Carles Mulet (Compromís) exigeix al Govern socialista prèstecs ICO al 0% per fer front a l’asfíxia de les CCAA

El senador recorda al PSOE que la seua indefinició està ferint la dignitat del poble valencià, perjudicant la seua qualitat de vida, recursos per a educació, sanitat i benestar social. “Menys fotos i més fets” en matèria de finançament autonòmic, ha reclamat

Madrid, 9 de setembre de 2019

El senador valencianista Carles Mulet(Compromís) ha llançat com a proposta que el Govern habilite de manera urgent, a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) préstecs al 0% d’interès per a les comunitats autònomes amb necessitats de liquiditat, davant el bloqueig que pateixen per part del Govern central per la congelació de les bestretes i els ingressos a compte que segueixen sense transferir. Aquest préstec de l’ICO al 0%, venceria (i es compensaria per tant) quan l’Estat fera les transferències, (el proper any), quan es paguen les bestretes o ja amb la liquidació.

“Considerem que és una via ràpida i legal per atendre les necessitats més urgents, ja que no es pot demanar retallades a les autonomies especialment maltractades i fer-les esperar durant mesos, mentre altres es poden permetre el luxe de fer rebaixes fiscals i assistir impassibles a la degradació dels serveis públics com si res passara”, ha remarcat.

Mulet ha demanat al Govern “menys fotos amb presidents autonòmics i més fets en matèria de finançament autonòmic, ja que l’únic constatable és l’asfíxia que estan vivint la ciutadania de les autonomies pitjor tractades per un sistema que no semblen voler canviar”, ha indicat.

Per al senador valencianista “les CCAA estan ofegades, han de prestar els serveis i el Govern no transfereix els fons que li corresponen, davant una probable convocatòria d’eleccions generals i paràlisi total del Govern, s’augura la manca de solució a curt o mitjà termini. El Govern excusa la seua inacció per estar en funcions, mentre no té objeccions a destinar 2.100 milions d’euros per a la compra de tancs blindats, i no els 450 milions que necessita la Generalitat, dels diners dels valencians i valencianes, per pagar els serveis públics. Per això, per no estar subjectes a la paràlisi del govern i a les males passades electoralistes del PSOE, presentem una solució ràpida aliena al calendari electoral o d’investidures”.

El representant de Compromís, formació que forma part del Grup Parlamentari de l’Esquerra Confederal (GPIC) del Senat, preguntarà demà a la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, sobre les seues pretensions i fórmula prevista per a abonar abans del 15 de desembre els diners que es deu a les autonomies. “Nosaltres no ens hem mogut ni una mica i si li reclamàvem a Montoro un millor finançament, seguirem fent-ho fins a la sacietat al partit socialista, amb qui governem al País Valencià i és sabedor, perquè ho viu en pròpia pell, com d’inapropiat és el actual sistema que penalitza als nostres ciutadans i empitjora la seua qualitat de vida i els serveis que reben”, ha afegit.

Carles Mulet (Compromís) exige al Gobierno socialista prestamos ICO al 0% para hacer frente a la asfixia de las CCAA

El senador recuerda al PSOE que su indefinición está hiriendo la dignidad del pueblo valenciano, perjudicando su calidad de vida, recursos para educación, sanidad y bienestar social. “Menos fotos y más hechos” en materia de financiación autonómica, ha reclamado

Madrid, 9 de septiembre de 2019

El senador valencianista Carles Mulet(Compromís) ha lanzado como propuesta que el Gobierno habilite de manera urgente, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) préstamos al 0% de interés para las comunidades autónomas con necesidades de liquidez, ante el bloqueo que sufren por parte del Gobierno central por la congelación de los anticipos y los ingresos a cuenta que siguen sin transferirse. Este préstamos ICO al 0%, vencería (y se compensaría por lo tanto) cuando el Estado haga las transferencias, (el próximo año), cuando se paguen los anticipos o ya con la liquidación.

“Consideramos que es una vía rápida y legal para atender las necesidades más urgentes, pues no se puede pedir recortes a las autonomías especialmente maltratadas y hacerlas esperar durante meses, mientras otras se pueden permitir el lujo de hacer rebajas fiscales y asistir impasibles a la degradación de los servicios públicos como si nada pasara”, ha remarcado.

Mulet ha pedido al Gobierno “menos fotos con presidentes autonómicos y más hechos en materia de financiación autonómica, pues lo único constatable es la asfixia que están viviendo la ciudadanía de las autonomías peor tratadas por un sistema que no parecen querer cambiar”, ha indicado.

Para el senador valencianista “las CCAA están ahogadas, han de prestar los servicios y el Gobierno no transfiere los fondos que le corresponden, ante una probable convocatoria de elecciones generales y parálisis total del Gobierno, se augura la falta de solución a corto o medio plazo. El Gobierno excusa su inacción por estar en funciones, mientras no tiene reparos en destinar 2.100 millones de euros para la compra de tanques blindados, y no los 450 millones que necesita la Generalitat, del dinero de los valencianos y valencianas, para pagar los servicios públicos. Por ello, para no estar sujetos a la parálisis del gobierno y a las jugarretas electoralistas del PSOE, presentamos una solución rápida ajena al calendario electoral o de investiduras”.

El representante de Compromís, formación que forma parte del Grupo Parlamentario de la Izquierda Confederal (GPIC) del Senado, preguntará mañana a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre sus pretensiones y fórmula prevista para abonar antes del 15 de diciembre el dinero que se adeuda a las autonomías. “Nosotros no nos hemos movido un ápice y si le reclamábamos a Montoro una mejor financiación, seguiremos haciéndolo hasta la saciedad al partido socialista, con quien gobernamos en el País Valenciano y es sabedor, porque lo vive en sus propias carnes, de lo inapropiado del actual sistema que penaliza a nuestros ciudadanos y empeora su calidad de vida y servicios que recibe”, ha agregado.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *