Compromís trasllada al Senat la reivindicació veïnal de moure les torres d’alta tensió de Faura (València)

Els mesuraments realitzats gairebé quadrupliquen el límit de seguretat d’exposició perllongada a aquests camps

Madrid, 8 setembre 2019
Compromís ha portat al Senat la incomprensible situació que denuncien tant l’Associació de Veïns de Faura (Associació de Veïns de Faura) com la Plataforma Faura Sense Cables (Plataforma Faura sense Cables), pel discórrer pels seus carrers de dues línies aèries d’alta tensió del eix Sagunt-la Plana. Una és propietat d’Iberdrola Distribució de 132 kV i l’altra de Xarxa Elèctrica d’Espanya (REE) de 220 kV.

Aquestes línies daten dels anys seixanta del segle passat i en origen transcorrien per terrenys fora de la població però, en augmentar demogràficament el municipi, es va urbanitzar l’única zona possible d’expansió del poble, sent aquesta coincident amb la ubicació de les línies i els seus suports, les torres d’alta tensió. El senador valencianista Carles Mulet, autor de les preguntes, ha lamentat que “després d’anys d’incompliments i oblit la situació seguisca igual i res s’estiga fent per complir amb la legislació i acabar amb els problemes que afecten als seus veïns, que podria comportar-los problemes de salut”.

En aquest sentit des de Compromís lamenten com una vegada més els qui van realitzar negocis immobiliaris a la localitat desaparegueren sense complir les seues obligacions de soterrar les línies o desviar el seu traçat de la mà de les companyies elèctriques causant un perjudici als propietaris d’habitatges, “el que ha provocat que hui hi haja centenars de persones vivint a escassos metres d’aquests esteses i els camps que generen, un risc evitable el qual el Consell de Ministres dins de la Planificació de la xarxa de transport 2015-2020 semblava voler evitar, encara que qualsevol actuació s’ha paralitzat segons ens expliquen amn pesar els veïns”, ha afegit Mulet.

Des de Compromís recorden que hi ha múltiples estudis científics que relacionen l’exposició perllongada a aquest tipus de radiació amb diverses malalties com, fatiga crònica, migranyes, arítmies cardíaques, diversos tipus de càncer com la leucèmia infantil, etc. S’ha acceptat internacionalment que el límit de seguretat d’exposició perllongada per prevenir la leucèmia infantil és de 0,3 microtesles. En l’últim mesurament a Faura, la mitjana oscil·lava entre 0,9 i 1,1 microtesles, entre tres i quatre vegades més.

Basant-se en aquests estudis, fa anys que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, al costat del Ministeri de Sanitat, van recomanar fer estudis epidemiològics en els nuclis de població que estigueren exposats de manera continuada a nivells superiors a 0,4 microtesles, com és el cas d’aquesta barriada de Faura, encara que després de més de dotze anys de convivència diària amb les línies i la seua radiació mai s’han realitzat aquests estudis.

La seua petició va arribar en forma d’esmenes perquè els Pressupostos Generals de l’Estat contemplaren el soterrament, tot i que les diferents majories dels últims governs del PP i PSOE van rebutjar aquesta reclamació. Segons ha retret el senador “igual que passa amb la manca o precarietat en el servei de telefonia de municipis d’interior aquestes companyies, que guanyen milers de milions anualment, no semblen atendre les seues responsabilitats i prioritzen els seus beneficis als drets de les persones de viure tranquils i gaudir de serveis independentment d’on visquen”.

Compromís traslada al Senado la reivindicación vecinal de mover las torres de alta tensión de Faura (València)

Las mediciones realizadas casi cuadriplican el límite de seguridad de exposición prolongada a estos campos

Madrid, 8 de septiembre de 2019

Compromís ha llevado al Senado la incomprensible situación que denuncian tanto la Associació de Veïns de Faura (Asociación de Vecinos de Faura) como la Plataforma Faura Sense Cables (Plataforma Faura sin Cables), por el discurrir por sus calles dos líneas aéreas de alta tensión del eje Sagunt-La Plana. Una es propiedad de Iberdrola Distribución de 132 kV y la otra de Red Eléctrica de España (REE) de 220 kV.

Estas líneas datan de los años sesenta del siglo pasado y en origen transcurrían por terrenos fuera de la población, pero al aumentar demográficamente el municipio, se urbanizó la única zona posible de expansión del pueblo, siendo ésta coincidente con la ubicación de las líneas y sus apoyos, las torres de alta tensión. El senador valencianista Carles Mulet, autor de las preguntas, ha lamentado que “tras años de incumplimientos y olvido la situación siga igual y nada se esté haciendo para cumplir con la legislación y acabar con los problemas que afectan a sus vecinos, que podría acarrearles problemas de salud”.

En este sentido desde Compromís lamentan como una vez más quienes realizaron negocios inmobiliarios en la localidad desaparecieran sin cumplir con sus obligaciones de soterrar las líneas o desviar su trazado de la mano de las compañías eléctricas causando un perjuicio a los propietarios de viviendas, “lo que ha provocado que hoy haya cientos de personas viviendo a escasos metros de estos tendidos y los campos que generan, un riesgo evitable al que el Consejo de Ministros dentro de la Planificación de la red de transporte 2015-2020 parecía querer evitar, aunque cualquier actuación se ha paralizado según nos cuentan con pesar los vecinos”, ha agregado Mulet.

Desde Compromís recuerdan que existen múltiples estudios científicos que relacionan la exposición prolongada a este tipo de radiación con diversas enfermedades como, fatiga crónica, migrañas, arritmias cardiacas, diversos tipos de cáncer como la leucemia infantil, etc. Se ha aceptado internacionalmente que el límite de seguridad de exposición prolongada para prevenir la leucemia infantil es de 0,3 microteslas. En la última medición en Faura, la media oscilaba entre 0,9 y 1,1 microteslas, entre tres y cuatro veces más.

Basándose en estos estudios, hace años que la Federación Española de Municipios y Provincias, junto al Ministerio de Sanidad, recomendaron realizar estudios epidemiológicos en los núcleos de población que estuviesen expuestos de manera continuada a niveles superiores a 0,4 microteslas, como es el caso de esta barriada de Faura, aunque tras más de doce años de convivencia diaria con las líneas y su radiación, jamás se han realizado dichos estudios.

Su petición llegó en forma de enmiendas para que los Presupuestos Generales del Estado contemplaran el soterramiento, aunque las distintas mayorías de los últimos gobiernos del PP y PSOE rechazaron esta reclamación. Según ha reprochado el senador “al igual que ocurre con la falta o precariedad en el servicio de telefonía de municipios de interior estas compañías, que ganan miles de millones anualmente, no parecen atender a sus responsabilidades y priorizan sus beneficios a los derechos de las personas de vivir tranquilos y gozar de servicios independientemente de donde vivan”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *