El senador valencià urgeix a l’esquerra a construir una veritable alternativa que frene les ànsies del subconscient de les formacions del bipartidisme. Compromís demana que “aclarisquen davant notari si crearan la gran coalició” perquè els seus electors no se senten estafats

València, 7 d’octubre de 2019

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha retret les floretesque els candidats de PP i PSOE, Pablo Casadoi Pedro Sánchez, s’estan llançant aquests dies. “És el romanç que viuen aquests dies els representants del bipartidisme davant la complicació de futurs pactes per la caiguda en les enquestes dels seus potencials socis, la qual cosa podria acabar fent al PSOE apostar per la gran coalició amb el PP“, ha assenyalat. “Per això seria bo i molt higiènic amb la democràcia“, ha indicat Mulet “que aclariren davant notari si van a pactar entre ells, perquè els seus electors no se senten enganyats“.

El representant territorial valencià ha dit que “si això és així no era necessari dur a milions d’espanyols una altra vegada a les urnes a votar, perquè podrien haver-ho fet ja mateix i estalviar excuses, reunions, filtracions de documents i el seu propi descrèdit“.

Per a l’actual senador, integrat durant la XIII legislatura al Grup Parlamentari Confederal, “les forces plurals i transformadores d’aquest país hem de tractar de construir l’alternativa més àmplia i potent possible per evitar aquests vergonyosos pactes que s’intueixen entre les forces de l’establishment, els que volen que res canvie, per controlar-ho tot“.

Partits nocius per als interessos valencians

Mulet ha recordat el balanç del pas d’aquestes formacions pels diferents governs valencians “que ens han portat infrafinançament, deute, saquejos, empobriment, manca de competitivitat del nostre territori per les mancances en infraestructures, etcètera“. Compromís ha presentat milers d’esmenes a la cambra alta als Pressupostos Generals de l’Estat per revertir el maltractament dels comptes d’aquestes formacions per al territori valencià amb inversions en matèria hídrica, costes i infraestructures, que han estat rebutjades “tant per PP com per PSOE, per la qual cosa considerem que una nova legislatura amb aquests dos actors al capdavant pot ser altament negativa per als nostres interessos, ja que semblen tenir altres prioritats“.

PACTOS

Mulet dice a PP y PSOE que si quieren apostar por la gran coalición no hace falta llevar a millones de personas a las urnas: “Pueden hacerlo ya”

El senador valenciano urge a la izquierda a construir una verdadera alternativa que frene las ansias del subconsciente de las formaciones del bipartidismo. Compromís pide que “aclaren ante notario si van a crear la gran coalición”para que sus electores no se sientan estafados

València, 7 de octubre de 2019

El portavoz de Compromís en el Senado,Carles Mulet, ha reprochado las florecitasque los candidatos de PP y PSOE, Pablo Casado y Pedro Sánchez, se están lanzando estos días. “Es el romance que viven estos días los representantes del bipartidismo ante la complicación de futuros pactos por la caída en las encuestas de sus potenciales socios, lo que podría acabar al PSOE a apostar por la gran coalición con el PP”, ha señalado. “Por eso sería bueno y muy higiénico con la democracia”, ha indicado Mulet “que aclararan ante notario si van a pactar entre ellos, para que sus electores no se sientan engañados”.

El representante territorial valenciano ha dicho que “si esto es así no era necesario llevar a millones de españoles otra vez a las urnas a votar, porque podrían haberlo hecho ya mismo y ahorrarse excusas, reuniones, filtraciones de documentos y su propio descrédito”.

Para el actual senador, integrado durante la XIII legislatura en el Grupo Parlamentario Confederal, “las fuerzas plurales y transformadoras de este país debemos tratar de construir la alternativa más amplia y potente posible para evitar estos bochornosos pactos que se intuyen entre las fuerzas del establishment, los que quieren que nada cambien, para controlarlo todo”.

Partidos nocivos para los intereses valencianos

Mulet ha recordado el balance del paso de estas formaciones por los distintos gobiernos valencianos “que nos han traído infrafinanciación, deuda, saqueos, empobrecimiento, falta de competitividad de nuestro territorio por las carencias en infraestructuras, etcétera”. Compromís ha presentado miles de enmiendas en la Cámara Alta a los Presupuestos Generales del Estado para revertir el maltrato de las cuentas de estas formaciones para el territorio valenciano con inversiones en materia hídrica, costas e infraestructuras, que han sido rechazadas “tanto por PP como por PSOE, por lo que consideramos que una nueva legislatura con estos dos actores al frente puede ser altamente negativa para nuestros intereses, ya que parecen tener otras prioridades”.