Navarrete es pregunta de què serveix tenir un Govern central socialista si és incapaç de fer res per la citricultura valenciana

Per al senador castellonenc és indecent que els càrrecs del PSOE estiguen constantment torpedinant la reivindicació del sector citrícola valencià

Madrid, 25 de març de 2019
El senador per Castelló de Compromís i membre de la Diputació Permanent del Senat,Jordi Navarrete, ha reclamat al PSPV-PSOE que “deixe de posar-se del costat negatiu” de la vida i “faça alguna cosa per canviar les coses negatives que castiguen la citricultura valenciana per culpa d’unes males decisions polítiques que PP, PSOE i Ciutadans van adoptar”. El castellonenc s’ha preguntat “de què serveix tindre un Govern socialista que suposadament empatitza tant amb els nostres problemes si no ho percebem en res i està sempre justificant-se per no actuar i que res canvie”.

Navarrete ha considerat “lamentables” les manifestacions de la passada setmana del càrrec d’Agricultura Francisco Rodríguez-Mulero, justificant i “llastrant amb un pessimisme preventiu que ningú els ha demanat” la demanda unànime del sector citrícola valencià de sol·licitar a la Comissió l’activació de la clàusula de salvaguarda prevista en els reglaments. “La veritat és que si està prevista aquesta possibilitat s’ha d’activar davant la ruïna a la qual està portant aquest Acord amb els països sud-africans al sector cítric i no estar constantment justificant-se per no demanar-la o considerar poc probable una cosa que no tenen cap interès a reclamar i haurien de dir clarament el per què”, ha insistit.

Navarrete ha insistit que “les xifres són interpretables des de molts punts de vista, però el constatable davant el desgavell del sector i la impossibilitat que l’acumulació d’importacions massives des de països tercers, diferents regulacions laborals, sanitàries i econòmiques unides a la baixa rendibilitat del sector, l’acord amb els països de la SADC ha suposat la ferida definitiva per a moltes economies, que estan deixant perdre les seues terres o, en el millor dels casos, arrencant la producció per intentar-ho amb altres cultius”.

En la present legislatura els senadors de Compromís, Carles Mulet i Jordi Navarrete, han votat en contra del Tractat de Sud-àfrica i han aconseguit aprovar mocions de suport al consum de cítrics, reclamar l’aplicació de la clàusula de salvaguarda, ho van reclamar a la compareixença del ministre, la inclusió dels cítrics a la llista europea de vegetals d’alt risc i mesures addicionals com l’entrada de cítrics pel port especialitzat en aquestes exportacions de Castelló, el tractament en fred o el reforç en les inspeccions fitosanitàries i homegeneització dels requisits europeus en fronteres davant l’arribada de plagues i problemes fitosanitaris.

Navarrete se pregunta de qué sirve tener un Gobierno central socialista si es incapaz de hacer nada por la citricultura valenciana

Para el senador castellonense es indecente que los cargos del PSOE estén constantemente torpedeando la reivindicación del sector citrícola valenciano

Madrid, a 25 de marzo de 2019
El senador por Castelló de Compromís y miembro de la Diputación Permanente del Senado, Jordi Navarrete, ha reclamado al PSPV-PSOE que “deje de ponerse del lado negativo” de la vida y “haga algo por cambiar las cosas negativas que azotan a la citricultura valenciana por culpa de unas malas decisiones políticas que PP, PSOE y C’s adoptaron”. El castellonense se ha preguntado “de qué sirve tener un Gobierno socialista que supuestamente empatiza tanto con nuestros problemas si no lo percibimos en nada y está siempre justificándose para no actuary que nada cambie”.

Navarrete ha considerado “lamentables” las manifestaciones de la pasada semana del cargo de Agricultura Francisco Rodríguez-Mulero, justificando y “lastrando con un pesimismo preventivoque nadie les ha pedido” la demanda unánime del sector citrícola valenciano de solicitar a la Comisión la activación de la cláusula de salvaguardia prevista en los Reglamentos. “Lo cierto es que si está prevista esta posibilidad debe activarse ante la ruina a la que está llevando este Acuerdo con los países sudafricanos al sector cítrico y no estar constantemente justificándose para no pedirla o considerar poco probable algo que no tienen ningún interés en reclamar y deberían decir claramente el por qué”, ha insistido.

Navarrete ha insistido en que “las cifras son interpretables desde muchos puntos de vista, pero lo constatable ante el desbarajuste del sector y la imposibilidad que la acumulación de importaciones masivas desde países terceros, distintas regulaciones laborales, sanitarias y económicas unidas a la baja rentabilidad del sector, el acuerdo con los países de la SADC ha supuesto la herida definitiva para muchas economías, que están dejando perder sus tierras o, en el mejor de los casos, arrancando la producción para intentarlo con otros cultivos”.

En la presente legislatura los senadores de Compromís, Carles Mulety Jordi Navarrete, votaron en contra del Tratado de Sudáfrica y consiguieron aprobar mociones de apoyo al consumo de cítricos, para reclamar la aplicación de la cláusula de salvaguardia, lo reclamaron en la comparecencia del ministro, la inclusión de los cítricos en la lista europea de vegetales de alto riesgo y han reclamado medidas adicionales como la entrada de cítricos por el puerto especializado en estas exportaciones de Castelló, el tratamiento en frío o el refuerzo en las inspecciones fitosanitarias y homegeneización de los requisitos europeos en fronteras ante la llegada de plagas y problemas fitosanitarios.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *