Europa va registrar 42 deteccions d’organismes nocius en vegetals provinents de Sud-àfrica l’any passat

Les estadístiques d’alertes fitosanitàries constaten que es produeixen anualment a les fronteres europees milers de intercepcions d’organismes nocius. Compromís convida el Govern “a acabar amb un mínim de dignitat el seu trist paper davant la crisi citrícola i demanar la clàusula de salvaguarda davant la incapacitat de gestionar una solució”

Madrid, 27 febrer 2019
El portaveu de Compromís, Carles Mulet, ha reclamat hui una veritable unió duanera a Europa i en les inspeccions, perque lamentablement “no s’està donant una resposta unitària davant l’arribada d’exportacions de tercers països, ja que les funcions d’inspecció en fronteres corresponen als estats membres, que no tenen unificats ni sistemes ni normes d’inspecció fitosanitàries”.

Europa va constatar l’any passat (DADES 1, DADES 2) la presència a 42 intercepcions d’organismes nocius per als vegetals en els enviaments procedents de Sud-àfrica, com la Thaumatotibia leucotreta, arna que provoca danys comercials als cítrics i no està present en la citricultura europea, Blissus diplopterus, el minador (leaf miner), alguns dels quals s’evitarien si s’utilitzaren tractaments d’entrada en fred de la fruita.

La coalició ha reclamat al Govern les xifres de les intercepcions realitzades a Espanya, mides, característiques i el lloc de detecció. “El Govern ens respon de nou amagant informació de gran interès, ocultant les xifres i ens deriva a informes agrupats europeus, en els quals únicament podem constatar la magnitud del problema de l’arribada d’organismes nocius”, ha abundat.

Per al senador “Europa ha de donar una resposta seriosa i rigorosa i no deixar sense coordinar i harmonitzar mesures per vigilar la qualitat del que està entrant, ja que en la majoria de casos suposa un greuge clar en competir productes europeus amb totes les garanties sanitàries i laborals amb altres que deixen molt a desitjar i que han estat tractades amb químics avui prohibits a Europa “.

Respostes com la del Govern evidencien com de diluïdes queden les responsabilitats dels que importen, controlen “i els que acaben finalment pagant les conseqüències com passa amb la xylella”, ha assenyalat Mulet que ha recordat que “ningú sap com va arribar, l’únic que sabem és que el PP va rebutjar dotar de més recursos al Senat als Punts d’Inspecció Fronterera, de formació del personal i com el ministre Planas està eludint exigir i prendre mesures com li exigeix ​​el sector “, ha asseverat.

Segons el representant territorial valencià “si tingueren decència tractarien d’acabar amb un mínim de dignitat el seu trist paper davant la crisi citrícola i demanar la clàusula de salvaguarda davant la seva incapacitat manifesta de gestionar una solució”.

plagas(1) plaguer r(1) p2 p4 plagas p3 plaguer r

Europa detectó 42 intercepciones de organismos nocivos en vegetales provinentes de Sudáfrica el año pasado

Las estadísticas de alertas fitosanitarias constatan que se producen anualmente en las fronteras europeas miles de intercepciones de organismos nocivos. Compromís invita al Gobierno “a acabar con un mínimo de dignidad su triste papel ante la crisis citrícola y pedir la cláusula de salvaguardia ante la incapacidad de gestionar una solución”

Madrid, 27 de febrero de 2019
El portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado hoy una verdadera unión aduanera en Europa y en las inspecciones, porque lamentablemente “no se está dando una respuesta unitaria ante la llegada de exportaciones de terceros países, ya que las funciones de inspección en fronteras corresponden a los Estados Miembros, que no tienen unificados ni sistemas ni normas de inspección fitosanitarias”.

Europa constató el pasado año la presencia en 42 intercepciones de organismos nocivos para los vegetales en los envíos procedentes de Sudáfrica, como la Thaumatotibia leucotreta, polilla que provoca daños comerciales a los cítricos y no está presente en la citricultura europea, Blissus diplopterus, el minador (leaf miner), algunos de los cuales se evitarían si se utilizaran tratamientos de entrada en frío de la fruta.

La coalición ha reclamado al Gobierno las cifras de las interceptaciones realizadas en España, medidas, características y el lugar de detección. “El Gobierno nos responde de nuevo amagando información de sumo interés, ocultando las cifras y nos deriva a informes agrupados europeos, en los que únicamente podemos constatar la magnitud del problema de la llegada de organismos nocivos”, ha abundado.

Para el senador “Europa debe dar una respuesta seria y rigurosa y no dejar sin coordinar y armonizar medidas para vigilar la calidad de lo que está entrando, pues en la mayoría de casos supone un agravio claro al competir productos europeos con todas las garantías sanitarias y laborales con otras que dejan mucho que desear y que han sido tratadas con químicos hoy prohibidos en Europa”.

Respuestas como la del Gobierno evidencian cómo de diluidas quedan las responsabilidades de quienes importan, controlan “y quienes acaban finalmente pagando las consecuencias como ocurre con la xylella”, ha señalado Mulet que ha recordado que “nadie sabe cómo llegó, lo único que sabemos es que el PP rechazó dotar de mayores recursos en el Senado a los Puntos de Inspección Fronteriza, de formación del personal y cómo el ministro Planas está eludiendo exigir y tomar medidas como le exige el sector”, ha aseverado.

Según el representante territorial valenciano “si tuvieran decencia tratarían de acabar con un mínimo de dignidad su triste papel ante la crisis citrícola y pedir la cláusula de salvaguardia ante su incapacidad manifiesta de gestionar una solución”.

Descarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *