Una majoria del PSOE retardaria encara més la presa de decisions davant la discriminació que pateix el poble valencià

València, 5 d’octubre de 2019

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha preguntat al president del Govern en funcions i candidat, Pedro Sánchez, si creu en l’article 14 de la Constitució el que parla de la igualtat “o si per contra pensa seguir perpetuant una legislatura més la discriminació que patim, com ha anunciat“.

Recentment Sánchez va assegurar que el problema de finançament que pateixen els valencians la solucionarà “en els pròxims quatre anys“, fet que suposa una molt mala notícia per a una autonomia llastada pel deute generada per un mal sistema de finançament “que no té cap pressa a corregir“, ha lamentat Mulet, que ha demanat al candidat i president en funcions “que explique per què els valencians hem d’estar quatre anys més mal finançats“.

Mulet ha retret que la renda per càpita dels valencians se situa en la posició 12 entre les comunitats autònomes “mentre seguim aportant a l’Estat tot i ser pobres però sense rebre la solidaritat interterritorial que hauríem. La bretxa ha augmentat en els últims 10 anys i la variació del PIB segueix caient respecte Europa i la mitjana espanyola, tot i la bona voluntat de boqueta dels governs de PP i PSOE, que no dubten a utilitzar el finançament autonòmic com a arma electoral , quan saben que els valencians estem farts d’aquest joc“.

Per a Compromís “és una mala notícia l’anunci que Sánchez retardarà més el problema de l’infrafinançament i que les seues solucions passen per més FLA, excuses de mal pagador, retenció dels diners de les autonomies, interessos i deute“. Mulet ha advocat per convocar, així que es reprenga la legislatura, el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) davant la situació de discriminació que pateixen els nascuts en territori valencià, cosa que han reclamat al Senat als dos últims ministres del ram , tant Montoro com Montero. Pareix evident que una majoria del PSOE retardaria encara més la presa de decisions davant la discriminació que pateix el poble valencià.

FINANCIACIÓN

Carles Mulet: “Sánchez debe explicar por qué los valencianos tenemos que estar cuatro años más mal financiados”

Una mayoría del PSOE retrasaría todavía más la toma de decisiones ante la discriminación que sufre el pueblo valenciano

València, 4 de octubre de 2019

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha preguntado al presidente del Gobierno en funciones y candidato, Pedro Sánchez, si cree en el artículo 14 de la Constitución el que habla de la igualdad “o si por el contrario piensa seguir perpetuando una legislatura más la discriminación que sufrimos, como ha anunciado”.

Recientemente Sánchez aseguró que el problema de financiación que sufren los valencianos la solventará “en los próximos cuatro años”, lo que supone una muy mala noticia para una autonomía lastrada por la deuda generada por un mal sistema de financiación “que no tiene ninguna prisa en corregir”, ha lamentado Mulet, que ha pedido al candidato y presidente en funciones “que explique por qué los valencianos tenemos que estar cuatro años más mal financiados”.

Mulet ha reprochado que la renta per cápita de los valencianos se sitúa en la posición 12 entre las comunidades autónomas “mientras seguimos aportando al Estado a pesar de ser pobres pero sin recibir la solidaridad interterritorial que deberíamos. La brecha ha aumentado en los últimos 10 años y la variación del PIB sigue cayendo respecto Europa y la media española, a pesar de la buena voluntad de boquilla de los gobiernos de PP y PSOE, que no dudan en utilizar la financiación autonómica como arma electoral, cuando saben que los valencianos estamos hartos de este juego”.

Para Compromís “es una mala noticia el anuncio que Sánchez retrasará más el problema de la infrafinanciación y que sus soluciones pasen por más FLA, excusas de mal pagador, retención del dinero de las autonomías, intereses y deuda”. Mulet ha abogado por convocar, tan pronto se retome la legislatura, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ante la situación de discriminación que sufren los nacidos en territorio valenciano, algo que han reclamado en el Senado a los dos últimos ministros del ramo, tanto Montoro como Montero.

Parece evidente que una mayoría del PSOE retrasaría todavía más la toma de decisiones ante la discriminación que sufre el pueblo valenciano.