cal compareixences d’alts càrrecs per intentar recuperar l’ús a l’estació com reclamen i donen suport veïns de tota la comarca.

El senador ha estat rebut al consistori pel seu alcalde Alejandro García i resta de corporació, on ha signat el llibre d’honor. Mulet ha desitjat “poder tornar amb tren a Monòver” i ha visitat acompanyat de representants de Compromís-Podem l’emplaçament del Fondó, que conserva el refugi de la guerra civil i l’aeròdrom des del qual van partir cap a l’exili els últims integrants del Govern de la II República el 1939.

TRENES MONÒVER-PINÓS

Compromís reclamará en el Senado la recuperación de la estación de Monòver y un servicio digno de trenes en la C-3

El senador valenciano Carles Mulet considera necesaria la transferencia del servicio a la Generalitat para ver colmadas estas demandas de la ciudadanía

València, 10 de octubre de 2019

El portavoz de Compromís en el Senado,Carles Mulet, ha anunciado hoy en Monòver que reclamará en el Senado la reapertura de la estación de tren y exigirá al ministerio de Fomento un servicio digno que sea de utilidad para localidades como Monòver o El Pinós “que siguen marginadas de un servicio ferroviario que prestaría un buen servicio a los estudiantes de la zona”.

El representante de Compromís señala que “estas discriminaciones respecto otros pueblos de su entorno incluso con menos población claman al cielo, cuando la puesta en marcha del tren de cercanías el año pasado generó expectativas entre la población local, sin que fueran atendidas ni por los gobiernos del PP con Iñigo de la Serna ni con el PSOE de José Luís Ábalos que son las dos caras de un mismo problema”.

Para Mulet “estos ministros son mentirosos compulsivos cuando se trata de hacer realidad las mejoras que anunciaron por todo lo alto en actos de mucho bombo, con muchos powerpoints e infografías, pero la triste realidad es el mal servicio en las distintas líneas de tren que dibujan nuestro país”. Por eso el senador ha reclamado hoy desde la estación de Monòver “su reapertura y dignificación”para que beneficie de forma coordinada a las localidades de su entorno y ha recordado que la actividad que se genera en la localidad y el volumen poblacional de este enclave del Vinalopó (que supera los 100.000 habitantes entre Monòver, El Pinós, Villena, Elda, Novelda y La Romana) “hace perfectamente viable esta parada”.

El representante territorial de la coalición valenciana recuerda que “sigue sin materializarse la petición unánime de transferencia del servicio a la Generalitat, junto con las mejoras y financiación necesaria, lo que podría suponer la solución a los problemas apuntados y a la demanda de un amplio colectivo de personas de la localidad agrupadas en torno a la plataforma reivindicativa”. El candidato al Congreso por Alacant de Més Compromís, Ignasi Candela, ha lamentado “la política de tierra quemada que se practica, al ignorar poblaciones de manera aleatoria o por cuestiones territoriales o políticas” y ha reclamado un tren que beneficie los desplazamientos que requiere la ciudadanía.

Mulet ha abundado además que “existen las soluciones y mecanismos como las Obligaciones de Servicio Público (OSP) pero los gobiernos de PP y PSOE están por otros criterios y prioridades como la extensión de la Alta Velocidad, un servicio elitista que no cohesiona territorios, ni es ecológico, es ruinoso y siempre rodeado de polémica al unir capitales y dejar un vacío de servicios a su paso”. Así el senador ha recordado la voluntad de ADIF de despreocuparse de estaciones como la de Elda-Petrer, La Encina, Agres, Alcoi, Novelda-Asp y otras al considerar que no tienen una importancia estratégica, algo que miden en número de billetes vendidos y miles de trenes que circulan anualmente. El representante de Compromís ha anunciado preguntas, mociones en comisión y si es necesario comparecencias de altos cargos para tratar de recuperar el uso en la estación como reclaman y apoyan vecinos de toda la comarca.

El senador ha sido recibido en el Consistorio por su alcalde Alejandro García y resto de corporación, donde ha firmado el libro de honor. Mulet ha deseado “poder volver en tren a Monòvery ha visitado acompañado por representantes de Compromís-Podem el emplazamiento del Fondó, que conserva el refugio de la contienda civil y el aeródromo desde el que partieron hacia el exilio los últimos integrantes del Gobierno de la II República en 1939.