Jordi Navarrete: “els informes oficials constaten que la puntualitat i qualitat del servei a la C-3 i C-6 és molt millorable”

El senador castellonenc lamenta que el Delegat del Govern faça una lectura triomfalista de les dades sol·licitades per Compromís quan hi ha milers d’afectats diàriament pel mal servei que es presta

Madrid, 21 febrer 2019

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha reclamat hui al Govern, ADIF i Renfe “que s’esmeren” en millorar la puntualitat dels serveis ferroviaris a les línies C-3 i C-6 ja que en la seua opinió “són manifestament millorables“. D’acord amb les dades sol·licitades al desembre per la coalició i facilitades hui, la cancel·lació de trens programats és superior a un tres per cent i la impuntualitat segueix sent la tònica habitual a la qual s’enfronten diàriament els usuaris d’aquestes línies i disminuint de forma progressiva des 2017.

Per tant el delegat del Govern no pot vindre a Vinaròs a fer una lectura triomfalista de l’ampliació dels trens de mitja distància sense oferir dades de la prolongació de la C-6 fins a Vinaròs i Tarragona quan els usuaris i plataformes denuncien diàriament els abusius preus que han de pagar i els retards que els afecten i compliquen la vida de les persones“, ha assenyalat el representant castellonenc.

547 trens van ser cancel·lats el 2017 i 2018 en la línia València-Utiel i la puntualitat als 3 minuts segueix una tendència a la baixa fins al 87,57% dels trens i ha passat del 95,43 de 2017 al 93,30% de 2018 a les circulacions programades. “Aquestes xifres indiquen que entre 1.500 i 2.000 trens circulen a l’any de forma impuntual. Aquesta mateixa setmana molts trens circulen amb 20 minuts de retard, el que no és acceptable de cap manera si la companyia pretén seguir tenint la confiança dels seus usuaris que paguen preus que tiren enrere respecte al cost de viatjar en cotxe o per autopista“, ha agregat.

La coalició ha interpel·lat en nombroses ocasions als dos últims ministres reclamant trens de rodalies amb el Maestrat i Tortosa, la prolongació del Tren de la Costa, la millora amb Alacant, Gandia, Xirivella o de Sagunt a Caudiel (C-5). També ha reclamat la compareixença del president de Renfe en dues ocasions i promogut l’aprovació amb un ampli suport d’una moció perquè es condicionen les infraestructures ferroviàries valencianes, “ja que s’arrossega un greu dèficit inversor i estacions i combois que segueixen sense ser accessibles“.

retrards trens r retrards trens tren r tren

CALIDAD TRENES

Jordi Navarrete: “los informes oficiales constatan que la puntualidad y calidad del servicio en la C-3 y C-6 es muy mejorable”

El senador castellonense lamenta que el Delegado del Gobierno haga una lectura triunfalista de los datos solicitados por Compromís cuando hay miles de afectados a diario por el mal servicio que se presta

Madrid, 21 de febrero de 2019

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete,ha reclamado hoy al Gobierno, ADIF y Renfe “que se esmeren” en mejorar la puntualidad de los servicios ferroviarios en las líneas C-3 y C-6 ya que en su opinión “son manifiestamente mejorables”. A tenor de los datos solicitados en diciembre por la coalición y facilitados hoy, la cancelación de trenes programados es superior a un tres por cien y la impuntualidad sigue siendo la tónica habitual a la que se enfrentan a diario los usuarios de estas líneas y disminuyendo de forma progresiva desde 2017.

Por lo tanto el Delegado del Gobierno no puede venir a Vinaròs a hacer una lectura triunfalista de la ampliación de los trenes de media distancia sin ofrecer datos de la prolongación de la C-6 hasta Vinaròs y Tarragona cuando los usuarios y plataformas denuncian a diario los abusivos precios que deben pagar y los retrasos que les afectan y complican la vida de las personas”, ha señalado el representante castellonense.

547 trenes fueron cancelados en 2017 y 2018 en la línea València-Utiel y la puntualidad a los 3 minutos sigue una tendencia a la baja hasta el 87,57% de los trenes y ha pasado del 95,43 de 2017 al 93,30% de 2018 en las circulaciones programadas. “Estas cifras indican que entre 1.500 y 2.000 trenes circulan al año de forma impuntual. Esta misma semana muchos trenes circulan con 20 minutos de retraso, lo que no es aceptable de ninguna manera si la compañía pretende seguir teniendo la confianza de sus usuarios que pagan precios que tiran atrás respecto al coste de viajar en coche o por autopista”, ha agregado.

La coalición ha interpelado en numerosas ocasiones a los dos últimos ministros reclamando trenes de cercanías con el Maestrat y Tortosa, la prolongación del Tren de la Costa, la mejora con Alacant, Gandia, Xirivella o de Sagunt a Caudiel (C-5). También ha reclamado la comparecencia del presidente de Renfe en dos ocasiones y promovido la aprobación con un amplio respaldo de una moción para que se acondicionen las infraestructuras ferroviarias valencianas, “ya que se arrastra un grave déficit inversor y estaciones y convoyes que siguen sin ser accesibles”.

Descarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *