Compromís reclama que el Govern recupere les actuacions hídriques pendents en territori valencià

Proposa a més lluitar contra la vegetació descontrolada de les lleres i canvis per anticipar-nos a l’emergència climàtica i els seus efectes

Madrid, 17 de setembre de 2019

Compromís ha instat el Govern a recuperar les actuacions pendents d’executar en territori valencià i, de forma urgent, aquelles cancel·lades per Acuamed des de 2007 i que comptaven amb la tramitació administrativa realitzada en el termini més breu possible, atenent els més prioritaris, on seguisquen existint perills per a la població ia aquells en els quals serien evitables nous danys materials i afeccions econòmiques per als ajuntaments. Aquesta mateixa proposta la va plantejar Compromís el passat any i va ser aprovada al desembre de 2018 amb l’abstenció del PSOE, com a conseqüència dels dos episodis de gota freda d’octubre i novembre que van causar danys quantiosos en municipis de les tres províncies, on es va assenyalar en nombrosos casos a la inacció de les confederacions.

Segons ha indicat el senador de la formació, Carles Mulet “res s’ha executat per aquest Govern irresponsable i les seues confederacions hidrogràfiques, com tristament hem comprovat, per la qual cosa demanem acudir al Fons de Solidaritat de la Unió Europea (FSUE) i als organismes de conca perquè aporten fons a la reconstrucció de les infraestructures, sectors productius i suport a la població civil dels municipis afectats”.

D’altra banda Compromís ha reclamat la creació d’una comissió mixta Congrés-Senat que analitze si les actuacions de les confederacions hidrogràfiques han complit amb la seua missió de planificació hidrològica, gestió dels recursos del domini públic hidràulic, la construcció i planejament d’infraestructures hidràuliques i la gestió mediambiental de les seues respectives zones i si són necessaris canvis per evitar que l’emergència climàtica i les pluges torrencials associades posen de nou en escac i deixen el país en una situació de gran vulnerabilitat.

Lluita contra les canyes sense control
Aquesta comissió seria l’encarregada de realitzar un seguiment i coordinació de les mesures necessàries en la Llei 17/2015 de 9 de juliol del Sistema Nacional de Protecció Civil davant escenaris com l’actual, així com abordar en col·laboració entre confederacions hidrogràfiques, entitats locals i altres, la recuperació de la vegetació pròpia del bosc de ribera per agilitzar el pas de l’aigua i l’eradicació de les canyes invasores que creixen sense control per llits de rius i barrancs i que impedeixen un adequat drenatge i discórrer de les aigües en casos de fortes pluges, creant taps en ponts i provocant els desbordaments que s’han viscut.

Compromís reclama que el Gobierno recupere las actuaciones hídricas pendientes en territorio valenciano

Propone además luchar contra la vegetación descontrolada de los cauces y cambios para anticiparnos a la emergencia climática y sus efectos

Madrid, 17 de septiembre de 2019

Compromís ha instado al Gobierno a recuperar las actuaciones pendientes de ejecutar en territorio valenciano y, de forma urgente, aquellas canceladas por Acuamed desde 2007 y que contaban con la tramitación administrativa realizada en el plazo más breve posible, atendiendo a los más prioritarios, donde sigan existiendo peligros para la población y a aquellos en los que serían evitables nuevos daños materiales y afecciones económicas para los ayuntamientos. Esta misma propuesta la planteó Compromís el pasado año y fue aprobada en diciembre de 2018 con la abstención del PSOE, como consecuencia de los dos episodios de gota fría de octubre y noviembre que causaron daños cuantiosos en municipios de las tres provincias, donde se señaló en numerosos casos a la inacción de las confederaciones.

Según ha indicado el senador de la formación, Carles Mulet “nada se ha ejecutado por este Gobierno irresponsable y sus confederaciones hidrográficas, como tristemente hemos comprobado, por lo que pedimos acudir al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) y a los organismos de cuenca para que aporte fondos a la reconstrucción de las infraestructuras, sectores productivos y apoyo a la población civil de los municipios afectados”.

Por otro lado Compromís ha reclamado la creación de una comisión mixta Congreso-Senado que analice si las actuaciones de las confederaciones hidrográficas han cumplido con su misión de planificación hidrológica, gestión de los recursos del dominio público hidráulico, la construcción y planeamiento de infraestructuras hidráulicas y la gestión medioambiental de sus respectivas zonas y si son necesarios cambios para evitar que la emergencia climática y las lluvias torrenciales asociadas pongan de nuevo en jaque y dejen al país en una situación de gran vulnerabilidad.

Lucha contra las cañas sin control
Esta comisión sería la encargada de realizar un seguimiento y coordinación de las medidas necesarias en la Ley 17/2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil ante escenarios como el actual, así como abordar en colaboración entre confederaciones hidrográficas, entidades locales y otras, la recuperación de la vegetación propia del bosque de ribera para agilizar el paso del agua y la erradicación de las cañas invasoras que crecen sin control por cauces de ríos y barrancos y que impiden un adecuado drenaje y discurrir de las aguas en casos de fuertes lluvias, creando tapones en puentes y provocando los desbordamientos que se han vivido.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *